ROZPAD JUGOSŁAWII Subscribe to this list

| Select titles to:
Bałkany w XX i XXI wieku : historia, polityka, kultura : materiały z konferencji "Poznać Bałkany" Toruń, 29 maja 2009 roku / pod red. Huberta Stysa i Szymona Sochackiego ; Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Publisher: Toruń : Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-094320] (1).
Bałkany w XX wieku : dzieje polityczne / Mieczysław Tanty. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007271] (4).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Bezpieczeństwo międzynarodowe / Roman Kuźniar, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Patrycja Grzebyk, Robert Kupiecki, Marek Madej, Kamila Pronińska, Andrzej Szeptycki, Piotr Śledź, Marek Tabor, Anna Wojciuk ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. Edition: Wydanie drugie zmienione i rozszerzone.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. Online Access: Spis treści | Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-118409] (1).
  Copies available for reference: [M-118410] (2).
Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton : przeszłość - teraźniejszość - perspektywy : studia i szkice / pod red. Pawła Chmielewskiego i Sławomira Lucjana Szczesio ; Uniwersytet Łódzki. Centrum Naukowo-Badawcze "Bałkany na przełomie XX/XXI w.". Edition: Wyd. 1 (dodruk).Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Burzliwy pokój : historia Europy 1945-2000 / Tom Buchanan ; tł. Aleksandra Czwojdrak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Europa - bezpieczny kontynent? : potencjalne źródła zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego : praca naukowo-badawcza / pod kierownictwem nauk. Anny Antczak ; [Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania]. Publisher: Warszawa : Vizja Press & IT, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Europa dyktatur : nowa historia XX wieku / Gerhard Besier, Katarzyna Stokłosa ; tł. Joanna Hashold. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Other title: Nowa historia XX wieku | Europa der Diktaturen : eine neue Geschichte des 20. Jahrhunderts.Availability: Copies available for loan: [M-080106] (3).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym / Dominik Rudkowski. Edition: Stan prawny i faktyczny na dzień 31 sierpnia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego / Aleksandra Mężykowska. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Interwencjonizm humanitarny NATO / Arkadiusz Domagała. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Konflikt w Kosowie : geneza, stan obecny, perspektywy / Sylwester Przybyła. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-089583] (1).
Konflikty współczesnego świata / pod red. Grzegorza Ciechanowskiego i Jerzego Sielskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Konflikty zbrojne w otoczeniu Polski : była Jugosławia = Armed conflicts in the Poland's environment : the former Yugoslavia / Piotr Piątkowski, Adam Daca ; [tł. Tomasz Krawczyński ; Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Ministerstwo Obrony Narodowej]. Publisher: Warszawa : MON - DBM ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1996. Other title: Armed conflicts in the Poland's environment : the former Yugoslavia.Availability: Copies available for loan: [M-025582] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089236] (1).
Ludzie w cieniu wojny : ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych / Joanna Dobrowolska-Polak. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2011. Other title: Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
NATO a operacje pokojowe : studium sojuszu w transformacji / Robert Kupiecki. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-051799] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089052] (1).
Niebezpieczne związki : pieniądze i władza w świecie nowożytnym 1700-2000 / Niall Ferguson ; przełożył Wojciech Tyszka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099068] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Niemcy, Europa, Świat : studia międzynarodowe : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Erhardowi Cziomerowi / pod red. Ireny Stawowy-Kawki. Publisher: Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Odrobina prewencji : dorobek dyplomacji prewencyjnej ONZ w Macedonii / Henryk J. Sokalski ; [tł.: Andrzej Kozłowski]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2007. Other title: Dorobek dyplomacji prewencyjnej ONZ w Macedonii.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Ogniska konfliktów : Bałkany, Kaukaz / praca pod red. Bogdana Klicha. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : style myślenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia : akcenty retro- i prospektywne / pod red. Stanisława Kiliana ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. Other title: Style myślenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia - akcenty reto- i prospektywne.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-074944] (48).
  Copies available for reference: [CZ KA 32] (1).
Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej / Paweł Janusz Borkowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054449] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Prawa człowieka i ich ochrona / redakcja naukowa Mira Malczyńska-Biały, Krzysztofa Żarna. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Sekretna historia SAS : SAS wkracza tam, gdzie wszystko zawiodło / J. J. Cécile ; przeł. Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak. Publisher: Warszawa : Muza, 2013. Other title: Histoire secrète des S.A.S..Availability: Copies available for hold on place: [M-114827] (1).
Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku : uwarunkowania, przebieg, konsekwencje / Danuta Gibas-Krzak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych / pod red. Jacka Knopka. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-092061] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Unia Europejska w procesie budowania pokoju w regionie Bałkanów Zachodnich : problemy adaptacji / Marlena Drygiel-Bielińska. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra ; Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-116063] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Wpływ konfliktu w byłej Jugosławii na stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską 1990-1995 / Agnieszka Orzelska. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2004. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Współczesne stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa / zespół aut. w składzie Stanisław Ciosek [et al.] ; Akademia Finansów w Warszawie. Wydział Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów w Warszawie, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Wygnańcy : przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie / Jan M. Piskorski. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Źródła nienawiści : konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych / pod red. Kamila Janickiego ; z przedm. Artura Kijasa. Publisher: Kraków ; Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica : Portal Internetowy "Histmag.org", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1).
Log in to create new lists.

Powered by Koha