NIEPEŁNOSPRAWNI - PRACA Subscribe to this list

| Select titles to:
Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością : bariery i koszty / Marcin Garbat. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-106171] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-080753] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Człowiek integralny : holistyczna wizja człowieczeństwa / red. naukowa Halina Romanowska-Łakomy, Hanna Kędzierska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Psychologii i Kultury "Eneteia", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080967] (7).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Edukacja i praca w procesie rozwoju zawodowego / redakcja naukowa Aneta Klementowska, Bogusław Pietrulewicz. Publisher: Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy. Uniwersytet Zielonogórski, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy / pod red. Urszuli Pulińskiej. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-014538] (1).
Kobieta i jej wielopostaciowość we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Dorota Ruszkiewicz, Sławomir Cudak. Publisher: Kielce : [s.n.], 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną / Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta, Sylwia Nosarzewska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Od stereotypu do wykluczenia / pod redakcją Anny Fidelus. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. Other title: From stereotype to exclusion.Online Access: Okładka | Spis treści | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Osoba z niepełnosprawnością : opieka, terapia, wsparcie / pod red. Ditty Baczały, Jacka J. Błeszyńskiego, Marzenny Zaorskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-089635] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy : ku pełnemu uczestnictwu w rynku pracy = Lica s ograničennymi vozmožnostâmi na sovremennom rynke truda : k polnomu učastiû v rynke truda = People with distabilities on the contemporary labour market : towards full participation in the labor market / pod redakcją Marii Agnieszki Paszkowicz, Marcina Garbata. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. Other title: Lica s ograničennymi vozmožnostâmi na sovremennom rynke truda : k polnomu učastiû v rynke truda | People with destabilities on the contemporary labour market : towards full participation in the labor market.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Polscy niepełnosprawni : od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej / pod red. Barbary Gąciarz i Seweryna Rudnickiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-100633] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pomoc finansowa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych : w tym dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników i refundacje składek ZUS dla osób niepełnopsrawnych prowadzących działalność gospodarczą / Danuta Multańska, Ireneusz Suszek. Edition: Wg stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2009 r. z uwzględnieniem interpretacji BON na dzień 30 kwietnia 2009 r.Publisher: Września : Wydawnictwo Info Baza sp. z o.o., 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych / Barbara Górka ; [recenzent: Zdzisław Wołk]. Publisher: Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Poradnictwo psychologiczne / redakcja naukowa Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-106592] (9).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Prawo pracy 2015 / [redaktor merytoryczny Kazimierz Jaśkowski ; autorzy Maciej Ambroziewicz, Sylwia Gołaś-Olszak, Adrianna Jasińska-Cichoń, Urszula Jelińska, Luiza klimkiewicz, Lena Krysińska-Wnuk, Magdalena Kuba, Jerzy Kuźniar, Monika Latos-Miłkowska, Paweł Nowacki, Katarzyna Piecyk, Łukasz Pisarczyk, Magdalena Barbara Rycak, Magdalena Rączka, Monika Stojek-Siwińska, Marzena Wąsowska]. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2015. Other title: Prawo pracy dwa tysiące piętnaście.Availability: Copies available for loan: [M-100883] (1).
Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 2 / Władysław Ratyński. Publisher: Warszawa : Difin ; 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Lucyna Frąckiewicz ; [aut. Lucyna Frąckiewicz et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057296] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
  Checked out (1).
Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii / [cz. I red. nauk. Elena Mieszajikina [!], cz. II red. nauk. Renata Maciejewska]. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Psychoedukacja w praktyce lekarza psychiatry / pod red. Janusza Heitzmana ; Aleksander Araszkiewicz [et al.]. Publisher: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-078001] (3).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Psychologia rehabilitacji / Stanisław Kowalik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-082155] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Psychologia w pracy z ludźmi / Rajmund Kowalczuk. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-005311] (3).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Marty Wójcik ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Katedra Pedagogiki Specjalnej i Psychologii. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit ; Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną : ograniczenia i możliwości w zakresie kompetencji społecznych / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-107832] (1).
Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Publisher: Kraków : "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. 3 / redakcja naukowa Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska. Publisher: Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Zatrudniając niepełnosprawnych : wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców / pod red. Barbary Gąciarz, Ewy Giermanowskiej ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-083842] (2).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych / Lesław Grzonka. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, cop. 2010. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-086067] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Log in to create new lists.

Powered by Koha