MAŁŻEŃSTWO - SOCJOLOGIA Subscribe to this list

| Select titles to:
Ach, co to był za ślub... : śląskie zwyczaje i obrzędy weselne w XIX i XX wieku / [tekst katalogu, wybór i oprac. merytoryczne il. Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, Małgorzata Paul]. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Katowice : Muzeum Śląskie, 2010. Other title: Śląskie zwyczaje i obrzędy weselne w XIX i XX wieku.Availability: Copies available for hold on place: [M-100592] (1). Place hold
Demografia / Franciszek Stokowski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-115163] (1). Place hold
Historia rodziny : pokrewieństwo, dom, seksualność w dawnym społeczeństwie / Jean-Louis Flandrin ; przełożyła Agnieszka Kuryś. Publisher: Warszawa : Aletheia, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży / Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Kobieta i małżeństwo : społeczno-kulturowe aspekty seksualności : wiek XIX i XX : zbiór studiów / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "DiG", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-063074] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Małżeństwa a struktura społeczna / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii. Uniwersytet Łódzki. Instytut Socjologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-033636] (1). Place hold
Małżeństwa powtórne w Polsce : typy, przyczyny powstania, funkcjonowanie / Krystyna Kluzowa, Franciszek Kusz, Krystyna Slany ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-089048] (1). Place hold
Małżeństwo a struktura społeczna / Wielisława Warzywoda-Kruszyńska. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-013093] (1). Place hold
Małżeństwo chrześcijańskie : [podręcznik teologii małżeństwa i rodziny] / Augusto Sarmiento ; przekł. Piotr Rak ; red. nauk. Krzysztof Gryz. Publisher: Kraków : Wydaw. "M", [ca 2008]. Other title: Matrimonio cristiano.Availability: Copies available for loan: [M-059942] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Place hold
Małżeństwo i rodzina : analizy socjologiczne / Franciszek Adamski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-088983] (1). Place hold
Małżeństwo i rodzina w służbie człowieka : refleksja nad nauczaniem ks. prof. dr. hab. Jerzego Bajdy / red. Marek Kluz, Józef Młyński. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii : praca zbiorowa / pod red. Adama L. Szafrańskiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Towarzystwa Naukowego KUL, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-017065] (1). Place hold
Małżeństwo w świetle dialogu kultur / pod red. Władysława Nowaka, Michała Tunkiewicza. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107413] (1). Place hold
Małżeństwo, seks, prokreacja : analiza socjologiczna / Danuta Duch-Krzystoszek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, [1998]. Availability: Copies available for loan: [M-048991] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088987] (1).
Place hold
Miłość aktywna : psychiczne uwarunkowania powodzenia małżeństwa / Maria Braun-Gałkowska. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1980. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Place hold
Miłość na odległość : modele życia w epoce globalnej / Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim ; tł. Michał Sutowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Other title: Fernliebe : Lebensformen in globalen Zeitalter.Availability: Copies available for hold on place: [M-108762] (1). Place hold
Miłość, małżeństwo i rodzina w społeczeństwie socjalistycznym / W. N. Kołbanowski ; [tł. M. Kowalewska]. Publisher: Warszawa : "Współpraca", 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-028699] (1). Place hold
Miłość, małżeństwo, rodzina : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Adamskiego. Publisher: Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-050425] (2). Place hold
Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności : kształty rodziny współczesnej / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Publisher: Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058937] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Place hold
Młodzi po ślubie / wybór i oprac. Mirosława Parzyńska, Joanna Horodecka. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1966. Availability: Copies available for hold on place: [M-010642] (1). Place hold
Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa / Franciszek Adamski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Mój chłopiec, moja dziewczyna / wybór i oprac. Andrzej Berkowicz. Publisher: Warszawa : Iskry, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [M-071404] (1). Place hold
Moje małżeństwo i rodzina / wybór i oprac. Anna Dodziuk-Lityńska i Janusz Radziejowski ; pod kierunkiem Alicji Musiałowej. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-036498] (1). Place hold
Niezwykła historia szczęśliwej miłości / Jean-Claude Kaufmann ; przeł. Alina Kapciak. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. Other title: Étrange histoire de l'amour heureux.Availability: Copies available for hold on place: [M-108543] (1). Place hold
O małżeństwie / Czesław Znamierowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. Availability: Copies available for hold on place: [M-013226] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci / Agnieszka Gałkowska. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-005193] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089051] (1).
Place hold
Porady na zdrady : [kłamcy zdradzają, a zdrajcy kłamią : czyli podstawy detektywistyki dla żon i narzeczonych] / Marcin Popowski, Iwona L. Konieczna. Publisher: Warszawa : Czarny Smok, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Przysposobienie do życia w rodzinie / pod red. Mikołaja Kozakiewicza i Zbigniewa Lew-Starowicza ; aut.: Zuzanna Celmer [et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-012724] (3). Place hold
Relacje społeczne i role społeczne : niedokończona socjologia systematyczna / Florian Znaniecki ; przeł. i przedm. opatrzyła Elżbieta Hałas. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-107854] (1). Place hold
Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy / Franciszek Adamski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-082403] (11).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha