NIEPEŁNOSPRAWNI - EDUKACJA Subscribe to this list

| Select titles to:
Aksjologiczne problemy współczesnej pedagogiki / red. nauk. Zofia Krzysztoszek i Wiktor Rabczuk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045858] (1).
  Copies available for hold on place: [M-018721] (1).
Place hold
Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w różnych obszarach jego edukacji / pod red. Piotra Majewicza i Adama Mikruta. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Bariery i zmiana : proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej / pod redakcją naukową Krystyny Barłóg, Macieja Kokoszki. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Człowiek wobec wyzwań i zagrożeń współczesności : rozwój, rodzina, edukacja / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Jerzy Herberger, Iwona Grzegorzewska, Anna Mróz, Katarzyna Grunt-Mejer, Dorota Niewiedział, Marzanna Farnicka, Urszula Gembara. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej / pod red. Zenona Gajdzicy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1). Place hold
Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji / Joanna Głodkowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości pedagogicznej / redakcja naukowa Małgorzata Kitlińska-Król ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-040746] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. Publisher: Poznań ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Other title: Edukacja alternatywna w dwudziestym pierwszym wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym / Janusz Kirenko, Monika Parchomiuk. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Edukacja inkluzyjna i terapia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami = Inclusive education and therapy of children and youth with special needs / redakcja naukowa: Krystyna Barłóg, Maria Kocór. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2017. Other title: Inclusive education and therapy of children and youth with special needs.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Anny Klinik. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1). Place hold
Edukacja w perspektywie integracji Europy : praca zbiorowa / pod red. Mariana Ochmańskiego, Teresy Sokołowskiej-Dzioba i Andrzeja Pieleckiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja w społeczeństwie wiedzy / red. nauk. Kazimierz Denek [et al.]. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-014541] (1). Place hold
Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : strategie rozwoju / pod red. Jolanty Szempruch. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-111989] (1). Place hold
Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048569] (3).
  Copies available for hold on place: [M-014557] (1).
Place hold
Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Historia wychowania w kształceniu nauczycieli : tradycja i współczesność, teoria i praktyka / pod red. Teresy Gumuły, Stanisława Majewskiego. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-024876] (1). Place hold
Historia wychowania. T. 2 / pod red. Łukasza Kurdybachy ; Pracownia Dziejów Oświaty Polskiej Akademii Nauk. Edition: Wyd. 1, rzut 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Historia wychowania. T. 1, Do wielkiej rewolucji francuskiej / Stanisław Litak. Edition: Wyd. 2, popr. i uzup.Publisher: Kraków : Wydawnictwo "WAM" : WSF-P "Ignatianum", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045888] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Interdyscyplinarny charakter badań językowych : od dydaktyki do kulturoznawstwa / redakcja Joanna Małocha. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Kariera szkolna dzieci w rodzinach o zróżnicowanym statusie społeczno-ekonomicznym / Elżbieta Subocz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Kompetencja językowa uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Wątorek. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Komunikacja wobec wyzwań współczesności / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Iwony Jagoszewskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-112144] (1). Place hold
Lokalne działania w polu pedagogiki specjalnej : kierunki, problemy, rozwiązania / pod redakcją Marzenny Zaorskiej. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym, czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych / pod red. Zenona Gajdzicy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-066776] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Place hold
Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy / Monika Struck-Peregończyk ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Niepełnosprawność intelektualna : etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia / pod red. Kingi Bobińskiej, Tadeusza Pietrasa, Piotra Gałeckiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym / Joanna Konarska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-113629] (3).
  Copies available for reference: [CZ KA 364.6] (1).
  Checked out (1).
Place hold
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha