BAŁKANY Subscribe to this list

| Select titles to:
1989. The Final Curtain : Poland, Hungary, GDR, Czechoslovakia, Bulgaria, Romania / [concept Zbigniew Gluza ; transl. Barbara Herchenreder]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Karta : Dom Spotkań z Historią, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1). Place hold
Bałkany : Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia, Albania : praca zbiorowa / [aut. Zuzanna Brusić et al. ; red. prowadzący Marzena Daszewska]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Bezdroża, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046101] (2).
  Copies available for reference: [CZ 913] (1).
Place hold
Bałkany performatywne : rytuał, dramat, sztuka w przestrzeni publicznej : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Sztandary, Gorana Injaca, Waldemara Kuligowskiego ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-112639] (1). Place hold
Bałkany w XX wieku : dzieje polityczne / Mieczysław Tanty. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007271] (4).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Place hold
Bałkany wyobrażone / Maria Todorova ; przeł. Piotr Szymor i Magdalena Budzińska. Publisher: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050675] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095501] (1).
Place hold
Bałkany Zachodnie a integracja europejska : perspektywy i implikacje / [zespół aut. Rafał Sadowski (red.) et al.] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii, Ośrodek Studiów Wschodnich. Zespół Środkowoeuropejski. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-097052] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Place hold
Bałkany Zachodnie na drodze ku zjednoczonej Europie / Jerzy Baurski. Publisher: Warszawa : MSZ. DSiPPZ, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-093116] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian : zagrożenia, koncepcje, instytucje / pod red. Romana Kuźniara i Zdzisława Lachowskiego ; [aut. Ian Anthony et al.] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-048425] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Bundeswehra w operacjach międzynarodowych : podstawy prawne, stan obecny, perspektywy / Paweł Pietrzak ; Departament Polityki Obronnej MON. Publisher: Warszawa : Departament Polityki Obronnej MON, 2004 ( Wrocław : Agencja Wydawnicza "ARGI"). Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Civil society in the EU integration of the Western Balkans / ed. by Tomasz Żornaczuk ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warsaw : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1). Place hold
Czarnogóra : fiord na Adriatyku / [aut. przewodnika Draginja Nadaždin, Maciej Niedźwiecki, Krzysztof Bzowski [aktualizacja] ; red. prowadzący Maciej Żemojtel]. Edition: Wyd. 6.Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 913] (1). Place hold
Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi / pod red. Ireny Stawowy-Kawki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059691] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Dalsza adaptacja partnerstwa dla pokoju / Eunika Katarzyna Frydrych ; [Min. Obrony Narodowej. Departament Polityki Obronnej]. Publisher: Warszawa : MON. DPO, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-099203] (1). Place hold
Europa - bezpieczny kontynent? : potencjalne źródła zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego : praca naukowo-badawcza / pod kierownictwem nauk. Anny Antczak ; [Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania]. Publisher: Warszawa : Vizja Press & IT, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Evropejskite sili, Balkanite i kolektivnata sigurnost : 1933-1935 / Plamen Cvetkov ; [B"lgarska Akademiâ na Naukite. Institut za Istoriâ]. Publisher: Sofiâ : Izdatel'stvo na B"lgarskata Akademiâ na Naukite, 1990. Other title: European powers, the Balkans and collective security | Puissances europeenes, les Balkans et la securite collective.Availability: Copies available for hold on place: [MA-008075] (1). Place hold
Historia Bałkanów. T. 1, Wiek XVIII i XIX / Barbara Jelavich ; przekł. Jędrzej Polak, Krzysztof Salawa. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-053217] (5).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Place hold
Historia Bałkanów. T. 2, Wiek XX / Barbara Jelavich ; przekł. Marek Chojnacki, Justyn Hunia. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092633] (6).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Place hold
Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego / Aleksandra Mężykowska. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1). Place hold
Jednostki specjalne w akcji : Afganistan, Afryka, Bałkany, Irak, Ameryka Płd. / Alexander Stilwell ; przekł. Grzegorz Siwek. Publisher: Warszawa : Muza, 2009. Other title: Special forces in action.Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Konflikty współczesnego świata / pod red. Grzegorza Ciechanowskiego i Jerzego Sielskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Konsolidacja państwa w Republice Mołdawii / Bartłomiej Zdaniuk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Wydział Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej RP / Franciszek Gągor, Krzysztof Paszkowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-046157] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Place hold
Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów / Piotr Ostaszewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091617] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Place hold
Niemcy - droga do normalności : polityka zagraniczna RFN od wojny o Kuwejt do wojny o Kosowo / Wojciech Pięciak ; Centrum Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Towarzystwo "Więź" : na zlec. Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092052] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Odrobina prewencji : dorobek dyplomacji prewencyjnej ONZ w Macedonii / Henryk J. Sokalski ; [tł.: Andrzej Kozłowski]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2007. Other title: Dorobek dyplomacji prewencyjnej ONZ w Macedonii.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Ogniska konfliktów : Bałkany, Kaukaz / praca pod red. Bogdana Klicha. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948-2004 / pod. red. Dariusza S. Kozerawskiego. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002984] (2).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Place hold
Operacje reagowania kryzysowego / Bogdan Panek. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057702] (3).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Partnerstwo z rozsądku? : stosunki Francji ze zjednoczonymi Niemcami (1990-2006) / Bogdan Koszel ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-086601] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej / Paweł Janusz Borkowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054449] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha