KURATOR SĄDOWY Subscribe to this list

| Select titles to:
Dzieci ulicy : procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich / pod red. Krzysztofa Frysztackiego, Marcjanny Nóżki i Marty Smagacz-Poziemskiej. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080169] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Dziecko w systemie pomocy społecznej : poradnik dla pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci i młodzieży / Katarzyna Braun [et al.] ; zespół aut. pod red. Anny Dunajskiej i Adama Lisowskiego. Edition: Stan prawny na dzień 10 marca 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Kids who commit adult crimes : serious criminality by juvenile offenders / R. Barri Flowers. Edition: Transferred to digital print. 2009.Publisher: New York ; Abingdon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem / Jerzy Ignatowicz [et al.] ; pod red. Janusza Pietrzykowskiego. Edition: Stan prawny na dzień 30 czerwca 1989 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-012095] (1). Place hold
Komentarz do ustawy o kuratorach sądowych / Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak. Edition: Wyd. 1, stan prawny na 15 wrzednia 2008 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1). Place hold
Komunikacja wobec wyzwań współczesności / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Iwony Jagoszewskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1). Place hold
Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich : analiza pedagogiczna / Andrzej Węgliński. Publisher: Lublin : AWH Antoni Dudek, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1). Place hold
O etyce służb społecznych : praca zbiorowa / pod red. Wandy Kaczyńskiej ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Edition: Wyd. nowe, popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-102604] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Place hold
Ochrona i wsparcie rodziny w pracy z osobami objętymi dozorem kuratora sądowego / Anna Dominika Chmielewska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo MADO, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-108764] (1). Place hold
Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych / Katarzyna Jadach. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1). Place hold
Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego / Zofia Ostrihanska, Aneta Greczuszkin. Edition: Wyd. 3.Publisher: Lublin : "Norbertinum", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-100798] (1). Place hold
Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego / Zofia Ostrihanska, Aneta Paszkiewicz. Edition: Wyd. 4.Publisher: Lublin : "Norbertinum" - Wydawnictwo, Drukarnia, Księgarnia, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1). Place hold
Prawo rodzinne / Jerzy Ignatowicz, Mirosław Nazar. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2005 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-094127] (10). Place hold
Prawo rodzinne / Jerzy Strzebińczyk. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046615] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Place hold
Prawo rodzinne i opiekuńcze / red. Tadeusz Smyczyński ; aut. Janusz Gajda [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093464] (1). Place hold
Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia : księga poświęcona pamięci profesora Zbigniewa Hołdy / pod red. Barbary Stańdo-Kaweckiej, Krzysztofa Krajewskiego ; [komitet red. Piotr Hofmański et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja = Social prevention and resocialization / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. Other title: Social prevention and resocialization.Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1). Place hold
Public Management 2011 : funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. T. 2 / [red. nauk. Jarosław Wołejszo, Arkadiusz Letkiewicz]. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2011. Other title: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 2 | Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu.Availability: Copies available for loan: [M-081086] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Place hold
Resocjalizacja skazanych : poradnik dla kuratorów sądowych / Jerzy Kamiński, Stanisław Milewski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1975. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1). Place hold
Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu / pod red. Bronisława Urbana. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 2001. Other title: Causae male agendi e contextibus socialibus quatenus proveniant.Availability: Copies available for loan: [M-085264] (3).
  Copies available for hold on place: [M-107841] (1).
Place hold
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Piotr Górecki, Stanisław Stachowiak. Edition: 5. wyd., stan prawny na 5 marca 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Vademecum rodzinnego kuratora sądowego / Marian Kalinowski. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-036482] (1). Place hold
Władza rodzicielska : komentarz / Krystyna Gromek. Edition: Stan prawny: 1 czerwca 2008.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1). Place hold
Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem : komentarz / Adam Bodnar [et al.]. Edition: Stan prawny: kwiecień 2010.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1). Place hold
Współczesna kuratela sądowa : (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa / pod red. nauk. Beaty Zinkiewicz ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Publisher: Mysłowice : Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-008303] (4).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Place hold
Zarys metodyki pracy kuratora sądowego / pod red. Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka ; [aut.] Natalia Górska [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-100636] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha