NIEPEŁNOSPRAWNI - POLITYKA PAŃSTWA Subscribe to this list

| Select titles to:
Bezpieczeństwo : dyscyplina nauki wobec funkcjonowania państwa / redakcja naukowa Ryszard Skarzyński, Elżbieta Kużelewska ; recenzent Marta Witkowska. Publisher: Białystok : Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Bezpieczeństwo społeczne : pojęcia, uwarunkowania, wyzwania / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Stanisław Sulowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-096922] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych / Amadeusz Krause. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003124] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107756] (1).
Place hold
Doświadczanie niepełnosprawności w rodzinie / redakcja naukowa Beata Szluz. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Lokalna polityka społeczna / Ewa Kulesza. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-092847] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Place hold
Niepełnosprawność intelektualna : etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia / pod red. Kingi Bobińskiej, Tadeusza Pietrasa, Piotra Gałeckiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną / Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta, Sylwia Nosarzewska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
O trudnej sztuce bycia razem czyli Różne oblicza integracji / pod red. Adama Stankowskiego i Małgorzaty Balukiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Od stereotypu do wykluczenia / pod redakcją Anny Fidelus. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. Other title: From stereotype to exclusion.Online Access: Okładka | Spis treści | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Organization of school education / edited by: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Osoba z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe / Magda Lejzerowicz, Izabela Książkiewicz. Publisher: Wrocław : Gaskor, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów / pod red. Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z (nie)pełnosprawnością / redakcja naukowa Krystyna Barłóg. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.013.82] (1). Place hold
Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej / Katarzyna Głąbicka. Publisher: Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Polscy niepełnosprawni : od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej / pod red. Barbary Gąciarz i Seweryna Rudnickiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-100633] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ / w opracowaniu materiałów do publikacji wzięli udział : Dominika Buchalska [et al.] ; red. Anna M. Waszkielewicz ; Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Publisher: Kraków : Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-112557] (1). Place hold
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych / Barbara Górka ; [recenzent: Zdzisław Wołk]. Publisher: Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 2 / Władysław Ratyński. Publisher: Warszawa : Difin ; 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Profilaktyka społeczna w rodzinie i szkole : wybrane zagadnienia / red. Aneta Skuza, Aneta Pierścińska-Maruszewska, Anna Dąbrowska. Publisher: Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Profilaktyka w przestrzeni publicznej. T. 1 / pod red. nauk. Izabeli Bieńkowskiej [et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Równość w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności : aktualny stan i wyzwania : VIII Seminarium Warszawskie. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej / redakcja naukowa Hanna Karaszewska, Ewelina Silecka-Marek. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Publisher: Kraków : "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym w Gminie Miejskiej Kraków / [oprac. tekstu Krzysztof Schechtel]. Edition: Stan prawny na dzień 30.09.2008.Publisher: Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Świadczeń Socjalnych, [2008?]. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Wsparcie społeczne w sytuacji kryzysowej / redakcja naukowa Anna Korlak-Łukasiewicz, Magdalena Zdaniewicz. Publisher: Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej / Amadeusz Krause. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-096665] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Place hold
Współczesne problemy socjalne i ich rozwiązywanie / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej. Publisher: Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2014. Other title: Contemporary social problems and solving them.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Współczesne zagrożenia - formy i skutki : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego ; Katedra Pedagogiki Katolickiej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Publisher: Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami / Maria Agnieszka Paszkowicz. Publisher: Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha