DZIECKO - MEDIA Subscribe to this list

| Select titles to:
Cyberprzestrzeń i edukacja / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-107882] (1).
Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107883] (1).
Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdzialanie / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-034107] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos ; przekł.: Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-089278] (17).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - "w" i "pomimo" czasów ponowoczesnych / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-082986] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
  Checked out (1).
Dzieci i telewizja : perspektywa globalna / Dafna Lemish ; przekł. Agata Sadza. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-006190] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Dzieci jako odbiorcy reklam telewizyjnych / Anna Ryłko-Kurpiewska. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Dzieci potrafią oglądać telewizję : jak korzystać z telewizora? / Jan-Uwe Rogge ; [przekł. z jęz. niem. Paulina Filippi-Lechowska]. Publisher: Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-084219] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Dziecięca koncepcja fikcji, czyli co jest "na niby" w telewizji / Anna Kołodziejczyk. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005314] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-048914] (5).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
  Checked out (1).
Dziecko we współczesnej kulturze medialnej / pod red. Beaty Łaciak ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : ISP, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-040746] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Edukacja i kultura popularna / Witold Jakubowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Zuzanny Zbróg. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-078870] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Kultury tradycyjne a kultura globalna : konteksty edukacji międzykulturowej. T. 1 / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Mirosława Sobeckiego, Doroty Misiejuk. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-108602] (1).
Manipulacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050982] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media / Joanna Chwaszcz, Małgorzata Pietruszka, Dariusz Sikorski ; [rys. Katarzyna Bauer]. Publisher: Lublin : Gaudium : Wydawnictwo KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego], 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005901] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media w procesie wychowania / Marcin Musioł. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059143] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / [red.] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Oddziaływanie mass mediów / Anna Kozłowska. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-054804] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Pasażer z tylnego siedzenia : media, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym / Małgorzata Lisowska-Magdziarz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie. Oficyna Wydawnicza Łośgraf - Wiesław Łoś, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112156] (1).
Pedagogika mass mediów / Adam Lepa. Edition: Wyd. 3 uzup.Publisher: Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084240] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Pedagogika mediów : materiały konferencji naukowej, Kielce, 14 kwietnia 2000 roku / pod red. Janusza Detki ; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Akademia Świętokrzyska. Publisher: Kielce : Wydaw. AŚ, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-088206] (1).
Polityczność mediów / Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Adam Regiewicz, Grażyna Stachyra, Artur Żywiołek. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego], 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Problemy społeczne wynikające z powszechności mediów / red. nauk. Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk, Małgorzata Dankowska-Kosman ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych : (edukacja przez "codzienność" telewizyjną) = Violence and health in television : (education by TV "commonplace") / Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Other title: Violence and health in television.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Psychologia mediów / Peter Winterhoff-Spurk ; przekł. Piotr Włodyga. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-096022] (7).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia mediów i komunikowania : wprowadzenie / Agnieszka Ogonowska. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Impuls, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha