NATO Subscribe to this list

| Select titles to:
Afgański problem Rosji : Federacja Rosyjska wobec problemu Afganistanu po roku 2001 = Russia's Afgan problem : the Russian Federation and the Afghanistan problem since 2001 / Marek Menkiszak, współpr. researcherska Katarzyna Jarzyńska ; [tł. Jim Todd]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-097826] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Armia w systemie demokratycznym / Jerzy Kunikowski, Ryszard Rosa, Lech Wyszczelski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Bezpieczeństwo międzynarodowe : teoria i praktyka / pod red. nauk. Katarzyny Żukrowskiej i Małgorzaty Grącik. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002807] (7).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Bezpieczeństwo międzynarodowe : przegląd aktualnego stanu / red. nauk. Katarzyna Żukrowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IUSatTAX, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-092028] (8).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Online Access: Dostęp dla użytkowników posiadających indywidualne hasło dostępu do bazy IBUK.pl Availability: Copies available for loan: [M-092723] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Bezpieczeństwo międzynarodowe / Roman Kuźniar, Bolesław Balcerowicz, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Patrycja Grzebyk, Marek Madej, Kamila Pronińska, Mirosław Sułek, Marek Tabor, Anna Wojciuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-094923] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian : zagrożenia, koncepcje, instytucje / pod red. Romana Kuźniara i Zdzisława Lachowskiego ; [aut. Ian Anthony et al.] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-048425] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie / red. nauk. Ryszard Zięba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne , 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091985] (13).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku : wybrane problemy / red. nauk. Erhard Cziomer. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-092580] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku / redakcja naukowa Ryszard Zięba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-113247] (11).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (3).
Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe / red. i oprac.: Andrzej Ciupiński, Kazimierz Malak ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : AON, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-066475] (11).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich / red. nauk. Jarosław Gryz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091621] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Bezpieczeństwo współczesnego świata / Ryszard Olszewski. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-108113] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton : przeszłość - teraźniejszość - perspektywy : studia i szkice / pod red. Pawła Chmielewskiego i Sławomira Lucjana Szczesio ; Uniwersytet Łódzki. Centrum Naukowo-Badawcze "Bałkany na przełomie XX/XXI w.". Edition: Wyd. 1 (dodruk).Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Bundeswehra 3.0 : polityczny, wojskowy i społeczny wymiar reform sił zbrojnych RFN / Justyna Gotkowska. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-097671] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114831] (1).
Bundeswehra w operacjach międzynarodowych : podstawy prawne, stan obecny, perspektywy / Paweł Pietrzak ; Departament Polityki Obronnej MON. Publisher: Warszawa : Departament Polityki Obronnej MON, 2004 ( Wrocław : Agencja Wydawnicza "ARGI"). Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Czas próby w stosunkach międzynarodowych : miscellanea / Stanisław Bieleń ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Członkostwo Polski w NATO : aspekty ekonomiczno-finansowe / Paweł Wieczorek ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Instytut Naukowo-Badawczy. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSZiM, 1998 (Warsz. : "Exit"). Availability: Copies available for hold on place: [M-089090] (1).
Czy NATO ma przyszłość? : zapis dyskusji / oprac. Zbigniew Lewicki. Publisher: [Warszawa] : Uniwersytet Warszawski. Instytut Badań Interdyscyplinarnych, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Dalsza adaptacja partnerstwa dla pokoju / Eunika Katarzyna Frydrych ; [Min. Obrony Narodowej. Departament Polityki Obronnej]. Publisher: Warszawa : MON. DPO, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-099203] (1).
Defending Europe : the EU, NATO, and the quest for European autonomy / ed. by Jolyon Howorth and John T.S. Keeler. Publisher: New York : Palgrave Macmillan, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Długi koniec zimnej wojny : Rosja i Europa Środkowa 1991-1996 / Irina Kobrinskaja ; [przetł.: Ewa Kornowska-Michalska] ; Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Towarzystwo "Więź", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-092583] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089228] (1).
Dylematy i wyzwania polityki nuklearnej NATO w świetle ewolucji środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego / Artur Hrynkiewicz-Żabicki ; [Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Polityki Obronnej]. Publisher: Warszawa : MON. DPO, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Elementarz obronności Pomorza Zachodniego / Artur Bilski, Krzysztof Kowalczyk ; [recenzent Jacek Wojnicki]. Publisher: Szczecin : Nobilis Media, [2015]. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Euro-Atlantic Security Policy : between the NATO summits in Newport and Warsaw / edited by Artur Gruszczak. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Europejski protektorat? : Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej / pod red. Mateusza Gniazdowskiego ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ; [tł. Lucyna Tomaszewska-Sabo et al.]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093257] (1).
  Copies available for hold on place: [M-099198] (1).
Everyday Arab identity : the daily reproduction of the Arab world / Christopher Phillips. Publisher: Abingdon ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. Other title: Daily reproduction of the Arab world.Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Gra o Europę : bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku / Jadwiga Kiwerska. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego : koncepcje, struktury, funkcjonowanie / Ryszard Zięba. Edition: Wyd. 3 popr. i zaktual.Publisher: Warszawa : Scholar, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym / Dominik Rudkowski. Edition: Stan prawny i faktyczny na dzień 31 sierpnia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha