ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) Subscribe to this list

| Select titles to:
Agrobiogazownia : opracowanie zbiorowe / pod red. Karola Węglarzy i Witolda Podkówki. \. Publisher: Grodziec Śląski : akład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB ; Kraków : Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1). Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 2, Prawo - gospodarka - społeczeństwo - biotechnologie - ochrona środowiska - bezpieczeństwo zdrowotne / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (redakcja naukowa). Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2017. Other title: Energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych | Prawo - gospodarka - społeczeństwo - biotechnologie - ochrona środowiska - bezpieczeństwo zdrowotne.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii - teraźniejszość i przyszłość. T. 2, Technologia, prawo, ochrona środowiska / Piotr Kwiatkiewicz (red. nauk.). Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii : "ESUS" Agencja Reklamowo-Wydawnicza, 2014. Other title: Bezpieczeństwo energetyczne..Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej / redakcja naukowa Piotr Mickiewicz, Patrycja Sokołowska ; Forum Polityki Wschodniej, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : Dolnośląska Szkoła Wyższa. Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku / Andrzej Gałecki, Andrzej Bolewski (redakcja naukowa). Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bioenergetyka podkarpacka / red. nauk. Bogdan Kościk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Bioenergetyka szansą dla środowiska naturalnego - wybrane zagadnienia / Jan Kumider, Jerzy Zielnica ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo AE, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Co napawa nas optymizmem czyli Dlaczego jest dobrze a będzie lepiej / red. John Brockman ; przekł. Agnieszka Nowak ; [wprow. Daniel C. Dennett]. Publisher: Sopot : Smak Słowa ; Warszawa : Wydawnictwo Academica. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2009. Other title: What are you optimistic about?.Availability: Copies available for hold on place: [M-095837] (1). Place hold
Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych / pod red. Jarosława Klebaniuka. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1). Place hold
Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej : nowe wyzwania i mozliwości / red. nauk. Aldona Uziębło. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; Warszawa : CeDeWu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1). Place hold
Dotacje UE na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce / Tomasz Sadowski, Grzegorz Świderski, Włodzimierz Lewandowski. Publisher: Warszawa : Europrimus Consulting. Europejskie Centrum Doradztwa, 2006. Other title: Dotacje Unii Europejskiej na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1). Place hold
Eksploatacja złóż nieodnawialnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju i wymogów Unii Europejskiej / [red. nauk. Andrzej Graczyk]. Publisher: Polkowice : Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Elektrownie wiatrowe / Franciszek Wolańczyk. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Energetyka a ochrona środowiska / Jerzy Kucowski, Damazy Laudyn, Mieczysław Przekwas. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Energetyka słoneczna budynku / Dorota Chwieduk. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 69] (1). Place hold
Energetyka wiatrowa w wybranych aspektach / Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz redakcja naukowa ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Logistyki/KSBiO - Zespół Logistyki Bezpieczeństwa i Obronności współpraca redakcyjna. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Energia geotermalna : świat - Polska - środowisko : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Bujakowskiego ; [oprac. Wiesław Bujakowski et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Laboratorium Geotermalne. Publisher: Kraków : IGSMiE PAN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Fundusze nie tylko z Unii : wsparcie z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii = Not only EU funding : support from Iceland, Liechtenstein, Norway. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1). Place hold
Germany's energy transition : a comparative perspective / Carol Hager, Christoph H. Stefes editors. Publisher: New York : Palgrave Macmillan, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Giełda energii : strategie zarządzania ryzykiem / Aleksander Weron, Rafał Weron. Publisher: Wrocław : CIRE - Centrum Informacji o Rynku Energii, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Gospodarka a środowisko / red. nauk. Tadeusz Borys, Bogusław Fiedor. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Gospodarka ekologiczna : na miarę Ziemi / Lester R. Brown ; z angielskiego przełożył Eugeniusz Możejko. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1). Place hold
Jak wykorzystać darowaną energię : o kolektorach słonecznych i ogniwach fotowoltaicznych / Franciszek Wolańczyk. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Korzystanie z odnawialnych źródeł energii / Paweł Purgał, Łukasz J. Orman. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Księga Pamiątkowa : z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim / Red.: Tadeusz Guz, Maria R. Pałubska, Małgorzata Kuć. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1). Place hold
Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009, Kraków, 17-19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. Publisher: Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Academica : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. Other title: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych.Availability: Copies available for hold on place: [M-098016] (1). Place hold
Między ewolucją a rewolucją : w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne / redakcja naukowa Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni ; Wojskowa Akademia Techniczna. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. Other title: Bezpieczeństwo energetyczne. | Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska | Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne.Availability: Copies available for loan: [M-103480] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Minisłownik unijnej nowomowy / Hynek Fajmon ; redakcja naukowa polskiego wydania Radosław Zenderowski ; tłumaczenie Andrzej Parecki, Artur J. Bukowski. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Niska emisja : efektywność energetyczna w gminach i samorządach : monografia / redakcja naukowa Michał Kaczmarczyk ; autorzy Michał Kaczmarczyk, Magda Kaczmarczyk, Grzegorz Pełka, Wojciech Luboń, Anna Będkowska, Bartłomiej Ciapała, Daniel Malik, Ewelina Podlewska, Maciej Zboina. Publisher: Kraków : Globenergia, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1). Place hold
Odnawialne i alternatywne źródła energii w Małopolsce zbiór "dobrych praktyk". Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Środowiska i Rozwoju Wsi, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-037184] (5).
  Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha