MIGRACJE Subscribe to this list

| Select titles to:
"Pod wielkim dachem nieba" : granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie / red. nauk.: Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107971] (1). Place hold
A quiet revolution : the veil's resurgence, from the Middle East to America / Leila Ahmed. Publisher: New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-108452] (1). Place hold
Ameryka. T. 1, Społeczeństwo / pod red. Tomasza Płudowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Warszawa : Collegium Civitas, cop. 2008. Other title: Ameryka : społeczeństwo, kultura, polityka..Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
An American dilemma : the Negro problem and modern democracy. Vol. 1 / by Gunnar Myrdal ; with a new introduction by Sissela Bok. Edition: 6th print.Publisher: New Brunswick ; London : Transaction Publishers, 2009. Other title: Negro problem and modern democracy.Availability: Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1). Place hold
Antropologia wobec dyskryminacji / redakcja naukowa Kamila Dąbrowska, Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska ; [recenzentka Magdalena Radkowska-Walkowicz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW , 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-108444] (1). Place hold
Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce = Public opinion research with regards to the integration of the citizens of African countries in Poland = Etude de l'opinion publique en faveur de l'intégration des citoyens africains en Pologne / pod red. Pawła Średzińskiego. Publisher: Warszawa : Fundacja "Afryka Inaczej", 2010. Other title: Public opinion research with regards to the integration of the citizens of African countries in Poland | Etude de l'opinion publique en faveur de l'intégration des citoyens africains en Pologne.Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Bezpieczeństwo : dyscyplina nauki wobec funkcjonowania państwa / redakcja naukowa Ryszard Skarzyński, Elżbieta Kużelewska ; recenzent Marta Witkowska. Publisher: Białystok : Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Bezpieczeństwo społeczne : podstawy teoretyczne i praktyczne / Aleksandra Skrabacz. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-099688] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : wybrane zagadnienia / red. nauk. Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Bezpieczeństwo, prawa człowieka, stosunki międzynarodowe. T. 2 / redakcja naukowa Mira Malczyńska-Biały. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Bezrobocie wyzwaniem współczesności / Tomasz Budnikowski. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Blaski i cienie imigracji : problemy cudzoziemców w Polsce / red. nauk. Ewa Nowicka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Cesarz Ameryki : wielka ucieczka z Galicji / Martin Pollack ; przeł. Karolina Niedenthal. Publisher: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Controlling immigration : a global perspective / edited by James F. Hollifield, Philip L. Martin, and Pia M. Orrenius. Edition: 3rd ed.Publisher: Standford : Stanford University Press, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Cudzoziemcy w Krakowie : monitoring krakowskich instytucji publicznych pod kątem ich dostosowania do potrzeb obcokrajowców mieszkających w Krakowie lub go odwiedzających : raport / Jakub Kościółek (red.) ; Adam Bulandra, Anna Kostecka, Iga Machalewska. Publisher: Kraków : Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL, 2011. Other title: Monitoring krakowskich instytucji publicznych pod kątem ich dostosowania do potrzeb obcokrajowców mieszkających w Krakowie lub go odwiedzających.Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Dialog kultur czy zarzewie konfliktów? : problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w Europie / pod redakcją Tomasza Gajownika, Pawła Pietnoczki, Krzysztofa Sidorkiewicza. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Diaspora polska w procesach globalizacji : stan i perspektywy badań : książka zbiorowa / pod red. Grzegorza Babińskiego i Henryka Chałupczaka ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badania Polonii. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Bohdan Grell i córka, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005503] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Place hold
Diaspory / pod red. Jana E. Zamojskiego ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. Publisher: Warszawa : Neriton, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005508] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Place hold
Doświadczenia życiowe przed przybyciem do Polski osób ubiegajacych się o status uchodźcy / Paweł Hut ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-062326] (5).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Place hold
Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego : (materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego - Kraków, 23-24 czerwca 2009) : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Tadeusza Aleksandra ; Instytut nauk Pedagogicznych PAN. Zespół Pedagogiki Dorosłych (et. al.). Publisher: Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-104647] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Place hold
Edukacja w warunkach wielokulturowości : konteksty społeczno-metodyczne / redakcja naukowa Jerzy Nikitorowicz, Anna Młynarczuk-Sokołowska, Urszula Namiotko. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-114152] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Place hold
Ekonomia życia : od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego świata wpływają na nasze codzienne życie / Gary S. Becker, Guity Nashat Becker ; [tł. Anna Żak]. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-044886] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1).
Place hold
Emigracja z Polski po 1989 roku : książka zbiorowa / pod red. Bolesława Klimaszewskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badania Polonii. Publisher: Kraków : Grell, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Etniczność - o przemianach społeczeństw narodowych / pod red. Marii Szmeji. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-062352] (5).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Place hold
Europa Środkowo-Wschodnia a globalizacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Wallasa ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Europejskie polityki imigracyjne : stare dylematy, nowe wyzwania / redakcja naukowa Grażyna Firlit-Fesnak, Łukasz Łotocki, Piotr W. Zawadzki ; Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych Instytutu Polityki Społecznej. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Exodus : deportacje i migracje (wątek wschodni) : stan i perspektywy badań / pod red. Marcina Zwolskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa ; Białystok : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Globalizacja - nieznośne podobieństwo? : świat i jego instytucje w procesie uniformizacji / red. Barbara Krauz-Mozer i Piotr Borowiec. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-095095] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Place hold
Globalizacja - pomiędzy polityką a ekonomią : wybrane aspekty / red. nauk. Danuta Karnowska, Maria Ewa Szatlach. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha