KOBIETA W RÓŻNYCH KULTURACH Subscribe to this list

| Select titles to:
"Zło niechrześcijańskie i nieludzkie" : historia dzieciobójstwa i inne szkice z dziejów codzienności / Dariusz Łukasiewicz. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Azja u progu XXI wieku : wybrane zagadnienia / pod. red. Marka Jezińskiego i Marcina Lisieckiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-107945] (1).
Beduinki na Instagramie : moje życie w Emiratach / Aleksandra Chrobak. Publisher: Kraków : Znak Literanova, 2016. Availability: Copies available for hold on place: [M-108989] (1).
Bliski wschód 2011 : bunt czy rewolucja? / Jerzy Zdanowski. Publisher: Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-080035] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 327(4/9)] (2).
Bóg i seks : co naprawdę mówi Biblia / Michael Coogan ; przeł. Agna Onysymow. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2011. Other title: God and sex.Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Difficult questions in Polish-Jewish Dialogue : how Poles and Jews see each other : a dialogue on key issues in Polish-Jewish relations / [Miriam Akavia et al. ; transl. by Erica Lehrer ; przedm. Władysław Bartoszewski] ; Forum for Dialogue Among Nations, American Jewish Committee. Publisher: Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, cop. 2006. Other title: Difficult questions.Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
  Copies available for hold on place: [M-083874] (1).
Gender : perspektywa antropologiczna. T. 1, Organizacja społeczna / pod red. nauk. Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kościańskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-062033] (4).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
  Checked out (1).
Gender : kobieta w kulturze i społeczeństwie / pod red. Beaty Kowalskiej, Katarzyny Zielińskiej, Bena Koschalki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo RABID, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-078917] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
  Checked out (1).
Gorsza płeć : kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI / Maria Bogucka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005607] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Kalejdoskop genderowy : w drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce / pod red. Krystyny Slany, Beaty Kowalskiej, Magdaleny Ślusarczyk. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-079564] (3).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Kobieta i małżeństwo : społeczno-kulturowe aspekty seksualności : wiek XIX i XX : zbiór studiów / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "DiG", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-063074] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Kobieta w historii i micie / Jean-Paul Roux ; przeł. Barbara Szczepańska. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2010. Other title: Femme dans l'histoire et les mythes.Availability: Copies available for hold on place: [M-098031] (1).
Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie : studia interdyscyplinarne / pod red. nauk. Anety Chybickiej i Marii Kaźmierczak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Kobieta w przestrzeni wizualnej / pod red. Anny Barskiej i Kamilli Biskupskiej ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Kobiety Afryki : obyczaje, tradycje, obrzędy, rytuały. Cz. 2 / Jadwiga Wojtczak-Jarosz. Publisher: Konin : Psychoskok, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 39] (1).
Kobiety Afryki : obyczaje, tradycje, obrzędy, rytuały / Jadwiga Wojtczak-Jarosz. Publisher: Konin : Psychoskok, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 39] (1).
Kobiety i młodzież w migracjach / pod red. Jana E. Zamojskiego ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005520] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Kopciuszek : historie prawdziwe : konkursy piękności jako zjawisko polityczne / Marcin Florian Gawrycki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Other title: Konkursy piękności jako zjawisko polityczne.Availability: Copies available for hold on place: [M-108502] (1).
Między tradycją a nowoczesnością : tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji / red. nauk. Wanda Laszczak et al. ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Nieme dusze? : kobiety w kulturze jidysz / pod red. Joanny Lisek. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Nierówności społeczne we współczesnym świecie / pod redakcją Agnieszki Wołk i Anny Potasińskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Oczekiwania kobiet i wobec kobiet : stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej / pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Janiny Radziszewskiej i Aleksandry Szlagowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-067755] (5).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Odrodzenie człowieczeństwa : ludzkie transformacje / red. nauk. Halina Romanowska-Łakomy. Publisher: Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057642] (5).
  Copies available for hold on place: [M-107554] (1).
Olbrzymki : kobiety i socrealizm / Ewa Toniak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Korporacja "Ha!art", 2009. Other title: Kobiety i socrealizm.Availability: Copies available for reference: [CZ 7] (1).
Płeć, ciało, seksualność : od feminizmu do teorii queer / Joanna Mizielińska. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Początek świata : historia obrazu Gustave'a Courbeta / Thierry Savatier ; przełożyła Krystyna Belaid. Publisher: Gdańsk : Słowo/obraz terytoria, 2015. Other title: Origine du monde : histoire d'un tableau de Gustave Courbet.Availability: Copies available for hold on place: [M-109057] (1).
Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością : problemy współczesnych mediów. T. 2 / red. Ryszard Kowalczyk, Witold Machura i Jacek Sobczak. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Religia i psychologia / Armando Favazza ; z ang. przeł. Bożenna Stokłosa. Publisher: Warszawa : Świat Książki, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-079574] (1).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy / Franciszek Adamski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-082403] (10).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
Rola płci w integracji europejskich muzułmanów / Barbara Pasamonik. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha