MŁODZIEŻ - system wartości, aspiracje Subscribe to this list

| Select titles to:
Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości / Zdzisław Bartkowicz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-100818] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Anielice czy diablice? : dziewczęta w szponach seksualizacji i agresji w perspektywie socjologicznej / Katarzyna Stadnik, Anna Wójtewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-108134] (1). Place hold
Aspiracje : studium psychologiczne i socjopedagogiczne / Wiesław Sikorski. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Aspiracje życiowe gimnazjalistów : (na podstawie badań uczniów z województwa świętokrzyskiego) / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Pedagogicznego Akademii Świętokrzyskiej : [Jedność], 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-069530] (1). Place hold
Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza / Piotr Długosz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-107719] (1). Place hold
Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości / Kinga Musialska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057287] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym / Anna Zawada. Publisher: Kraków : Impuls ; Katowice : UŚ, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1). Place hold
Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. Edition: Wyd. zaktual.Publisher: Warszawa : Poltext, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami / Kathryn Geldard, David Geldard ; [tł. Krzysztof Mazurek]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009. Other title: Relationship counselling for children, young people and families.Availability: Copies available for reference: [CZ 615.851] (1). Place hold
Co współcześni licealiści mówią o wartościach / Małgorzata Furgała. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: Licéens contemporains, qu'est-ce qu'ils disent des valuers?.Availability: Copies available for hold on place: [M-103443] (1). Place hold
Cyfrowa dorosłość : jak pokolenie sieci zmienia nasz świat / Don Tapscott ; tł. Piotr Cypryański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Other title: Grown up digital : how the net generation is changing your world.Availability: Copies available for loan: [M-063727] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Place hold
Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym / red. nauk.: Hanna Kubiak, Anna Jakoniuk-Diallo. Publisher: Warszawa : "Difin", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych : socjologiczna analiza interakcji grupowych / Piotr Chomczyński. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1). Place hold
Dzieci i młodzież w społeczeństwie ryzyka : od wyzwań edukacyjnych do działań społecznych / redakcja naukowa Andrzej Olubiński, Dorota Zaworska-Nikoniuk. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych / pod red. nauk. Alicji Szerląg. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055852] (3).
  Copies available for hold on place: [M-101542] (1).
Place hold
Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy / pod red. Urszuli Pulińskiej. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-014538] (1). Place hold
Emigracja z Kościoła : religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych / Janusz Mariański ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. Katedra Socjologii Moralności. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-057232] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101508] (1).
Place hold
Europejscy poszukiwacze : impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży / Witold Wrzesień. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-101524] (1). Place hold
Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. T. 1, Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa / pod red. Piotra Bogdalskiego, Danuty Bukowieckiej, Roberta Częścika, Bogdana Zdrodowskiego. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2014. Other title: Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Kalejdoskop naukowy / red. Sebastian Benedykt Krajewski ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Publisher: Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-063295] (1). Place hold
Kalejdoskop naukowy 2 / red. Sebastian Benedykt Krajewski ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Publisher: Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-099703] (1). Place hold
Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście / Agnieszka Barczykowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-107941] (1). Place hold
Kategorie (nie)obecne w edukacji / redakcja Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Place hold
Między szkołą a domem : konteksty socjalizacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych / Mariusz Zemło ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii. Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-108670] (1). Place hold
Młodzież - świat przeżywany i tożsamość : studia empiryczne nad bydgoskimi licealistami / Roman Leppert. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-108079] (1). Place hold
Młodzież końca wieku : zachowania seksualne współczesnej młodzieży w świetle badań / Eugeniusz Moczuk. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005971] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Place hold
Młodzież Podkarpacia w III Rzeczypospolitej / Piotr Długosz. Publisher: Kraków : Nomos, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-101376] (1). Place hold
Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu (na przykładzie licealistów z Podkarpacia) / Małgorzata Dubis. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Impuls", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Modele zachowań seksualnych w prasie młodzieżowej i poglądach nastolatków / Beata Gola. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085185] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Place hold
Największe zagrożenia dla współczesnych adolescentów jako czynniki z zakresu etiologii kryminologiczno-prawnej : przegląd teorii oraz empiryki problemu / Andrzej Cichy, Cezary T. Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha