ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Subscribe to this list

| Select titles to:
Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 2, Prawo - gospodarka - społeczeństwo - biotechnologie - ochrona środowiska - bezpieczeństwo zdrowotne / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (redakcja naukowa). Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2017. Other title: Energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych | Prawo - gospodarka - społeczeństwo - biotechnologie - ochrona środowiska - bezpieczeństwo zdrowotne.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej / red. nauk. Piotr Mickiewicz, Patrycja Sokołowska ; Forum Polityki Wschodniej, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : Dolnośląska Szkoła Wyższa. Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku / Andrzej Gałecki, Andrzej Bolewski (redakcja naukowa). Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Bioenergetyka podkarpacka / red. nauk. Bogdan Kościk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Co napawa nas optymizmem czyli Dlaczego jest dobrze a będzie lepiej / red. John Brockman ; przekł. Agnieszka Nowak ; [wprow. Daniel C. Dennett]. Publisher: Sopot : Smak Słowa ; Warszawa : Wydawnictwo Academica. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2009. Other title: What are you optimistic about?.Availability: Copies available for hold on place: [M-095837] (1).
Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych / pod red. Jarosława Klebaniuka. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej : nowe wyzwania i mozliwości / red. nauk. Aldona Uziębło. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Dotacje UE na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce / Tomasz Sadowski, Grzegorz Świderski, Włodzimierz Lewandowski. Publisher: Warszawa : Europrimus Consulting. Europejskie Centrum Doradztwa, 2006. Other title: Dotacje Unii Europejskiej na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Eksploatacja złóż nieodnawialnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju i wymogów Unii Europejskiej / [red. nauk. Andrzej Graczyk]. Publisher: Polkowice : Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Energetyka a ochrona środowiska / Jerzy Kucowski, Damazy Laudyn, Mieczysław Przekwas. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Energetyka słoneczna budynku / Dorota Chwieduk. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 69] (1).
Energetyka wiatrowa w wybranych aspektach / Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz redakcja naukowa ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Logistyki/KSBiO - Zespół Logistyki Bezpieczeństwa i Obronności współpraca redakcyjna. Publisher: Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Energia geotermalna : świat - Polska - środowisko : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Bujakowskiego ; [oprac. Wiesław Bujakowski et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Laboratorium Geotermalne. Publisher: Kraków : IGSMiE PAN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Fundusze nie tylko z Unii : wsparcie z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii = Not only EU funding : support from Iceland, Liechtenstein, Norway. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Germany's energy transition : a comparative perspective / Carol Hager, Christoph H. Stefes editors. Publisher: New York : Palgrave Macmillan, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Giełda energii : strategie zarządzania ryzykiem / Aleksander Weron, Rafał Weron. Publisher: Wrocław : CIRE - Centrum Informacji o Rynku Energii, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Gospodarka a środowisko / red. nauk. Tadeusz Borys, Bogusław Fiedor. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Korzystanie z odnawialnych źródeł energii / Paweł Purgał, Łukasz J. Orman. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Księga Pamiątkowa : z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim / Red.: Tadeusz Guz, Maria R. Pałubska, Małgorzata Kuć. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009, Kraków, 17-19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. Publisher: Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Academica : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. Other title: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych.Availability: Copies available for hold on place: [M-098016] (1).
Niska emisja : efektywność energetyczna w gminach i samorządach : monografia / redakcja naukowa Michał Kaczmarczyk ; autorzy Michał Kaczmarczyk, Magda Kaczmarczyk, Grzegorz Pełka, Wojciech Luboń, Anna Będkowska, Bartłomiej Ciapała, Daniel Malik, Ewelina Podlewska, Maciej Zboina. Publisher: Kraków : Globenergia, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi : przykłady doświadczeń w UE / red. nauk. Anna Grzybek ; [aut. oprac. Jan Cebula et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar ; Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej i Polski : efektywne zarządzanie inwestycjami : studia przypadków / Władysław Jabłoński, Jan Wnuk. Publisher: Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Polityka energetyczna państw Azji i Pacyfiku w XXI wieku / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Kazimierz Pająk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Polska XXI wieku : nowa wizja i strategia rozwoju / Julian Sokołowski, Jacek Zimny, Ryszard H. Kozłowski. Publisher: Łomianki : Fundacja "Pomoc Rodzinie", 2005. Other title: Polska dwudziestego pierwszego wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. Edition: Wyd. 4 uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Przedsiębiorcze państwo : obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego / Mariana Mazzucato ; przełożyła Joanna Bednarek ; [z przedmową Mateusza Morawieckiego]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, cop. 2016. Other title: Entrepreneurial state : debunking public vs. private sector myths | Obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
  Checked out (1).
Przyjaźni odnawialnym źródłom energii? / aut. studium Iwona Nowakowska ; konsult. Andrzej Kassenberg. Publisher: Warszawa : Instytut na Rzecz Ekorozwoju, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-071421] (1).
Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz. 2 / kom. red.: Andrzej Richling [et al.] ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski, Instytut Geografii. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. Publisher: Warszawa : [Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski], 2006. Other title: Regional landscape-ecological studies.Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha