KOŚCIÓŁ - PAŃSTWO Subscribe to this list

| Select titles to:
25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej / pod redakcją Ewy Gdulewicz, Wojciecha Orłowskiego, Sławomira Patyry. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. Other title: Dwadzieścia pięć lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-105014] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Aksjologiczne horyzonty wychowania człowieka XXI wieku / pod red. Zofii Frączek. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-011770] (1).
Aksjologiczne problemy współczesnej pedagogiki / red. nauk. Zofia Krzysztoszek i Wiktor Rabczuk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045858] (1).
  Copies available for hold on place: [M-018721] (1).
Bliźni / Slavoj Žižek, Eric L. Santner, Kenneth Reinhard ; przekł. Ewa Ulińska ; posł. Agata Bielik-Robson. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Bluźnierstwo : między grzechem a przestępstwem / Andrzej Draguła. Publisher: Warszawa : Towarzystwo "Więź", 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Co nas łączy, co nas dzieli w Europie? : rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej / [redakcja Rafał Budnik, Michał Góra ; współpraca Julia Dragović]. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo "Wokół Nas", 2015. Other title: Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Concursus in delicto : formy zjawiskowe przestępstwa w kanonicznym prawie karnym : (studium prawno-historyczne) / Dariusz Borek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-107423] (1).
Cywilizacja u progu trzeciego tysiąclecia : konstatacje i przestrogi / pod red. Marcina Libickiego. Publisher: Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Demokracja i antyewangelizacja : komentując nauczanie Jana Pawła II / Maciej Zięba. Publisher: Poznań : Wydawnictwo "W Drodze", 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-088928] (1).
Demokracja w Europie Środkowej, 1989-99 : studia historyczne i porównawcze / pod red. Justyny Miklaszewskiej. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Dlaczego aborcja : polsko-szwajcarsko-niemieckie badania nad uwarunkowaniami postaw pro- i antyaborcyjnych / Bernard Hałaczek, Krystyna Ostrowska, François Höpflinger. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-107950] (1).
Dominant culture as a foreign culture : dominant groups in the eyes of minorities / ed. by Janusz Mucha. Publisher: New York : East European Monographs : distr. by Columbia University Press, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Dziedzictwo Tridentinum : religia - kultura - sztuka / redakcja ks. Stanisław Nabywaniec, Beata Lorens, ks. Sławomir Zabraniak. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Edukacja w społeczeństwie ponowoczesnym / pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Ewy Golbik. Publisher: Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Europa drogą Kościoła : Jan Paweł II o Europie i europejskości / Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydaw., cop. 2003. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-101226] (1).
Ewolucja państwa : wybór tekstów / [wybór] Andrzej Błaszczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Historia ustroju Polski / Marian Kallas. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-056655] (2).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Kara śmierci : za czy przeciw / Tadeusz Ślipko. Publisher: Kraków : Petrus, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
  Checked out (1).
Kara śmierci : w obronie życia ludzkiego / Jerzy Adam Świdziński. Publisher: Kraków : Petrus, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Kara śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia / Tadeusz Ślipko. Publisher: Kraków : WAM, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski w archiwaliach z lat 1989-2010 / wybór i oprac. nauk.: Paweł Borecki, Czesław Janik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Kościół a rząd i społeczeństwo w powojennej Polsce / Wincenty Chrypiński. Publisher: Londyn : Odnowa, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-050640] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088919] (1).
Kościół i państwo : podstawy relacji prawnych / Józef Krukowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Edition: Wyd. 2 zm. i uzup.Publisher: Lublin : Redakcja Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-054503] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-1939 / Ronald Modras ; przeł. Witold Turopolski ; przedm. Stanisław Obirek. Publisher: Kraków : Homini, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055860] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1).
Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim : refleksje socjologiczne / Janusz Mariański ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-101489] (1).
Kościół kobiet / Zuzanna Radzik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
  Checked out (1).
Kościół w kręgu rzeczywistości politycznej / Zygmunt Zieliński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Historii Kościoła. Publisher: Lublin : Wydaw. KUL, 2003. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej : szkice i materiały / Kazimierz Urban ; [red. nauk. Czesław Bywalec]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-084387] (2).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Myśl i polityka : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu. 1 / red. nauk. Bogdan Szlachta. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011. Online Access: Click here to access online | Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-110297] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 32] (1).
Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku : wybrane nurty ideowe / red. Ewa Maj, Alicja Wójcik. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha