NIEPEŁNOSPRAWNI - RODZINA Subscribe to this list

| Select titles to:
"By człowiek nie musiał cierpieć..." : księga jubileuszowa dedykowana pani Profesor Aleksandrze Maciarz / pod red. Adama A. Zycha i Agnieszki Nowickiej. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Bezradność : interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej / red. nauk. Zenon Gajdzica, Marek Rembierz ; [Andrzej Zoll et al.]. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-108054] (1). Place hold
Człowiek integralny : holistyczna wizja człowieczeństwa / red. naukowa Halina Romanowska-Łakomy, Hanna Kędzierska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Psychologii i Kultury "Eneteia", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080967] (7).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Place hold
Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym / red. nauk.: Hanna Kubiak, Anna Jakoniuk-Diallo. Publisher: Warszawa : "Difin", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej / pod red. Zenona Gajdzicy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1). Place hold
Domestic and sexual violence and abuse : tackling the health and mental health effects / Catherine Itzin, Anna Taket and Sarah Barter-Godfrey. Publisher: London ; New York : Routledge, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną / Żaneta Stelter. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1). Place hold
Doświadczanie niepełnosprawności w rodzinie / redakcja naukowa Beata Szluz. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii / pod red. Doroty Kohut ; Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. Availability: Copies available for loan: [M-113990] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Place hold
Etnografie biomedycyny / red. nauk. Magdalena Radkowska-Walkowicz, Hubert Wierciński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-115369] (1). Place hold
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych : ocena działań instytucji / Stanisława Golinowska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-057293] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Kiedy myślimy rodzina... / redakcja Małgorzata Duda, Katarzyna Kutek-Sładek. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Małżeństwo i rodzina w życiu i rozwoju człowieka / red. Kazimierz Gryżenia. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, 2009. Other title: Mariage et la famille dans la vie et développement de l'être humain.Availability: Copies available for loan: [M-077566] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108749] (1).
Place hold
Niepełnosprawność intelektualna : etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia / pod red. Kingi Bobińskiej, Tadeusza Pietrasa, Piotra Gałeckiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie / Agnieszka Woynarowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063080] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Place hold
Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym / Joanna Konarska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-113629] (3).
  Copies available for reference: [CZ KA 364.6] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie / Franciszek Wojciechowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-108767] (1). Place hold
Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną / Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta, Sylwia Nosarzewska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
O trudnej sztuce bycia razem czyli Różne oblicza integracji / pod red. Adama Stankowskiego i Małgorzaty Balukiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Oblicza dzieciństwa / red. Dorota Kornas-Biela. Publisher: Lublin : TN KUL, 2001. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-108738] (1). Place hold
Oblicza upośledzenia / Małgorzata Kościelska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-114318] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Obszary społecznej marginalizacji - niepełnosprawność / pod red. Joanny Rutkowiak i Amadeusza Krause. Publisher: Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Osoba z niepełnosprawnością : opieka, terapia, wsparcie / pod red. Ditty Baczały, Jacka J. Błeszyńskiego, Marzenny Zaorskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata / pod red. nauk. Marii Chodkowskiej i Danuty Osik-Chudowolskiej. Publisher: Kraków : Impuls, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1). Place hold
Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych : ku społecznej jedności / pod red. nauk. Zofii Szaroty. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-086151] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Place hold
Pedagogiczne konteksty społecznego wsparcia rodziny / redakcja Grzegorz Godawa. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Pedagogika rodziny : wybrane problemy / red. Agnieszka Regulska. Publisher: Warszawa ; Rzeszów : Bonus Liber - Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1). Place hold
Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z (nie)pełnosprawnością / redakcja naukowa Krystyna Barłóg. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.013.82] (1). Place hold
Polska, Słowacja, świat : rodzina : wybrane problemy współczesności / pod red. Amantiusa Akimjaka i Klemensa Budzowskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-107725] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.811/.815] (1).
Place hold
Pomoc dziecku upośledzonemu / Janet Carr ; il. Posy Simmonds ; [tł. Stanisław Nowak, Stanisław Stefan Nowak]. Publisher: Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984. Other title: Helping your handicapped child.Availability: Copies available for hold on place: [M-087360] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha