MISJE POKOJOWE Subscribe to this list

| Select titles to:
"International Organizations - The United Nations Organization - its activity and reforms" / Jolanta Kubicka. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1). Place hold
60 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych : osiągnięcia i wyzwania : materiały z konferencji, Warszawa, 24 czerwca 2005 r. / [red. Maciej Bem, Anna Herman-Łukasik, Jolanta Kucharska]. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2005. Other title: Sześćdziesiąt lat Organizacji Narodów Zjednoczonych.Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1). Place hold
Asymetria i hybrydowość - stare armie wobec nowych konfliktów / red. nauk. Witold Sokała i Bartłomiej Zapała ; Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych O/Kielce, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Publisher: Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, [2011]. Availability: Copies available for loan: [M-093476] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Bundeswehra w operacjach międzynarodowych : podstawy prawne, stan obecny, perspektywy / Paweł Pietrzak ; Departament Polityki Obronnej MON. Publisher: Warszawa : Departament Polityki Obronnej MON, 2004 ( Wrocław : Agencja Wydawnicza "ARGI"). Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Counter-terrorism and state political violence : the 'war on terror' as terror / edited by Scott Poynting and David Whyte. Publisher: London ; New York : Routledge/Taylor&Francis Group, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1). Place hold
Dalsza adaptacja partnerstwa dla pokoju / Eunika Katarzyna Frydrych ; [Min. Obrony Narodowej. Departament Polityki Obronnej]. Publisher: Warszawa : MON. DPO, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-099203] (1). Place hold
Dawniej niż wczoraj : 100 lat polskiej Policji / pod redakcją Marka Fałdowskiego, Piotra Kardeli. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2019. Other title: 100 lat polskiej Policji | Sto lat polskiej Policji.Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 351.74/.75] (1). Place hold
Działalność Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa państwa w latach 1999-2018 / Marceli Herman. Publisher: Kraków ; Stalowa Wola : Wydawnictwo "Sztafeta", 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Etyka wojny : antologia tekstów / red. naukowa Tomasz Żuradzki, Tomasz Kuniński ; aut. tekstów Simon Caney [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP. T. 1 / red. nauk. Andrzej Lis, Robert Reczkowski ; Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. gen. broni Władysława Sikorskiego. Publisher: Bydgoszcz : Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-114833] (1). Place hold
Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego / Aleksandra Mężykowska. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1). Place hold
Jednostki specjalne w akcji : Afganistan, Afryka, Bałkany, Irak, Ameryka Płd. / Alexander Stilwell ; przekł. Grzegorz Siwek. Publisher: Warszawa : Muza, 2009. Other title: Special forces in action.Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej / Robert Kłosowicz. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , copyright 2017 . Availability: Copies available for loan: [M-107085] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Między piekłem a rajem : szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku / Stanisław Koziej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092376] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej RP / Franciszek Gągor, Krzysztof Paszkowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-046157] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Place hold
NATO a operacje pokojowe : studium sojuszu w transformacji / Robert Kupiecki. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-089052] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Odrobina prewencji : dorobek dyplomacji prewencyjnej ONZ w Macedonii / Henryk J. Sokalski ; [tł.: Andrzej Kozłowski]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2007. Other title: Dorobek dyplomacji prewencyjnej ONZ w Macedonii.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Operacje reagowania kryzysowego NATO : istota, uwarunkowania, planowanie / Maciej Marszałek. Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1). Place hold
Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce / pod red. Beaty Przybylskiej-Maszner. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Organizacja Narodów Zjednoczonych : bilans i perspektywy / pod red. Janusza Symonidesa ; Fundacja Studiów Międzynarodowych - Foundation of International Studies. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-057889] (5).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Place hold
Parlamentarny nadzór nad sektorem bezpieczeństwa : zasady, mechanizmy i praktyki / [red. odpowiedzialni Philipp Fluri, Anders B. Johnsson ; aut. wiodący i red. Hans Born ; tł. Marek Czekański ; red. wyd. pol. Jerzy S. Kugler]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2004. Other title: Parliamentary oversight of the security sector.Availability: Copies available for loan: [M-082358] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Place hold
Polityka rozwojowa : rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie / red. nauk. Ewa Latoszek, Magdalena Proczek. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-099270] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Place hold
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw / pod red. Walentego Baluka. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092375] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Prognoza zagrożenia w nowych uwarunkowaniach międzynarodowych : materiały z sympozjum naukowego / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wojsk Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia ; [publ. oprac. pod kier. Waldemara Scheffsa]. Edition: (Dodruk).Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-076663] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Siły wielonarodowe do misji pokojowych / Czesław Kącki. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085157] (4).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Place hold
Służba żołnierzy i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania w warunkach ekstremalnych / red. nauk. Olaf Truszczyński [et al.] ; Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku. Publisher: Warszawa : PTNKF SKFwW, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Strategia we współczesnym świecie : wprowadzenie do studiów strategicznych / red. John Baylis [et al.] ; przekł. Wojciech Nowicki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. Other title: Strategy in the contemporary world.Availability: Copies available for loan: [M-057255] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Stres i pomoc psychologiczna w misjach wojskowych : poradnik dla dowódców / [aut. Piotr Lemanowicz, Teresa Daroszewska] ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Edition: Wyd. 3 zm. i popr.Publisher: Warszawa : HBW [Harcerskie Biuro Wydawnicze] "Horyzonty", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny / redakcja i opracowanie Jacek Pawłowski, Andrzej Ciupiński ; zespół autorski Jan Bańbor [i 15 innych] ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-053652] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Wojna, pokój czy uspokajanie? : współczesne dylematy użycia siły zbrojnej / Jerzy Kranz ; Centrum Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2006. Other title: Współczesne dylematy użycia siły zbrojnej.Availability: Copies available for loan: [M-083421] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha