KRYZYSY FINANSOWE Subscribe to this list

| Select titles to:
A macroeconomic regime for the 21st century : towards a new economic order / Christopher Taylor. Publisher: Abingdon ; New York : Routledge/Taylor &Francis Group, 2011. Other title: Towards a new economic order.Availability: Copies available for hold on place: [M-115462] (1). Place hold
After the crash : designing a depression-free economy / Mason Gaffney ; ed. and with an introd. by Clifford W. Cobb. Publisher: Chichester : Blackwell Publishing, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
An assessment of the global impact of the financial crisis / edited by Philip Arestis, Rogério Sobreire and José Luis Oreiro. Publisher: Houndmills : Palgrave Macmillan, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Co to jest ekonomia? : i inne studia przypadku do nauczania ekonomii / Bogusław Czarny ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1). Place hold
Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat / scientific ed. Danuta Kopycińska ; University of Szczecin. Microeconomics Department. Publisher: Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / pod red. Dariusza Fatuły ; Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114903] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 338] (1).
Place hold
Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / redakcja naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda ; IX Kongres Ekonomistów Polskich ; [recenzenci Wacław Jarmołowicz, Elżbieta Kryńska]. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Drogi wyjścia z kryzysu Unii Europejskiej : perspektywa polska i niemiecka = Wege aus der Krise : polnische und deutsche Standpunkte zur Europäischen Union : praca zbiorowa / pod red. Jochena Franzke, Bogdana Koszela, Andrzeja Saksona. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2013. Other title: Wege aus der Krise : polnische und deutsche Standpunkte zur Europäischen Union.Availability: Copies available for loan: [M-091876] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Place hold
Ekonomia kryzysu / Nouriel Roubini, Stephen Mihm ; wstęp do wyd. pol. Grzegorz W. Kołodko ; przeł. Robert Mitoraj. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-090275] (5).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 2 / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz ; redakcja naukowa tłumaczenia Andrzej Cieślik, Łukasz Goczek ; przekład Paweł Gierałtowski, Łukasz Goczek, Gabriela Grotkowska, Dagmara Mycielska. Edition: Wydanie IV.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Ekonomia międzynarodowa / Adam Budnikowski. Edition: Wydanie V zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2021. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-118328] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji / red. Klemens Budzowski. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-091808] (13).
  Copies available for reference: [CZ KA 327.56/.57] (1).
Place hold
Finanse : instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje / redakcja naukowa Marian Podstawka ; autorzy: Mieczysław Adamowicz, Agnieszka Deresz, Piotr Gołasa, Irena Jędrzejczyk, Sylwester Kozak, Przemysław Litwiniuk, Anna Milewska, Agnieszka Parlińska, Marian Podstawka, Aleksandra Wicka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113932] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
  Checked out (4).
Place hold
Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1). Place hold
Finansowy kataklizm : koniec wieku chciwości / Paul Mason ; przekł. Jakub Majmurek. Publisher: Kraków : Wydw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Other title: Meltdown.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Globalna gospodarka i globalny kryzys / Tadeusz Teofil Kaczmarek. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-060237] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu / red. nauk. Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski, Józef Misala. Publisher: Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Globalny kryzys a jednocząca się Europa / red. nauk.: Włodzimierz Siwiński, Dominika Wojtowicz. Publisher: Warszawa : Poltext, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Globalny kryzys finansowy XXI wieku : przyczyny, przebieg, skutki, prognozy / Wioletta Nawrot. Publisher: Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061187] (4).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Gospodarka i geopolityka : dokąd zmierza świat? / Jacek Białek, Adam Oleksiuk. Publisher: Warszawa : "Difin", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066154] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 / Joanna Kudełko, Karol Wałachowski, Dariusz Żmija. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin SA, 2020. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Gospodarka światowa w dobie globalizacji / red. nauk. Marcin Lasoń. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-079832] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Place hold
Gospodarka światowa w XXI wieku : współczesne uwarunkowania i wyzwania / redakcja naukowa Małgorzata Czermińska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2015. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-099528] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Place hold
Gospodarka w obliczu kryzysu : wybrane problemy / red. naukowa Paweł Kawa. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego : źródła i konsekwencje kryzysu / Anna Matysek-Jędrych (red.). Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
International economics : theory & policy / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz. Edition: Eleventh edition, global edition.Publisher: Harlow [i pozostałe] : Pearson, © 2018. Other title: International economics : theory and policy.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-116638] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Jałowy pieniądz : historia kapitalizmu jako konfliktu między pracą a lichwą. T. 3, Od wielkiego głodu do krachu roku 2008 / E. Michael Jones ; przekład Jerzy Morka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo "Wektory", 2015. Other title: Barren metal : a history of capitalism as the conflict between labor and usury | Historia kapitalizmu jako konfliktu między pracą a lichwą | Od wielkiego głodu do krachu roku 2008.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1). Place hold
Kapitalizm zombi : globalny kryzys i aktualność myśli Marksa / Chris Harman ; przeł. Hanna Jankowska. Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2011. Other title: Zombie capitalism.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz Potocki, Renata Winkler, Agnieszka Żbikowska. Publisher: Warszawa : "Difin", cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-106992] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Place hold
Koniec Europy jaką znamy / red. Przemysław Wielgosz. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-108114] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Place hold
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha