MAŁŻEŃSTWO - TEOLOGIA Subscribe to this list

| Select titles to:
Czy jesteśmy grzesznikami? : prawa naturalne małżeństwa / Wolfgang Wickler ; słowem wstępnym opatrzył Konrad Lorenz ; wstępem do wyd. pol. opatrzyła Zuzanna Stromenger ; przeł. Anna Danuta Tauszyńska. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-013044] (1). Place hold
Dobro małżonków a istotne obowiązki małżeńskie : istotne obowiązki małżeńskie wynikające ze skierowania małżeństwa ku dobru małżonków i ich ochrona prawna w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej / Wojciech Góralski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Bien des époux et les devoirs conjugaux essentiels.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1). Place hold
Dzień powszedni ich dwojga / Krystyna Starczewska, Kazimierz Godorowski, Julian Godlewski. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Watra, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-012749] (1). Place hold
Ewangelia małżeństwa i rodziny / pod redakcją Zdzisława Klafki CSsR. Publisher: Toruń : Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, cop. 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-108758] (1). Place hold
Historia porównawcza religii : biblijne źródła katolickiej nauki o małżeństwie i rodzinie / Marian Filipiak. Publisher: Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-038708] (9).
  Copies available for hold on place: [M-088815] (1).
Place hold
Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie 1978-1982. [Cz. 1] / wybór Adam Wieczorek, Tadeusz Żeleźnik ; przekł. "L'Osservatore romano" (wyd. polskie), Tadeusz Żeleźnik ; oprac. Jarmila Sobiepan. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-032480] (1). Place hold
Katechizm Kościoła katolickiego. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Poznań : Pallottinum, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1). Place hold
List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II : 1994 Rok Rodziny. Publisher: Radom : Wydawnictwo Diecezji Radomskiej, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-067506] (1). Place hold
List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Publisher: Wrocław : TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-073899] (1). Place hold
Małżeństwo chrześcijańskie : [podręcznik teologii małżeństwa i rodziny] / Augusto Sarmiento ; przekł. Piotr Rak ; red. nauk. Krzysztof Gryz. Publisher: Kraków : Wydaw. "M", [ca 2008]. Other title: Matrimonio cristiano.Availability: Copies available for loan: [M-059942] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Place hold
Małżeństwo i rodzina w służbie człowieka : refleksja nad nauczaniem ks. prof. dr. hab. Jerzego Bajdy / red. Marek Kluz, Józef Młyński. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Małżeństwo i rodzina w życiu i rozwoju człowieka / red. Kazimierz Gryżenia. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, 2009. Other title: Mariage et la famille dans la vie et développement de l'être humain.Availability: Copies available for loan: [M-077566] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108749] (1).
Place hold
Małżeństwo w świetle dialogu kultur / pod red. Władysława Nowaka, Michała Tunkiewicza. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107413] (1). Place hold
Przekaz wiary w rodzinie : V Światowe Spotkanie Rodzin, Walencja 2006 / Władysław Szewczyk. Publisher: Tarnów : Biblos, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-032233] (1). Place hold
Rodzina między sacrum a profanum / Franciszek Adamski. Publisher: Poznań : Pallottinum, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-007351] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088982] (1).
Place hold
Rodzina w nurcie współczesnych przemian : studia interdyscyplinarne / red. Dariusz Krok, Paweł Landwójtowicz. Publisher: Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065962] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108781] (1).
Place hold
Rodzina w wielkich religiach świata / pod red. Zdzisława Józefa Kijasa ; Papieska Akademia Teologiczna. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, cop. 1999. Other title: Family in the great religions of the world.Availability: Copies available for hold on place: [M-088997] (1). Place hold
Rodzina wiosną dla Europy i świata : wybór tekstów z IV Światowego Kongresu Rodzin, 11-13 maja, Warszawa 2007 / [zespół red.: Teresa Mazan, Katarzyna Mazela, Małgorzata Walaszczyk]. Publisher: Łomianki : Fundacja "Pomoc Rodzinie", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108803] (1). Place hold
Rodzina. Publisher: Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne - Polwen, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-101232] (1). Place hold
Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych : pisma procesowe / Seweryn Świaczny. Edition: 2 wyd., stan prawny na 30 kwietnia 2012 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych : pisma procesowe / Seweryn Świaczny. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102071] (1). Place hold
Słownik biblijny : małżeństwo, rodzina, seksualność / Marek Babik. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1). Place hold
Stwierdzenie stanu wolnego wiernych prawosławnych na forum Kościoła katolickiego / Urszula Nowicka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012. Other title: Establishment the free state of the orthodox faithful in the Catholic Church.Availability: Copies available for hold on place: [M-107400] (1). Place hold
Teologia pedagogicznego wymiaru więzi małżeńskiej w rodzinie / Jerzy Kułaczkowski. Publisher: Rzeszów : [nakł. aut.], 2002. Availability: Copies available for loan: [M-049499] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108804] (1).
Place hold
Vademecum kultury politycznej : personalistyczna koncepcja polityki / Witold Kawecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Wspólnota życia i miłości : zamysł Boży o małżeństwie i rodzinie / Kazimierz Majdański. Edition: Wyd. 3 poszerz.Publisher: Łomianki : Fundacja "Pomoc Rodzinie", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049689] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108750] (1).
Place hold
Znaczenie teologicznego modelu jedności małżeńskiej w duszpasterstwie rodzin : (studium teologiczno-pastoralne) / Jerzy Kułaczkowski. Publisher: Rzeszów : [s. n.], 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049498] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108766] (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha