MOBBING Subscribe to this list

| Select titles to:
Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-100802] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
  Checked out (1).
Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (2).
Aktualne problemy prawa karnego : Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca / red. księgi Łukasz Pohl ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-113318] (1).
Bierność społeczna : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Alicja Keplinger. Publisher: Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu / Grzegorz Jędrejek. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-080852] (1).
Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 2 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. Publisher: Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-108032] (1).
Człowiek w organizacji / Waldemar Bańka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych / pod red. Jarosława Klebaniuka. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Debiuty doktorantów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania / red. nauk. Łukasz Sułkowski. Publisher: Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-095394] (1).
Dochodzenie roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem / Grzegorz Jędrejek. Edition: Stan prawny na 9 listopada 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu / Karolina Kędziora, Krzysztof Śmiszek. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
  Checked out (1).
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu / [red. Krzysztof Śmiszek]. Publisher: Warszawa : Kampania Przeciw Homofobii, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Ekonomia i płeć : [pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej] / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega ; przekł. Agnieszka Grzybek. Edition: Wyd. 1 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. Other title: Gender and economics.Availability: Copies available for loan: [M-006900] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Jolanta Itrich-Drabarek. Edition: Wydanie drugie uaktualnione, uzupełnione, poprawione.Publisher: Warszawa : Difin, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności / pod red. Marii Bosak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej : praca zbiorowa / pod red. Aliny Balczyńskiej-Kosman [et al.]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Jak wygrać z mobbingiem? / Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, Przemysław Banasik. Publisher: Gdańsk : Scientific Publishing Group, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006865] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kobiety w polskich służbach mundurowych : role, zadania i wyzwania / redakcja naukowa Ewelina Waśko-Owsiejczuk. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne / red. nauk.: Zbigniew Nęcki, Klaudia Błaszczyk, Roman Uździcki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Leksykon prawa pracy : 100 podstawowych pojęć / pod red. Jakuba Steliny ; [aut. leksykonu Urszula Jackowiak et al.]. Edition: Wyd. 2 uzup. i zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Mobbing : środki ochrony prawnej / Grzegorz Jędrejek. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer Business, cop. 2007. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Mobbing : aspekty prawno-organizacyjne / Maciej Chakowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-084696] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Mobbing : środki ochrony prawnej / Grzegorz Jędrejek. Edition: 2 wyd.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer Business, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093369] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Mobbing w stosunkach pracy : zagadnienia prawne / Helena Szewczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Maria Teresa Romer, Magdalena Najda. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie w praktyce / Jarosław Marciniak. Edition: 2. wyd., stan prawny na 15 września 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
  Checked out (1).
Molestowanie seksualne w miejscu pracy / Jarosław Warylewski. Publisher: Sopot : Wydaw. Prawnicze "LEX", cop. 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
O zarządzaniu ludźmi / [red. prowadzący Paweł Kubisiak ; tł. Zespół tłumaczy Harvard Business Review Polska]. Publisher: Warszawa : ICAN Institute, cop. 2012. Other title: HBR's 10 must reads on managing people.Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Oblicza patologii zawodowych i społecznych / redakcja naukowa Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha