KONSUMENT Subscribe to this list

| Select titles to:
"Prawo konkurencji - stan obecny oraz przewidywane kierunki zmian" / pod red. Cezarego Banasińskiego. Publisher: Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-063565] (1).
40 lat filozofii w Uczelni Papieskiej w Krakowie / redakcja naukowa Jarosław Jagiełło. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2018. Other title: Czterdzieści lat filozofii w Uczelni Papieskiej w Krakowie.Availability: Copies available for hold on place: [M-112064] (1).
Amerykański mit polski konsument czyli Reklamowe oblicza Ameryki / Jolanta Szymkowska-Bartyzel. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-068328] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659] (1).
Analiza zmian w prawie polskim w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej : konsekwencje dla konsumentów i przedsiębiorców. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-091310] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka / pod redakcją Emilii Kolarzyk ; [Michał Seweryn, Piotr Pokrzywa, Ewa Dulińska-Stanek, Katarzyna Bandoła, Emilia Kolarzyk, Jadwiga Helbin, Wojciech Szot, Joanna Zając, Artur Potocki, Ewa Czarnobilska, Dorota Myszkowska, Anna Chmielewska, Marcel Mazur, Piotr Hydzik, Krzysztof Ciszowski, Beata Szkolnicka]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016. Availability: Copies available for loan: [M-113928] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615] (1).
  Checked out (2).
Badania jakościowe - metody i zastosowania / Mirosława Kaczmarek, Iwona Olejnik, Agnieszka Springer. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-099470] (1).
Badanie konsumentów III-go wieku : raport z badań / Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Publisher: Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2009. Other title: Badanie konsumentów trzeciego wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 366] (1).
Bank jako instytucja zaufania publicznego : gwarancje prawne i instytucjonalne / Emil Radziszewski. Edition: Stan prawny na dzień 30 września 2013 r. z uwzględnieniem aktów prawnych wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bauman o popkulturze : wypisy / koncepcja i wybór Mateusz Halawa, Paulina Wróbel. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 366] (1).
Budowa wartości klienta : teoria i praktyka / redakcja naukowa Barbara Dobiegała-Korona. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
Business and sustainability : concepts, strategies and changes / edited by Gabriel Eweje, Martin Perry. Publisher: Bingley : Emerald Group Publishing, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Co siedzi w głowie klienta / Herb Sorensen ; [przeł. Marika Adamczyk-Żylińska]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063853] (1).
  Copies available for reference: [CZ 366] (1).
  Checked out (1).
Consumer protection, automated shopping platforms and EU law / Christiana N. Markou. Publisher: London ; New York : Routledge, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk.: Janusz Dworak, Monika Boguszewicz-Kreft, Ewa Magier-Łakomy. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Dialektyka oświecenia : fragmenty filozoficzne / Max Horkheimer, Theodor W. Adorno ; przeł. Małgorzata Łukasiewicz ; przekł. przejrz. i posł. opatrzył Marek J. Siemek. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-108567] (1).
Dlaczego przywiązujemy się do marki? / Anna Maria Zawadzka. Publisher: Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-075551] (1).
  Copies available for reference: [CZ 366] (1).
Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce / redakcja naukowa Teresa Taranko. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-106929] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
E-commerce : strategia - zarządzanie - finanse / Justyna Skorupska. Edition: Wyd. 1 - 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
E-konsument w Europie : komparatywna analiza zachowań / Magdalena Jaciow, Robert Wolny, Agata Stolecka-Makowska. Publisher: Gliwice : Helion, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 366] (1).
E-usługi a społeczeństwo informacyjne / Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Arkadiusz Wódkowski. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107894] (1).
Edukacja konsumencka : cele, instrumenty, dobre praktyki / red. nauk. Anna Lewicka-Strzałecka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 366] (1).
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego - zarządzanie informacją i nowymi technologiami / pod redakcją Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Publisher: Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. Wiktor. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-112351] (1).
Gen X : pokolenie konsumentów / Blanka Brzozowska. Publisher: Kraków : Rabid, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 366] (1).
Geniusz konsumenta : prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców / Peter Fisk ; przeł. Piotr Kornobis. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Other title: Customer genius.Availability: Copies available for loan: [M-090584] (4).
Geniusz konsumenta : prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców / Peter Fisk ; przeł. Piotr Kornobis. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014. Other title: Customer genius.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 366] (1).
Inspire! : why customers come back / Jim Champy. Publisher: Upper Saddle River : FT Press, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 366] (1).
Jakościowe metody badań marketingowych : jak zrozumieć konsumenta / Dominika Maison. Edition: Wyd. 1 - 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Kapitalizm z puszki : Campbell Soup i pogoń za tanią produkcją w XX wieku / Daniel Sidorick ; przeł. Ewa Klekot. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012. Other title: Campbell Soup i pogoń za tanią produkcją w XX wieku | Condensed capitalism.Availability: Copies available for reference: [CZ 366] (1).
Klauzule abuzywne - zastosowanie przepisów Dyrektywy 93/13 w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Anglia, Francja, Czechy, Słowacja, Węgry) : [ekspertyza] / Maciej Skory ; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Publisher: Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-063566] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha