AUTYZM Subscribe to this list

| Select titles to:
"Wiosna Promocji Zdrowia" : VII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2016 : "Neo-stop, czyli jak kontrolować niekontrolowane - onkologia okiem studentów" : III Studencka Konferencja Medyczna / redakcja naukowa: Magdalena Macko, Ewa Puszczałowska-Lizis. Publisher: Kraków : Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, cop. 2017. Other title: Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2016, 7 | Neo-stop, czyli jak kontrolować niekontrolowane - onkologia okiem studentów | Studencka Konferencja Medyczna, 3.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1). Place hold
1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera / Ellen Notbohm, Veronica Zysk ; przekład Aleksandra Haduła. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. Other title: Tysiąc jeden porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Autonomia osób ze spektrum autyzmu : predyktory psychospołeczne / Anna Prokopiak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-118253] (3).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Autyzm - sytuacja dorosłych : raport 2013 / [aut. Maria Jankowska et al.]. Publisher: Warszawa : Fundacja Synapsis : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1). Place hold
Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przekł. Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Autyzm : epidemiologia, diagnoza i terapia / pod red. Tadeusza Pietrasa, Andrzeja Witusika i Piotra Gałeckiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1). Place hold
Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. Edition: Wyd. 4.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-103724] (10).
  Copies available for reference: [CZ 616.8:159.91] (1).
Place hold
Autyzm a prawo / redakcja naukowa Adam Górski, Błażej Kmieciak. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2019. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-117631] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Place hold
Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. Edition: Wyd. 8.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. Availability: Copies available for loan: [M-113587] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Place hold
Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod redakcją naukową Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. Publisher: Kraków : Impuls, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Autyzm i przywiązanie : [studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek] / Ewa Pisula. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Blaski i cienie życia - perspektywa psychologiczna = Lights and shades of life - psychological perspective / pod redakcją Tadeusza Mariana Ostrowskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2020. Other title: Lights and shades of life - psychological perspective.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-116511] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 159.9] (1).
Place hold
Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu / redakcja Sam Goldstein, Jack A. Naglieri, Sally Ozonoff ; tłumaczenie Robert Andruszko. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. Other title: Assessment of autism spectrum disirders.Availability: Copies available for loan: [M-113521] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Place hold
Doświadczenia człowieka w zdrowiu i w chorobie / redakcja naukowa Ewa Zasępa. Edition: Wydawnie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1). Place hold
Dotrzeć do dziecka z autyzmem : jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć : Metoda Floortime / Stanley I. Greenspan, Serena Wieder ; tł. Dominika Braithwaite. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. Other title: Engaging autism | Metoda Floortime.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Dzieci w świecie doznań : jak pomóc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego? / Lucy Jane Miller ; przedmowa Carol Stock Kranowitz ; przekład Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. Publisher: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-102319] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. Publisher: Warszawa : "Liber", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8:159.91] (1). Place hold
Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. Edition: Wydanie I (dodruk).Publisher: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113964] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.851] (1). Place hold
Funkcjonowanie dziecka we współczesnym świecie : współpraca z rodziną : wyzwania, zagrożenia, perspektywy / redakcja naukowa: Aleksandra Lukasek, Anna Fidelus. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2021. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1). Place hold
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 : opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne / [red. przekł. Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka ; zespół tł.: Celina Brykczyńska et al.]. Edition: Wyd. 2 uzup., Repr.Publisher: Kraków : Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius" ; Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2007. Other title: ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders | ICD-10 : V rozdział.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Kultura a zdrowie i niepełnosprawność / redakcja naukowa Joanna Kowalska, Rafał Dziurla, Kamilla Bargiel-Matusiewicz. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-113481] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Lokalne działania w polu pedagogiki specjalnej : kierunki, problemy, rozwiązania / pod redakcją Marzenny Zaorskiej. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / [red.] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny / pod red. Małgorzaty Święcickiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Paradygmat Fundacja Altkom Akademia, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-078646] (8).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole / Małgorzata Chojak. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2021. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-117424] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Neurologia Merritta. T. 2, Rozdziały 53-117 / red. Lewis P. Rowland ; [tł.: Jacek Bojakowski et al.]. Edition: Wyd. 2 / red. wyd. pol.: Hubert Kwieciński, Anna M. Kamińska.Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2008. Other title: Merritt's neurology.Availability: Copies available for loan: [M-058445] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Place hold
Neuronauka o podstawach człowieczeństwa : o czym mówi mózg? / V. S. Ramachandran ; przekł. Anna i Marek Binderowie i Elżbieta Józefowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-091724] (5).
  Copies available for reference: [CZ 616.8:159.91] (1).
  Checked out (1).
Place hold
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha