KOREA - HISTORIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, POLITYKA Subscribe to this list

| Select titles to:
Ameryka bez ograniczeń : rewolucja Busha w polityce zagranicznej / Ivo H. Daalder, James M. Lindsay ; tł. Andrzej Niedzielski. Publisher: Warszawa : "Von borowiecky", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-091732] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. [1], Przemiany polityczne i społeczne : studia i szkice / pod red. Krzysztofa Gawlikowskiego we współpracy z Małgorzatą Ławacz. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN ; Wydaw. TRIO, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092612] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. [2], Stosunki międzynarodowe i gospodarcze : studia i szkice / pod red. Krzysztofa Gawlikowskiego we współpracy z Małgorzatą Ławacz. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN : Wydaw. TRIO, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092613] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Beyond the Good Earth : transnational perspectives ob Pearl S. Buck / edited by Jay Cole and John R. Haddad. Publisher: Morgantown : West Virginia University Press, copyright 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 929] (1).
Clinton's foreign policy in Somalia, Bosnia, Haiti, and North Korea / Thomas H. Henriksen. Publisher: [Stanford] : Hoover Institution on War, Revolution, and Peace : Stanford University, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Czynniki warunkujące proces podziału i zjednoczenia Korei / Marceli Burdelski. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-091342] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Economic sanctions against a nuclear North Korea : an analysis of United States and United Nations actions since 1950 / edited by Suk Hi Kim and Semoon Chang. Publisher: Jefferson ; London : McFarland & Company, Inc., cop. 2007. Other title: Analysis of United States and United Nations actions since 1950.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 : z kalendarium 2001-2006 / Józef Kukułka. Edition: Wyd. 5. rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049279] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Kapitalizm zombi : globalny kryzys i aktualność myśli Marksa / Chris Harman ; przeł. Hanna Jankowska. Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2011. Other title: Zombie capitalism.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006 : praca zbiorowa / pod red. Piotra Ostaszewskiego. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Korea : pokój czy wojna / Waldemar Jan Dziak. Publisher: Warszawa : Świat Książki, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
  Checked out (1).
Korea : polityka południa wobec północy w latach 1948-2008 : zmiana i kontynuacja / Grażyna Strnad. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-099428] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Korea Północna - atomowe mocarstwo : chronologia wydarzeń 1945-2017 / Jerzy Bayer, Waldemar J. Dziak. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Kryzys nuklearny wokół KRLD - ocena i perspektywy / Paweł Durys. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. Other title: Kryzys nuklearny wokół Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej - ocena i perspektywy.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Międzynarodowe stosunki polityczne / pod red. nauk. Erharda Cziomera. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-109856] (30).
  Copies available for reference: [CZ KA 327] (1).
  Checked out (2).
Młodszy partner Chin : polityka Rosji wobec problemu koreańskiego / Witold Rodkiewicz. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
O Chinach / Henry Kissinger ; przełożyła Magdalena Komorowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Południowokoreańska droga do demokracji / Grażyna Strnad. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
The right to deter and the UN Security Council Resolutions concerning North Korea Missile Program / Radosław Fordoński. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, copyright 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
The US vs China : Asia's new Cold War? / Jude Woodward. Publisher: Manchester : Manchester University Press, copyright 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego / red. nauk. Krzysztof Liedel. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
War crimes, genocide and justice : a global history / David M. Crowe. Edition: First edition, first printing.Publisher: New York ; Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1).
Wybór : dominacja czy przywództwo / Zbigniew Brzeziński ; przekł. Bartłomiej Pietrzyk. Publisher: Kraków : "Znak", 2004. Other title: Choice.Availability: Copies available for loan: [M-091757] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach Azji Pacyfiku : Chiny, Korea Południowa, Tajwan, Wietnam / pod red. Kazimierza Starzyka. Publisher: Warszawa : Semper, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Log in to create new lists.

Powered by Koha