KORUPCJA Subscribe to this list

| Select titles to:
20 lat samorządu terytorialnego w Polsce : sukcesy, porażki, perspektywy / pod red. Katarzyny Mieczkowskiej-Czerniak, Katarzyny Radzik-Maruszak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Other title: Dwadzieścia lat samorządu terytorialnego w Polsce.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Aktualne problemy prawne w psychologii i medycynie / redaktorzy Teresa Gardocka, Agnieszka Fiutak, Dariusz Jagiełło ; autorzy Dorota Bednarek, Michał Boczek, Paulina W. Chełmowska, Agnieszka Fiutak, Teresa Gardocka, Katarzyna Gutbier, Dariusz Jagiełło, Paweł Kowalski, Rafał Kubiak, Katarzyna Mełgieś, Agnieszka Mikos-Sitek, Dorota Parnowska, Jacek Sobczak, Tomasz Wierzchowski, Iwona Wrześniewska-Wal, Martyna Żelazowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1). Place hold
Anti-corruption in Moldova and Ukraine : a V4 handbook of best practices / edited by Anita Sobják ; The Polish Institute of International Affairs. Publisher: Warsaw : The Polish Institute of International Affairs, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Bezpieczeństwo społeczeństwa / Brunon Hołyst. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015. Other title: Bezpieczeństwo.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1). Place hold
Criminal misconduct in office : law and politics / Jeremy Horder. Edition: Impression: 1.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Czy można budować bez korupcji? / [aut. Rafał Dębowski et al. ; red. Jarosław Bełdowski]. Publisher: Warszawa : Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-109712] (1). Place hold
Dawniej niż wczoraj : 100 lat polskiej Policji / pod redakcją Marka Fałdowskiego, Piotra Kardeli. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2019. Other title: 100 lat polskiej Policji | Sto lat polskiej Policji.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Defraudacja i korupcja : zapobieganie i wykrywanie / Nigel Iyer, Martin Samociuk ; przekł. Małgorzata Nosorowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-095385] (1). Place hold
Demokracja w Polsce 2007-2009 / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Jacka Kucharczyka ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Obywatel i Prawo]. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-082870] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Place hold
Development economics / Gérard Roland. Publisher: Boston [i 24 pozostałe] : Pearson, copyright © 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1). Place hold
Deviance & deviants : a sociological approach / William E. Thompson and Jennifer C. Gibbs. Publisher: Chichester : Wiley Blackwell, cop. 2017. Other title: Deviance and deviants.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Dobro wspólne - władza - korupcja : konflikt interesów w życiu publicznym / pod red. Ewy Popławskiej ; Instytut Spraw Publicznych. Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-052257] (2).
  Copies available for hold on place: [M-015167] (1).
Place hold
Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Etyka służby publicznej / Michał Kulesza, Magdalena Niziołek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1). Place hold
Globalna gospodarka i globalny kryzys / Tadeusz Teofil Kaczmarek. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-060237] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Gospodarka niewinnego oszustwa : prawda naszych czasów / John Kenneth Galbraith ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Publisher: Warszawa : "MT Biznes", cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-048708] (5).
  Copies available for hold on place: [M-042300] (1).
Place hold
Jak budowano kapitalizm : transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej / Anders Åslund ; z ang. przeł. Michał Rusiński ; FOR Forum Obywatelskiego Rozwoju. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 2010. Other title: How capitalism was built.Availability: Copies available for loan: [M-081511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Jak skutecznie zapobiegać korupcji? : przegląd rozwiązań europejskich dotyczących konfliktu interesów, finansowania polityki i dostępu do informacji publicznej / Aleksandra Kobylińska, Lenka Petráková, Filip Pazderski (redakcja) ; Instytut Spraw Publicznych ; [tłumaczenia z języka angielskiego Anna Dzięgiel, Dorota Szmajda]. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Kalejdoskop naukowy 2 / red. Sebastian Benedykt Krajewski ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Publisher: Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-099703] (1). Place hold
Kazusy z etyki administracji : skrypt dla studentów / pod red. Zbigniewa Nikitorowicza. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-064213] (9).
  Copies available for hold on place: [M-097992] (1).
Place hold
Klimaty korupcji / pod red. Andrzeja Kojdera i Andrzeja Sadowskiego. Publisher: Warszawa : Centrum im. Adama Smitha : Wydawnictwo Naukowe "Semper", cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej / Robert Kłosowicz. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , copyright 2017 . Availability: Copies available for loan: [M-107085] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Korupcja a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Chodaka ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Korupcja i antykorupcja - wybrane zagadnienia : zadanie badawcze pt. "Problematyka strategii antykorupcyjnej oraz podjęcia w Polsce działań antykorupcyjnych" w ramach projektu badawczo-rozwojowego: przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyśpieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, projekt rozwojowy nr OR00004007 : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kosińskiego i Krzysztofa Kraka. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Korupcja i inne zachowania nieetyczne w życiu publicznym : skrypt edukacyjny / Jarosław Ruszewski, Robert Szczepankowski. Publisher: Suwałki : Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Korupcja i rządy : przyczyny, skutki i drogi reform / Susan Rose-Ackerman ; przekł. Paweł Łuków ; wstęp do polskiego wydania Magdalena Środa. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego : Wydawnictwo Sic!, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Korupcja rządów : państwa pokomunistyczne wobec globalizacji / Antoni Z. Kamiński, Bartłomiej Kamiński. Publisher: Warszawa : Wydaw. "TRIO" : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-023165] (3).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Korupcja w (prywatnym) sektorze gospodarczym : bezpieczeństwo ekonomiczne państwa / Jacek Bil ; [recenzent Danuta Plecka]. Publisher: Szczytno : WSPol, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Korupcja w sektorze prywatnym : harmonizacja ustawodawstwa karnego w zakresie zwalczania przestępstw finansowych, wyłudzeń i korpucji; oszustwo informatyczne i przestępstwa w internecie. T. 3, Materiały z konferencji w Krakowie 10-13 lipca 2003 / Juan Carlos Ferré Olivé [et al.] ; red. nauk. Juan Carlos Ferré Olivé ; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Scholar, 2004. Other title: Corrupción en el sector privado | Corruzione nel settore privato | Corrupção no sector privado | Materiały z konferencji w Krakowie 10-13 lipca 2003.Availability: Copies available for hold on place: [M-028623] (1). Place hold
Kryminologia / Brunon Hołyst. Edition: Wyd. 11.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Liderzy / pod red. Lecha Nikolskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1). Place hold
Małopolska bez korupcji : w poszukiwaniu dobrych praktyk antykorupcyjnych dla Polski / zespół red. Izabela Albrycht i Olga Plaze. Publisher: Kraków : Instytut Integracji Europejskiej, 2008. Other title: W poszukiwaniu dobrych praktyk antykorupcyjnych dla Polski.Availability: Copies available for loan: [M-024778] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Place hold
Meandry japońskiej polityki / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Nieprawidłowe wykorzystanie środków unijnych : aspekty prawno-kryminologiczne / Szymon Kisiel. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Oblicza bezpieczeństwa a współczesne zagrożenia / redakcja Witold Mazurek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2016. Other title: Oblicza bezpieczeństwa : wyzwania i zagrożenia.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Ochrona praw człowieka w Europie : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka. 3 / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; [recenzent Marek Zubik]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym / Anna Lewicka-Strzałecka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2006. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją / Jerzy Kowalczyk. Publisher: Warszawa : CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym / Anna Wierzbica. Edition: Stan prawny na 10 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Ojciec chrzestny Kremla : Rosja w dobie gangsterskiego kapitalizmu / Paul Klebnikov ; przeł. Nina Smolar. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. Other title: Godfather of the Kremlin : the decline of Russia in the age of gangster capitalism.Availability: Copies available for loan: [M-091869] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Place hold
Organizacja Narodów Zjednoczonych : bilans i perspektywy / pod red. Janusza Symonidesa ; Fundacja Studiów Międzynarodowych - Foundation of International Studies. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-057889] (5).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Place hold
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. Edition: Wyd. 1, 5 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Patologie w administracji publicznej / red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054806] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Patologie w polskim życiu politycznym / pod redakcją Krzysztofa Łabędzia. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce : identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom / pod red. Ewy M. Guzik-Makaruk ; aut. Wojciech Filipkowski [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Policja w Polsce : stan obecny i perspektywy : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Adama Szymaniaka i Wiesława Ciepieli. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Polityka w perspektywie etycznej i religijnej / Aniela Dylus. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. Other title: Policy in ethical and religious perspective.Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Polska - ale jaka? / red. Maria Jarosz. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-065774] (3).
  Copies available for hold on place: [M-101482] (1).
Place hold
Poradnik antykorupcyjny dla urzędników / Centralne Biuro Antykorupcyjne. Edition: Stan prawny na czerwiec 2010 r.Publisher: Warszawa ; Legionowo : Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych / Sebastian Maj. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Pranie pieniędzy : kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych / Jerzy Wojciech Wójcik. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2002 roku.Publisher: Warszawa : Twigger, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Profilaktyka w przestrzeni publicznej. T. 1 / pod red. nauk. Izabeli Bieńkowskiej [et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Przepisy antykorupcyjne w administracji publicznej / Anna Wierzbica. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Przestępczość w XXI wieku : zapobieganie i zwalczanie : problemy prawno-kryminologiczne / redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau. Edition: Stan prawny na 1 maja 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Other title: Przestępczość w dwudziestym pierwszym wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym / Emil W. Pływaczewski red. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-098424] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Place hold
Przestępczość zorganizowana : system zwalczania / Wiesław Mądrzejowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048876] (22).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Place hold
Public Management 2011 : funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. T. 1 / [red. nauk. Jarosław Wołejszo, Arkadiusz Letkiewicz]. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2011. Other title: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 2 | Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu.Availability: Copies available for loan: [M-081085] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Place hold
Public Management 2011 : funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. T. 2 / [red. nauk. Jarosław Wołejszo, Arkadiusz Letkiewicz]. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2011. Other title: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 2 | Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu.Availability: Copies available for loan: [M-081086] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Place hold
Reforma prawa karnego : propozycje i komentarze : księga pamiątkowa profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej / red. nauk.: Jolanta Jakubowska-Hara, Celina Nowak, Jan Skupiński ; [aut.: Anna Błachnio-Parzych et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. Publisher: Warszawa : Scholar, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Skorumpowane miasta : praktyczny przewodnik zwalczania i zapobiegania korupcji / Robert Klitgaard, Ronald MacLean-Abaroa, H. Lindsey Parris ; [tł. na jęz. pol. Julita i Piotr Sitniewscy ; red. pol. wersji Piotr Sitniewski]. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Socjologia dla ekonomistów / Danuta Walczak-Duraj. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-107818] (1). Place hold
Socjologia kryminalistyczna. T. 1 / Brunon Hołyst. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1). Place hold
Socjologia życia publicznego / Edmund Wnuk-Lipiński. Edition: Wyd. 2, popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-061162] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107866] (1).
Place hold
Społeczno-kulturowe uwarunkowanie korupcji / Janusz Borusowski. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji / red. nauk. Jacek Bil, Andrzej Wawrzusiszyn. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-084752] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Place hold
Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej : studium z prawa karnego / Przemysław Palka. Edition: [Stan prawny na dzień 1 września 2010 r.].Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-083987] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Place hold
Sprzedajność funkcjonariusza Policji : aspekty normatywne i kryminologiczne / Monika Porwisz. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Środki masowego komunikowania a społeczeństwo / pod red. Mariana Gieruli przy współpracy Mirosławy Wielopolskiej-Szymury. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym / Ewa Koniuszewska. Edition: [Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r.].Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-113530] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Place hold
Teoria i praktyka gospodarowania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tomasza Bernata ; Uniwersytet Szczeciński. Katedra Mikroekonomii. Publisher: Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
The struggle against corruption : a comparative study / ed. by Roberta Ann Johnson. Publisher: New York ; Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-096902] (1). Place hold
Transformacja, elity, społeczeństwo / pod red. Marii Jarosz. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2007 (2006). Availability: Copies available for loan: [M-006126] (5).
  Copies available for hold on place: [M-097861] (1).
Place hold
Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego / red. nauk. Krzysztof Liedel. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej / red.: Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski ; [aut.: Stefan Płażek et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 15 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057682] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Place hold
V Konkurs miesięcznika Samorząd Terytorialny na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronione w 2007 roku : nagrodzone prace magisterskie : edycja pokonkursowa 2008 / red. tomu Michał Kulesza. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Other title: Konkurs miesięcznika Samorząd Terytorialny na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronione w 2007 roku, 5 | Samorząd Terytorialny : nagrodzone prace magisterskie : edycja pokonkursowa 2008.Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie : praca zbiorowa / pod red. Janusza Mariańskiego i Leona Smyczka ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM : Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053134] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Place hold
Wilki żyją poza prawem : jak Janukowycz przegrał Ukrainę / Zbigniew Parafianowicz, Michał Potocki. Publisher: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Władimir Putin - dokąd prowadzi Rosję? / Boris Reitschuster ; z niem. przeł. Marek Zeller. Publisher: Warszawa : Świat Książki, 2005. Other title: Wladimir Putin - wohin steuert er Russland?.Availability: Copies available for loan: [M-047659] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Współczesne media - wolne media? T. 2, Oddziaływanie mediów / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Współczesne problemy prawa. T. 2, Nadużycia prawa / pod redakcją naukową Izabeli Nowickiej, Doroty Mocarskiej. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Współczesne społeczeństwo polskie : dynamika zmian / pod red. Jacka Wasilewskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005899] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101520] (1).
Place hold
Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego / redakcja naukowa Jadwiga Stawnicka, Marek Woszczatyński, Marek Walancik. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji / red. nauk. Sylwester Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1). Place hold
Zagrożenia cywilizacji XX wieku : relacje między kulturą, religią i polityką/ Juan Antonio Cervera. Publisher: Wrocław : Nortom, 1999. Other title: Como acabar con la crisis?.Availability: Copies available for loan: [M-066538] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088613] (1).
Place hold
Zapobieganie korupcji w wykorzystaniu funduszy unijnych : zagrożenia korupcyjne w systemie zarządzania Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR 2004-2006) / pod red. Tomasza Grzegorza Grosse ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Obywatel i Prawo]. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1). Place hold
Zarządzanie logistyką w administracji publicznej / pod redakcją naukową Dominika Hryszkiewicza, Marcina Płotka. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 2 / t. pod red. Barbary Polszakiewicz i Jerzego Boehlke. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1). Place hold
Zinstytucjonalizowana działalność antykorupcyjna na świecie / Centralne Biuro Antykorupcyjne. Publisher: Warszawa ; Legionowo : Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-103662] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Place hold
Zjawisko korupcji i przestępczości korupcyjnej w Polsce w latach 1997-2014 : wybrane przykłady, pomiary i badania / Paweł Chodak. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Złoto i krew / Franciszek Bernaś. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-037952] (1). Place hold
Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce : materiały pokonferencyjne, Szczytno, 24-28.07.2007 r. : materiały pokonferencyjne / pod red. Zbigniewa Bieleckiego, Jerzego Szafrańskiego. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha