KINDERMARKETING Subscribe to this list

| Select titles to:
Cyberprzestrzeń i edukacja / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-107882] (1). Place hold
Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107883] (1). Place hold
Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdzialanie / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-034107] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Place hold
Dorośli reklamują, dzieci kupują : kindermarketing i psychologia / Aleksandra Jasielska, Renata Anna Maksymiuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063802] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos ; przekł.: Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-089278] (16).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - "w" i "pomimo" czasów ponowoczesnych / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-064578] (12).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Place hold
Dzieci i telewizja : perspektywa globalna / Dafna Lemish ; przekł. Agata Sadza. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-006190] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Place hold
Dzieci jako odbiorcy reklam telewizyjnych / Anna Ryłko-Kurpiewska. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Dzieci potrafią oglądać telewizję : jak korzystać z telewizora? / Jan-Uwe Rogge ; [przekł. z jęz. niem. Paulina Filippi-Lechowska]. Publisher: Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-084219] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Dziecięca koncepcja fikcji, czyli co jest "na niby" w telewizji / Anna Kołodziejczyk. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005314] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-048914] (6).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Place hold
Dziecko we współczesnej kulturze medialnej / pod red. Beaty Łaciak ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : ISP, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-040746] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Edukacja i kultura popularna / Witold Jakubowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Jadwigi Oleksy. Publisher: Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Other title: Konteksty rozwojowe i wychowawcze.Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Zuzanny Zbróg. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-078870] (4). Place hold
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku / red. nauk. Eugeniusz Bielicki, Mieczysław Ciosek ; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-112399] (9).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Mark Griffiths ; przekład Anna Sawicka-Chrapkowicz. Edition: Wydanie 1 w języku polskim.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. Other title: Gambling and gaming addictions in adolescence.Availability: Copies available for loan: [M-005371] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Komunikacja wobec wyzwań współczesności / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Iwony Jagoszewskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-112144] (1). Place hold
Kultury tradycyjne a kultura globalna : konteksty edukacji międzykulturowej. T. 1 / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Mirosława Sobeckiego, Doroty Misiejuk. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-108602] (1). Place hold
Manipulacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050982] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Place hold
Marketing / pod red. Danuty Surówki-Marszałek ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. [Wydział Ekonomii i Zarządzania]. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-110225] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 339.138] (1).
Place hold
Media / Joanna Chwaszcz, Małgorzata Pietruszka, Dariusz Sikorski ; [rys. Katarzyna Bauer]. Publisher: Lublin : Gaudium : Wydawnictwo KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego], 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005901] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Place hold
Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Media w procesie wychowania / Marcin Musioł. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059143] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Place hold
Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / [red.] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Oddziaływanie mass mediów / Anna Kozłowska. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-054804] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Place hold
Pasażer z tylnego siedzenia : media, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym / Małgorzata Lisowska-Magdziarz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie. Oficyna Wydawnicza Łośgraf - Wiesław Łoś, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112156] (1). Place hold
Pedagogika mass mediów / Adam Lepa. Edition: Wyd. 3 uzup.Publisher: Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084240] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Pedagogika mediów : materiały konferencji naukowej, Kielce, 14 kwietnia 2000 roku / pod red. Janusza Detki ; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Akademia Świętokrzyska. Publisher: Kielce : Wydaw. AŚ, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-088206] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha