KORPORACJE MIĘDZYNARODOWE Subscribe to this list

| Select titles to:
Aktywizująca polityka społeczna / red. nauk. Józef Orczyk, Maciej Żukowski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078249] (2).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Place hold
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne : Polska na tle świata / Włodzimierz Karaszewski. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045768] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki : aspekt teoretyczny / Anna Golejewska. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1). Place hold
Biznes międzynarodowy : od internacjonalizacji do globalizacji / pod red. Marcina K. Nowakowskiego ; [aut. poszczególnych rozdz. Marcin K. Nowakowski et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Creative new employee orientation programs : best practices, creative ideas, and activities for energizing your orientation program / Doris M. Sims. Publisher: Boston [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2002. Other title: Best practices, creative ideas, and activities for energizing your orientation program.Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1). Place hold
Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi / pod red. Ireny Stawowy-Kawki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059691] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Decyzje inwestycyjne współczesnej korporacji : dylematy racjonalności / Krzysztof Waśniewski. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-039882] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 334] (1).
Place hold
Edukacja i praca w procesie rozwoju zawodowego / redakcja naukowa Aneta Klementowska, Bogusław Pietrulewicz. Publisher: Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy. Uniwersytet Zielonogórski, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne / Tomasz Szanciło. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076297] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Place hold
Global economics : past, present & future / ed. by Irena K. Hejduk, Sebastian Bakalarczyk. Publisher: Warsaw : Difin, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej / red. naukowa Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz ; [aut.: Tomasz Bieliński et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Globalizacja od A do Z / Narodowy Bank Polski ; [koordynacja nauk. Elżbieta Czarny]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Globalna konkurencja / Artur Nowak-Far. Publisher: Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Other title: Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Google : Website Optimizer : przewodnik / Bryan Eisenberg (et al.) ; [tł. Mikołaj Szczepaniak]. Publisher: Gliwice : Helion, 2010. Other title: Always be testing: the complete guide to Google Website Optimizer.Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1). Place hold
Growth champions : the battle for sustained innovation leadership / edited by Tim Jones, Dave McCormick and Caroline Dewing ; The Growth Agenda. Publisher: Chichester : John Wiley & Sons, 2012. Other title: Battle for sustained innovation leadership.Availability: Copies available for loan: [M-096326] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Place hold
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa / Jan Rymarczyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
  Checked out (2).
Place hold
International business : competing in the global marketplace / Charles W. L. Hill. Edition: 7th ed.Publisher: New York : McGraw-Hill/Irwin, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Kapitalizm z puszki : Campbell Soup i pogoń za tanią produkcją w XX wieku / Daniel Sidorick ; przeł. Ewa Klekot. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012. Other title: Campbell Soup i pogoń za tanią produkcją w XX wieku | Condensed capitalism.Availability: Copies available for reference: [CZ 366] (1). Place hold
Kapitał zagraniczny w Polsce : warunki działania / pod red. Zdzisława Sadowskiego ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-076746] (1).
  Copies available for hold on place: [M-041684] (1).
Place hold
Konfiguracje globalne : struktury, agencje, instytucje / Witold Morawski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-108117] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Place hold
Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej / Ewa Szymanik ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-031805] (49).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
  Withdrawn (20).
Place hold
Konsument w centrum uwagi / Britt C. Beemer, Robert L. Shook ; przeł. Leszek Mokrzycki. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Other title: Customer rules : the 14 indispensable, irrefutable, and indisputable qualities of the greatest service companies in the world.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 366] (1). Place hold
Korporacje międzynarodowe / Andrzej Grochulski ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-101330] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089541] (1).
Place hold
Korporacje transnarodowe : przemiany, oddziaływania, wyzwania / Anna Zorska. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055812] (2).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Place hold
Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów / Teresa Pakulska, Małgorzata Poniatowska-Jaksch. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-057042] (1).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Place hold
Korporacje wielonarodowe w handlu światowym / Leon Żurawicki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-089200] (1). Place hold
Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce / red. nauk. Artur R. Kozłowski, Ewa Polak. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-113170] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / pod red. Aleksego Pocztowskiego ; [aut. Barbara Czarnecka et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-095476] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Nowe zjawiska w świecie szkoleń / Martyn Sloman ; [przeł. Małgorzata Kowalczyk]. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. Other title: Changing world of the trainer: emerging good practice.Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha