KARA ŚMIERCI Subscribe to this list

| Select titles to:
Adventures in criminology / Leon Radzinowicz ; foreword by The Rt. Hon. The Lord Woolf. Publisher: London ; New York : Routledge - Taylor & Francis Group, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Against the death penalty : international initiatives and implications / edited by Jon Yorke. Publisher: Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2008. Other title: International initiatives and implications.Availability: Copies available for hold on place: [M-095628] (1).
Bioetyka : najważniejsze problemy / Tadeusz Ślipko. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Petrus, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-058977] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Bioetyka : w imię postępu i przetrwania / Rafał Pastwa. Publisher: Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Encyclopedia of criminology. Vol. 1, A - G / Richard A. Wright, J. Mitchell Miller, eds. Publisher: New York ; London : Routledge, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Encyklopedia chrześcijaństwa : historia i współczesność - 2000 lat nadziei. T. 1, Aaron - fundamentalizm / [red. naczelny Henryk Witczyk ; polscy aut. haseł: Mirosław Cisowski et al. ; wprowadzenie: Joseph Ratzinger ; tł. Stefan Bielański et al.]. Edition: Wyd. 5 zm.Publisher: Kielce : Jedność, 2005. Other title: Enciclopedia del cristianesimo.Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Encyklopedia katolicka : wykaz skrótów / oprac. Jan Warmiński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Edition: Wyd. 2 popr. i rozsz.Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Forensic psychiatry : fundamentals and clinical practice / edited by Basant K. Puri, Ian H. Treasaden. Publisher: Boca Raton : CRC Press - Taylor & Francis Group, cop. 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Granice życia : dylematy współczesnej bioetyki / Tadeusz Ślipko. Publisher: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1988. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Handbook of death & dying. Vol. 1, The presence of death / Clifton D. Bryant, editor in chief. Publisher: Thousand Oaks [etc.] : SAGE, cop. 2003. Other title: Handbook of death and dying.Availability: Copies available for hold on place: [M-108527] (1).
Hanzai znaczy przestępstwo : ściganie przestępstw pospolitych oraz white-collar-crimes w Japonii / Jacek Izydorczyk. Edition: Stan prawny na 1 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Historia chińskich tortur / Timothy Brook, Jérôme Bourgon, Gregory Blue ; przeł. z ang. Irena Stąpor. Publisher: Warszawa : Bellona, cop. 2010. Other title: Death by a thousand cuts.Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-108986] (1).
Historia kar cielesnych / Lewis Lyons ; tł. Maja Kittel. Publisher: Warszawa : Bellona, cop. 2010. Other title: History of punishment.Availability: Copies available for loan: [M-066705] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Historia państwa i prawa Polski 1918-1939. Cz. 1 / pod red. Franciszka Ryszki ; napisali Andrzej Ajnenkiel [et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1962. Availability: Copies available for hold on place: [M-089469] (1).
Historia prawa : prawo karne w świetle źródeł / [wybór] Andrzej Dziadzio, Dorota Malec. Publisher: Kraków : "Księgarnia Akademicka", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-049328] (3).
  Copies available for hold on place: [M-003109] (1).
Historia prawa Polski Ludowej / Adam Lityński. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Historia prawa sądowego Polski : zarys wykładu / Tadeusz Maciejewski. Publisher: Koszalin : Wydaw. Uczelniane BWSH, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-022430] (3).
  Copies available for hold on place: [M-089458] (1).
  Damaged (1).
Historia prawa w Polsce i w Europie / red. Anna Karabowicz, Marek Stus, Marek Żurek. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Historia ustroju i prawa polskiego / Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak. Edition: Wyd. 5 (8 dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-099054] (4).
Kara : podstawy filozoficzne i historyczne / Jarosław Warylewski. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (2).
Kara śmierci - powracający dylemat / Piotr Bartula. Publisher: Kraków : "Arcana", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059466] (3).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Kara śmierci : studium socjologiczne / Beata Hernik-Pikulska. Edition: Dodr.Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108036] (1).
Kara śmierci : za czy przeciw / Tadeusz Ślipko. Publisher: Kraków : Petrus, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
  Checked out (1).
Kara śmierci : w obronie życia ludzkiego / Jerzy Adam Świdziński. Publisher: Kraków : Petrus, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary / Bronisław Bartusiak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kara śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia / Tadeusz Ślipko. Publisher: Kraków : WAM, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Księga świadectw : skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy / pod red. Krzysztofa Madeja, Jana Żaryna i Jacka Żurka ; [relacje i wspomnienia zebrali i oprac. Tomasz Balbus et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-101739] (1).
Leksykon historii prawa i ustroju : 100 podstawowych pojęć / pod red. Tadeusza Maciejewskiego ; [aut. leksykonu: Anna Machnikowska et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Made in USA : spojrzenie na cywilizację amerykańską / Guy Sorman ; przeł. Wojciech Nowicki. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, [2005]. Availability: Copies available for loan: [M-005087] (9).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
  Checked out (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha