KRYZYS FINANSOWY Subscribe to this list

| Select titles to:
After the crash : designing a depression-free economy / Mason Gaffney ; ed. and with an introd. by Clifford W. Cobb. Publisher: Chichester : Blackwell Publishing, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
An assessment of the global impact of the financial crisis / edited by Philip Arestis, Rogério Sobreire and José Luis Oreiro. Publisher: Houndmills : Palgrave Macmillan, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Co to jest ekonomia? : i inne studia przypadku do nauczania ekonomii / Bogusław Czarny ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat / scientific ed. Danuta Kopycińska ; University of Szczecin. Microeconomics Department. Publisher: Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / pod red. Dariusza Fatuły ; Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-060608] (10).
  Copies available for reference: [CZ 338] (2).
Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / redakcja naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda ; IX Kongres Ekonomistów Polskich ; [recenzenci Wacław Jarmołowicz, Elżbieta Kryńska]. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Drogi wyjścia z kryzysu Unii Europejskiej : perspektywa polska i niemiecka = Wege aus der Krise : polnische und deutsche Standpunkte zur Europäischen Union : praca zbiorowa / pod red. Jochena Franzke, Bogdana Koszela, Andrzeja Saksona. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2013. Other title: Wege aus der Krise : polnische und deutsche Standpunkte zur Europäischen Union.Availability: Copies available for loan: [M-091876] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Ekonomia kryzysu / Nouriel Roubini, Stephen Mihm ; wstęp do wyd. pol. Grzegorz W. Kołodko ; przeł. Robert Mitoraj. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-090275] (5).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
  Checked out (1).
Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji / red. Klemens Budzowski. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-091808] (12).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (2).
Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Globalna gospodarka i globalny kryzys / Tadeusz Teofil Kaczmarek. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-060237] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu / red. nauk. Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski, Józef Misala. Publisher: Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalny kryzys finansowy XXI wieku : przyczyny, przebieg, skutki, prognozy / Wioletta Nawrot. Publisher: Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061187] (4).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Gospodarka i geopolityka : dokąd zmierza świat? / Jacek Białek, Adam Oleksiuk. Publisher: Warszawa : "Difin", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066154] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Gospodarka światowa w dobie globalizacji / red. nauk. Marcin Lasoń. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-079832] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (2).
Gospodarka światowa w XXI wieku : współczesne uwarunkowania i wyzwania / redakcja naukowa Małgorzata Czermińska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2015. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-099528] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (2).
Gospodarka w obliczu kryzysu : wybrane problemy / red. naukowa Paweł Kawa Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego : źródła i konsekwencje kryzysu / Anna Matysek-Jędrych (red.). Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Jałowy pieniądz : historia kapitalizmu jako konfliktu między pracą a lichwą. T. 3, Od wielkiego głodu do krachu roku 2008 / E. Michael Jones ; przekład Jerzy Morka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo "Wektory", 2015. Other title: Barren metal : a history of capitalism as the conflict between labor and usury | Historia kapitalizmu jako konfliktu między pracą a lichwą | Od wielkiego głodu do krachu roku 2008.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.1(091)] (1).
Kapitalizm zombi : globalny kryzys i aktualność myśli Marksa / Chris Harman ; przeł. Hanna Jankowska. Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2011. Other title: Zombie capitalism.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz Potocki, Renata Winkler, Agnieszka Żbikowska. Publisher: Warszawa : "Difin", cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-106992] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Koniec Europy jaką znamy / red. Przemysław Wielgosz. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-108114] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Koniunktura gospodarcza : od bańki internetowej do kryzysu subprime / red. nauk. Joanna Czech-Rogosz, Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny ; zespół aut. Tomasz Bernat [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Kryzys : przewodnik krytyki politycznej / [red. i wybór tekstów: Julian Kutyła et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Krytyki Politycznej", 2009. Other title: Kryzys : krytyka polityczna.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu / red. nauk. Roman Kuźniar ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. Other title: Kryzys dwa tysiące osiem a pozycja międzynarodowa Zachodu.Availability: Copies available for loan: [M-092046] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Kryzys finansowy : wybrane zagadnienia / [kol. red.: Jolanta Adamiec et al.] ; Biuro Analiz Sejmowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-079072] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej Wojtyna. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Kryzys gospodarczy 2008-2009 w Europie Wschodniej i państwach bałtyckich / red. naukowa Krzysztof Falkowski. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2011. Other title: Economic crisis 2008-2009 in Eastern Europe and Baltic States.Availability: Copies available for loan: [M-088573] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Kryzys i przyszłość strefy euro / Marta Götz. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Kryzys w Rosji : degradacja modelu zarządzania gospodarką / Maria Domańska. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-110579] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha