KOŚCIÓŁ - MEDIA Subscribe to this list

| Select titles to:
Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku : wybrane problemy / red. nauk. Erhard Cziomer. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-092580] (9).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (2).
  Checked out (2).
Place hold
Copyright na Jezusa : język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą / Andrzej Draguła. Publisher: Warszawa : Towarzystwo "Więź", cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1). Place hold
Człowiek w l@biryncie sieci / red. nauk. Jarosław Jęczeń, Karolina Komsta. Publisher: Lublin : Stowarzyszenie "Rodzina" z Puław, 2013. Other title: Człowiek w labiryncie sieci.Availability: Copies available for hold on place: [M-107890] (1). Place hold
Dziennikarstwo według Jana Pawła II / w oprac. i pod red. Marka Millera ; współpr. Anna Wiktorowicz ; wstęp Grzegorz Polak ; Laboratorium Reportażu, Instytut Dziennikarstwa UW. Publisher: Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytucja Kultury m. st. Warszawy : Fronda Pl., 2008 Availability: Copies available for hold on place: [M-068975] (1). Place hold
Gra o Europę : bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku / Jadwiga Kiwerska. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Konflikt w Kosowie : geneza, stan obecny, perspektywy / Sylwester Przybyła. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-089583] (1). Place hold
Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych / Czesław Mojsiewicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : Atla 2, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-048632] (5). Place hold
Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych / Czesław Mojsiewicz. Edition: Wyd. 3.Publisher: Wrocław : Atla 2, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-093605] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Place hold
Media publiczne - misja czy komercja? : ocena i cele : konwersatorium "Aetatis novae" Częstochowa, 19 września 2008 r. Publisher: Częstochowa : Kuria Metropolitalna : Tygodnik Katolicki "Niedziela", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Media w duszpasterstwie / red. nauk. Monika Przybysz, Tomasz Wielebski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. Other title: Media in pastoral work.Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Mediokracja w Polsce. Publisher: Częstochowa : Kuria Metropolitalna : Tygodnik Katolicki "Niedziela", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Obraz w relacjach społecznych / Andrzej Zwoliński. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1). Place hold
Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego / pod red. nauk. Mariana Gieruli i Marka Jachimowskiego ; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas Oficyna Wydawnicza, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1). Place hold
Operacje reagowania kryzysowego / Bogdan Panek. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057702] (5).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Place hold
Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym / pod red. Ewy Kozerskiej, Piotra Sadowskiego, Andrzeja Szymańskiego ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1). Place hold
Spory i konflikty międzynarodowe : aspekty prawne i polityczne : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Malendowskiego ; [aut.: Jolanta Bryła et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : Atla 2, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092065] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Środki masowego komunikowania a społeczeństwo / pod red. Mariana Gieruli przy współpracy Mirosławy Wielopolskiej-Szymury. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Tajne akta Watykanu : dyplomacja kościoła - dokumenty i tajemnice / Matteo Luigi Napolitano ; [tł. Krzysztof Stopa]. Publisher: Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2013. Other title: Vatican files : la diplomazia della Chiesa : documenti e segreti.Availability: Copies available for loan: [M-111664] (1).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Place hold
Telewizja a świat wartości / Andrzej Baczyński. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe PAT, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny / redakcja i opracowanie Jacek Pawłowski, Andrzej Ciupiński ; zespół autorski Jan Bańbor [i 15 innych] ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-053652] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Współczesne stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa / zespół aut. w składzie Stanisław Ciosek [et al.] ; Akademia Finansów w Warszawie. Wydział Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów w Warszawie, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Wybrane problemy współczesnych operacji pokojowych / Andrzej Jóźwiak, Czesław Marcinkowski. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-076545] (4).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha