KONKUBINAT Subscribe to this list

| Select titles to:
Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie / Krystyna Slany. Publisher: Kraków : Nomos, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-007366] (5).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny / red. nauk. Jan Śledzianowski, Tadeusz Sakowicz. Publisher: Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-053962] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108806] (1).
Place hold
Małżeństwo, seks, prokreacja : analiza socjologiczna / Danuta Duch-Krzystoszek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, [1998]. Availability: Copies available for loan: [M-048991] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088987] (1).
Place hold
Meandry prawa : teoria i praktyka : Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela / pod redakcją Emila W. Pływaczewskiego, Janusza Bryka. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1). Place hold
Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności : kształty rodziny współczesnej / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Publisher: Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058937] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Place hold
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : rodzina wobec zagrożeń XXI wieku / pod red. Małgorzaty Leśniak ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-026035] (39).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.811/.815] (1).
Place hold
Polityka oświatowa : przegląd ekspertyz z wybranych obszarów oświatowych (lata 2008-2018) / Dobromir Dziewulak. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2020. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1). Place hold
Prawo administracyjne dziś i jutro / redakcja naukowa Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1). Place hold
Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. Publisher: Warszawa : "Difin", cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063745] (11).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Place hold
Rodzina jako wartość : wzory - modele - redefinicje / redakcja naukowa Wojciech Muszyński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Rodzina w dobie przemian : małżeństwo i kohabitacja / Anna Kwak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005731] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Place hold
Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata / Lucjan Kocik ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-005887] (29).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.811/.815] (1).
Place hold
Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim / pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej i Piotra Szukalskiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005297] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108788] (1).
Place hold
Rodzina źródłem życia i mądrości / red. nauk. Tadeusz Sakowicz, Krzysztof Gąsior ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108798] (1). Place hold
Rozwody / Edward Rosset. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-089000] (1). Place hold
Seksualność w średniowiecznej Polsce / Adam Krawiec. Publisher: Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.83] (1). Place hold
Socjologia / Anthony Giddens ; współpraca Philip W. Sutton ; tłumaczenie: Olga Siara, Alina Szulżycka, Paweł Tomanek. Edition: Wydanie I - 3 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. Availability: Copies available for loan: [M-117010] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Place hold
Więź między pokoleniami w rodzinie / Leon Dyczewski. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-108784] (1). Place hold
Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT / Anna Kwak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie : pomiędzy tradycją a nowoczesnością / Leon Dyczewski. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-078774] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108783] (1).
Place hold
Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo / Jakub Pawliczak. Edition: Stan prawny na 10 lipca 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1). Place hold
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych / pod red. nauk. Marka Andrzejewskiego. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha