KORUPCJA Subscribe to this list

| Select titles to:
20 lat samorządu terytorialnego w Polsce : sukcesy, porażki, perspektywy / pod red. Katarzyny Mieczkowskiej-Czerniak, Katarzyny Radzik-Maruszak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Other title: Dwadzieścia lat samorządu terytorialnego w Polsce.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
Aktualne problemy prawne w psychologii i medycynie / redaktorzy Teresa Gardocka, Agnieszka Fiutak, Dariusz Jagiełło ; autorzy Dorota Bednarek, Michał Boczek, Paulina W. Chełmowska, Agnieszka Fiutak, Teresa Gardocka, Katarzyna Gutbier, Dariusz Jagiełło, Paweł Kowalski, Rafał Kubiak, Katarzyna Mełgieś, Agnieszka Mikos-Sitek, Dorota Parnowska, Jacek Sobczak, Tomasz Wierzchowski, Iwona Wrześniewska-Wal, Martyna Żelazowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1). Place hold
Anti-corruption in Moldova and Ukraine : a V4 handbook of best practices / edited by Anita Sobják ; The Polish Institute of International Affairs. Publisher: Warsaw : The Polish Institute of International Affairs, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Bezpieczeństwo społeczeństwa / Brunon Hołyst. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015. Other title: Bezpieczeństwo.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1). Place hold
Criminal misconduct in office : law and politics / Jeremy Horder. Edition: Impression: 1.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Czy można budować bez korupcji? / [aut. Rafał Dębowski et al. ; red. Jarosław Bełdowski]. Publisher: Warszawa : Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-109712] (1). Place hold
Dawniej niż wczoraj : 100 lat polskiej Policji / pod redakcją Marka Fałdowskiego, Piotra Kardeli. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2019. Other title: 100 lat polskiej Policji | Sto lat polskiej Policji.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Defraudacja i korupcja : zapobieganie i wykrywanie / Nigel Iyer, Martin Samociuk ; przekł. Małgorzata Nosorowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-095385] (1). Place hold
Demokracja w Polsce 2007-2009 / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Jacka Kucharczyka ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Obywatel i Prawo]. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-082870] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Place hold
Development economics / Gérard Roland. Publisher: Boston [i 24 pozostałe] : Pearson, copyright © 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1). Place hold
Deviance & deviants : a sociological approach / William E. Thompson and Jennifer C. Gibbs. Publisher: Chichester : Wiley Blackwell, cop. 2017. Other title: Deviance and deviants.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Dobro wspólne - władza - korupcja : konflikt interesów w życiu publicznym / pod red. Ewy Popławskiej ; Instytut Spraw Publicznych. Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-052257] (2).
  Copies available for hold on place: [M-015167] (1).
Place hold
Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Etyka służby publicznej / Michał Kulesza, Magdalena Niziołek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1). Place hold
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Jolanta Itrich-Drabarek. Edition: Wydanie drugie uaktualnione, uzupełnione, poprawione.Publisher: Warszawa : Difin, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1). Place hold
Globalna gospodarka i globalny kryzys / Tadeusz Teofil Kaczmarek. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-060237] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Gospodarka niewinnego oszustwa : prawda naszych czasów / John Kenneth Galbraith ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Publisher: Warszawa : "MT Biznes", cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-048708] (5).
  Copies available for hold on place: [M-042300] (1).
Place hold
Jak budowano kapitalizm : transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej / Anders Åslund ; z ang. przeł. Michał Rusiński ; FOR Forum Obywatelskiego Rozwoju. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 2010. Other title: How capitalism was built.Availability: Copies available for loan: [M-081511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Jak skutecznie zapobiegać korupcji? : przegląd rozwiązań europejskich dotyczących konfliktu interesów, finansowania polityki i dostępu do informacji publicznej / Aleksandra Kobylińska, Lenka Petráková, Filip Pazderski (redakcja) ; Instytut Spraw Publicznych ; [tłumaczenia z języka angielskiego Anna Dzięgiel, Dorota Szmajda]. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Kalejdoskop naukowy 2 / red. Sebastian Benedykt Krajewski ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Publisher: Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-099703] (1). Place hold
Kazusy z etyki administracji : skrypt dla studentów / pod red. Zbigniewa Nikitorowicza. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-064213] (9).
  Copies available for hold on place: [M-097992] (1).
Place hold
Klimaty korupcji / pod red. Andrzeja Kojdera i Andrzeja Sadowskiego. Publisher: Warszawa : Centrum im. Adama Smitha : Wydawnictwo Naukowe "Semper", cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej / Robert Kłosowicz. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , copyright 2017 . Availability: Copies available for loan: [M-107085] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Korupcja a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Chodaka ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Korupcja i antykorupcja - wybrane zagadnienia : zadanie badawcze pt. "Problematyka strategii antykorupcyjnej oraz podjęcia w Polsce działań antykorupcyjnych" w ramach projektu badawczo-rozwojowego: przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyśpieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, projekt rozwojowy nr OR00004007 : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kosińskiego i Krzysztofa Kraka. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Korupcja i inne zachowania nieetyczne w życiu publicznym : skrypt edukacyjny / Jarosław Ruszewski, Robert Szczepankowski. Publisher: Suwałki : Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Korupcja i rządy : przyczyny, skutki i drogi reform / Susan Rose-Ackerman ; przekł. Paweł Łuków ; wstęp do polskiego wydania Magdalena Środa. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego : Wydawnictwo Sic!, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Korupcja rządów : państwa pokomunistyczne wobec globalizacji / Antoni Z. Kamiński, Bartłomiej Kamiński. Publisher: Warszawa : Wydaw. "TRIO" : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-023165] (3).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Korupcja w (prywatnym) sektorze gospodarczym : bezpieczeństwo ekonomiczne państwa / Jacek Bil ; [recenzent Danuta Plecka]. Publisher: Szczytno : WSPol, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Korupcja w sektorze prywatnym : harmonizacja ustawodawstwa karnego w zakresie zwalczania przestępstw finansowych, wyłudzeń i korpucji; oszustwo informatyczne i przestępstwa w internecie. T. 3, Materiały z konferencji w Krakowie 10-13 lipca 2003 / Juan Carlos Ferré Olivé [et al.] ; red. nauk. Juan Carlos Ferré Olivé ; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Scholar, 2004. Other title: Corrupción en el sector privado | Corruzione nel settore privato | Corrupção no sector privado | Materiały z konferencji w Krakowie 10-13 lipca 2003.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-028623] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3  4    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha