NIEPEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY Subscribe to this list

| Select titles to:
Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością : bariery i koszty / Marcin Garbat. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-106171] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Place hold
Bariery i zmiana : proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej / pod redakcją naukową Krystyny Barłóg, Macieja Kokoszki. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-080753] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Człowiek integralny : holistyczna wizja człowieczeństwa / red. naukowa Halina Romanowska-Łakomy, Hanna Kędzierska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Psychologii i Kultury "Eneteia", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080967] (7).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Place hold
Edukacja i praca w procesie rozwoju zawodowego / redakcja naukowa Aneta Klementowska, Bogusław Pietrulewicz. Publisher: Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy. Uniwersytet Zielonogórski, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy / pod red. Urszuli Pulińskiej. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-014538] (1). Place hold
Kobieta i jej wielopostaciowość we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Dorota Ruszkiewicz, Sławomir Cudak. Publisher: Kielce : [s.n.], 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Kultura a zdrowie i niepełnosprawność / redakcja naukowa Joanna Kowalska, Rafał Dziurla, Kamilla Bargiel-Matusiewicz. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-113481] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym, czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych / pod red. Zenona Gajdzicy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-066776] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Place hold
Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy / Monika Struck-Peregończyk ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną / Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta, Sylwia Nosarzewska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Od stereotypu do wykluczenia / pod redakcją Anny Fidelus. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. Other title: From stereotype to exclusion.Online Access: Okładka | Spis treści | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Osoba z niepełnosprawnością : opieka, terapia, wsparcie / pod red. Ditty Baczały, Jacka J. Błeszyńskiego, Marzenny Zaorskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-089635] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Place hold
Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy : ku pełnemu uczestnictwu w rynku pracy = Lica s ograničennymi vozmožnostâmi na sovremennom rynke truda : k polnomu učastiû v rynke truda = People with distabilities on the contemporary labour market : towards full participation in the labor market / pod redakcją Marii Agnieszki Paszkowicz, Marcina Garbata. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. Other title: Lica s ograničennymi vozmožnostâmi na sovremennom rynke truda : k polnomu učastiû v rynke truda | People with destabilities on the contemporary labour market : towards full participation in the labor market.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Polscy niepełnosprawni : od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej / pod red. Barbary Gąciarz i Seweryna Rudnickiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-100633] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Pomoc finansowa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych : w tym dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników i refundacje składek ZUS dla osób niepełnopsrawnych prowadzących działalność gospodarczą / Danuta Multańska, Ireneusz Suszek. Edition: Wg stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2009 r. z uwzględnieniem interpretacji BON na dzień 30 kwietnia 2009 r.Publisher: Września : Wydawnictwo Info Baza sp. z o.o., 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1). Place hold
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych / Barbara Górka ; [recenzent: Zdzisław Wołk]. Publisher: Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Poradnictwo psychologiczne / redakcja naukowa Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-106592] (9).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Place hold
Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Prawo pracy 2015 / [redaktor merytoryczny Kazimierz Jaśkowski ; autorzy Maciej Ambroziewicz, Sylwia Gołaś-Olszak, Adrianna Jasińska-Cichoń, Urszula Jelińska, Luiza klimkiewicz, Lena Krysińska-Wnuk, Magdalena Kuba, Jerzy Kuźniar, Monika Latos-Miłkowska, Paweł Nowacki, Katarzyna Piecyk, Łukasz Pisarczyk, Magdalena Barbara Rycak, Magdalena Rączka, Monika Stojek-Siwińska, Marzena Wąsowska]. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2015. Other title: Prawo pracy dwa tysiące piętnaście.Availability: Copies available for loan: [M-100883] (1). Place hold
Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 2 / Władysław Ratyński. Publisher: Warszawa : Difin ; 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Lucyna Frąckiewicz ; [aut. Lucyna Frąckiewicz et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057296] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii / [cz. I red. nauk. Elena Mieszajikina [!], cz. II red. nauk. Renata Maciejewska]. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-114755] (1). Place hold
Psychoedukacja w praktyce lekarza psychiatry / pod red. Janusza Heitzmana ; Aleksander Araszkiewicz [et al.]. Publisher: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-078001] (3).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Place hold
Psychologia rehabilitacji / Stanisław Kowalik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-082155] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Psychologia w pracy z ludźmi / Rajmund Kowalczuk. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-005311] (3).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Marty Wójcik ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Katedra Pedagogiki Specjalnej i Psychologii. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit ; Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną : ograniczenia i możliwości w zakresie kompetencji społecznych / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-107832] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha