KAMPANIE WYBORCZE / POLITYCZNE Subscribe to this list

| Select titles to:
"Stare" i "nowe" media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy / red. nauk. Marta du Vall, Agnieszka Walecka-Rynduch. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114655] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 659.3] (1).
Aktualne problemy prawa wyborczego / pod redakcją Bogusława Banaszaka, Andrzeja Bisztygi i Anny Feji-Paszkiewicz. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
American government and politics today / Steffen W. Schmidt, Mack C. Shelley, Babara A. Bardes. Edition: 2007-2008 ed.Publisher: Belmont : Thomson/Wadsworth, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Broń masowego wrażenia : kampania wyborcza 2007 r. w Polsce / Mariusz Kolczyński, Marek Mazur. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-082873] (1).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Człowiek a polityka : zarys psychologii politycznej / Krystyna Skarżyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-023929] (10).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Decydowanie polityczne / Ziemowit Jacek Pietraś. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Demokracja, parlament i systemy wyborcze / pod red. M. A. Griffith-Traversy ; przekł. z jęz. ang. Marek Czekański ; Stowarzyszenie Parlamentarne Wspólnoty Brytyjskiej. Publisher: Warszawa : Vizja Press&IT, 2007. Other title: Democracy, parliament and electoral systems.Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Elektroniczna demokracja : [wybory w Internecie] / Graeme Browning ; wprow. Daniel J. Weitzner ; przekł. z jęz. ang. Piotr Gliwiński. Publisher: Warszawa : Mikom ; Wilton : Pemberton Press, cop. 1997. Other title: Electronic democracy.Availability: Copies available for hold on place: [M-089036] (1).
Gra polityczna w parlamencie : anatomia zjawiska / Krzysztof Kasianiuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Homo politicus : społeczne podstawy polityki / Seymour Martin Lipset ; przeł. Grażyna Dziurdzik-Kraśniewska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Igrzyska demokracji : amerykańska kultura wyborcza / Zbigniew Lewicki. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Instytucja prezydenta i wybory prezydenckie 2000 roku : studia i szkice / pod red. Sylwestra Wróbla. Publisher: Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047648] (1).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Jak zaprogramować wyborcę? / Norbert Maliszewski. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052546] (1).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Kandydat : jak wygrać wybory / Wojciech Krzysztof Szalkiewicz. Edition: Wyd. 2 poszerz., uzup.Publisher: Bydgoszcz ; Olsztyn : Oficyna Wydawnicza Branta, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Komunikacja polityczna : koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce / Winfried Schulz ; przekł. Artur Kożuch. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006532] (5).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Komunikowanie polityczne : teoretyczne aspekty procesu / Stanisław Michalczyk. Publisher: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Komunikowanie polityczne 2.0 : analiza amerykańskiej i polskiej kampanii prezydenckiej / Łukasz Przybysz ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Komunikowanie polityczne i publiczne : podręcznik akademicki / Bogusława Dobek-Ostrowska. Edition: Wyd. 1, dodr. 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-056993] (1).
  Checked out (1).
Komunikowanie polityczne i publiczne : podręcznik akademicki / Bogusława Dobek-Ostrowska. Edition: Wyd. 1, dodr. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-112137] (1).
Kontrola finansowania komitetów wyborczych : zagadnienia prawnoadministracyjne / Tomasz Gąsior. Edition: Stan prawny na 3 października 2014 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-101196] (1).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych / Bartłomiej Michalak, Andrzej Sokala. Edition: Stan prawny na 31 marca 2010.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-086403] (1).
Marketing polityczny : studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce / Marek Mazur. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006453] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Marketing polityczny : kształtowanie indywidualnych i zbiorowych opinii, postaw i zachowań / Mariusz Kolczyński, Janusz Sztumski. Edition: Wyd. 2 popr. i rozsz.Publisher: Katowice : Śląsk, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Marketing polityczny : perspektywa psychologiczna / Wojciech Cwalina, Andrzej Falkowski. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-080872] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Marketing polityczny / Paweł Dzieciński ; Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Publisher: Włocławek : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Marketing polityczny a procesy akulturacyjne : przypadek III Rzeczpospolitej / Marek Jeziński. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-008345] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Marketing polityczny w gorsecie mediów / red. nauk. Robert Wiszniowski, Agnieszka Kasińska-Metryka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Marketing polityczny w Internecie / Sergiusz Trzeciak. Publisher: Warszawa : Muza, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu / pod red. Marka Jezińskiego. Publisher: Toruń : "Duet" ; cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-008346] (3).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Marketing polityczny w teorii i praktyce / pod red. Andrzeja W. Jabłońskiego i Leszka Sobkowiaka. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Mass media, polityka, demokracja / John Street ; przekł. Tadeusz D. Lubański. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004441] (3).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media a demokracja / pod red. Lidii Pokrzyckiej i Włodzimierza Micha. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-056245] (6).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym : szkice medioznawcze / pod red. Stanisława Michalczyka. Publisher: Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006105] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych : standardy europejskie i uwarunkowania ich realizacji / Alicja Jaskiernia ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053140] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media masowe w systemach demokratycznych : teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego : praca zbiorowa / pod red. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej. Publisher: Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005942] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media w Polsce : pierwsza władza IV RP / red. nauk. Marek Sokołowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-110443] (5).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media w wyborach, kampanie wyborcze, media w polityce / pod red. Teresy Sasińskiej-Klas ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047402] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów / redakcja naukowa Jarosław Szymanek. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-082763] (1).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Nowe media : wyzwania i ograniczenia / red. nauk. Tomasz Gackowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Nowe media we współczesnym społeczeństwie / pod red. Marka Jezińskiego, Aleksandry Sekleckiej, Łukasza Wojtkowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-099699] (8).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Ogień i furia : Biały Dom Trumpa / Michael Wolff ; przełożyli: Magda Witkowska, Bartosz Sałbut, Magdalena Moltzan-Małkowska. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : style myślenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia : akcenty retro- i prospektywne / pod red. Stanisława Kiliana ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. Other title: Style myślenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia - akcenty reto- i prospektywne.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-074944] (48).
  Copies available for reference: [CZ KA 32] (1).
Partie polityczne w wyborach 2005 / red. nauk. Danuta Waniek. Publisher: Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Polityka, media, społeczeństwo : studia i szkice / Iwona Hofman. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Polski system medialny na rozdrożu : media w polityce, polityka w mediach / Bogusława Dobek-Ostrowska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Porozumienie czy konflikt? : politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym / Bogusława Dobek-Ostrowska. Publisher: Bielsko-Biała : ParkEdukacja ; Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-058394] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Prezydenci III RP : meandry władzy / Marcin Jurzysta. Publisher: Opole : Scriptorium Wydawnictwo Naukowe, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-091198] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce / pod red. Karoliny Churskiej-Nowak i Sebastiana Drobczyńskiego ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Prognozy i wybory - polska demokracja '95 / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Radosława Markowskiego ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Badania Opinii Społecznej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-042783] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088973] (1).
Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego : studium mediatyzacji polityki na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce / Katarzyna Giereło-Klimaszewska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Siła tożsamości / Manuel Castells ; przekład Sebastian Szymański ; red. nauk. Mirosława Marody. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053229] (4).
Socjotechniczne aspekty gry politycznej / Piotr Pawełczyk. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Strażnicy Rzeczypospolitej : prezydenci Polski w latach 1989-2017 / Tomasz Nałęcz. Publisher: Warszawa : Polityka, 2017. Other title: Prezydenci Polski w latach 1989-2017.Availability: Copies available for loan: [M-106954] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
System wyborczy do samorządu terytorialnego w Polsce na tle europejskim / Marcin Bąkiewicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-109912] (1).
Sztuka kształtowania wizerunku / Andrzej Drzycimski wraz z zespołem. Publisher: Warszawa : Business Press, [1997]. Availability: Copies available for hold on place: [M-087636] (1).
Sztuka manipulacji politycznej / Mirosław Karwat. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-038483] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Teatr władzy lokalnej / Joanna Śmigielska. Publisher: Warszawa : Trio, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego / Marcin Poprawa. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-056524] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101560] (1).
  Checked out (1).
Teoria komunikowania publicznego i politycznego : wprowadzenie / Bogusława Dobek-Ostrowska, Robert Wiszniowski. Edition: Wyd. 3.Publisher: Wrocław : Astrum, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Ukraina po (Euro)majdanie : od autorytaryzmu do protodemokracji / redakcja naukowa Andrzej Stelmach, Liana Hurska-Kowalczyk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Wybory '89 w Krakowie : wspomnienia, relacje i dokumenty z kampanii wyborczej Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" / pod red. Tomasza Gąsowskiego. Publisher: Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Księgarnia Akademicka, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-038463] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088972] (1).
Wybory 2007 i media - krajobraz po "IV RP" : wybrane problemy / red. nauk. Danuta Waniek. Publisher: Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-065402] (4).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a polska scena polityczna / pod red. Stanisława Gebethnera ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1995. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-077013] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088974] (1).
Wybory parlamentarne 2007 : media w kampanii wyborczej / pod red. Katarzyny Pokornej-Ignatowicz ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM - Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-092484] (10).
  Copies available for reference: [CZ KA 324] (1).
Wybory prezydenckie / Stanisław Bożyk. ; Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Publisher: Białystok : Temida 2, 1995. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-089039] (1).
Wybory prezydenckie w USA na tle porównawczym / Rett Ludwikowski, Anna Ludwikowska. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Wybory samorządowe : kampania, głosowanie, rozliczenie / Tomasz Gąsior. Publisher: Warszawa : Infor Ekspert, [2009]. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki / pod red. Marii Magoskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-096576] (1).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Wybory, wyborcy, wybrani / [Lech Nikolski]. Publisher: Warszawa : Sojusz Lewicy Demokratycznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006338] (1).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Zachowania polityczne. 1 / red. nauk. Russell J. Dalton, Hans-Dieter Klingemann ; red. nauk. wyd. pol. Radosław Markowski ; przekł. Andrzej Brzóska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Other title: Oxford handbook of political behavior.Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Zachowania polityczne. 2 / red. nauk. Russell J. Dalton, Hans-Dieter Klingemann ; red. nauk. wyd. pol. Radosław Markowski ; przekł. Andrzej Brzóska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Other title: Oxford handbook of political behavior.Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Zrozumieć politykę : główne problemy teorii polityki i współczesnej myśli politycznej / pod red. Romana Bäckera, Joanny Marszałek-Kawy, Joanny Modrzyńskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Log in to create new lists.

Powered by Koha