UCHODŹCY Subscribe to this list

| Select titles to:
"Pod wielkim dachem nieba" : granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie / red. nauk.: Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107971] (1). Place hold
Ameryka. T. 1, Społeczeństwo / pod red. Tomasza Płudowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Warszawa : Collegium Civitas, cop. 2008. Other title: Ameryka : społeczeństwo, kultura, polityka..Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Armed conflict and displacement : the protection of refugees and displaced persons under International humanitarian law / Mélanie Jacques. Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-117407] (1). Place hold
Asylum after empire : colonial legacies in the politics of asylum seeking / Lucy Mayblin. Publisher: London ; New York : Rowman & Littlefield, 2018. Availability: Copies available for hold on place: [M-117318] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Bezpieczeństwo : dyscyplina nauki wobec funkcjonowania państwa / redakcja naukowa Ryszard Skarzyński, Elżbieta Kużelewska ; recenzent Marta Witkowska. Publisher: Białystok : Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Controlling immigration : a global perspective / edited by James F. Hollifield, Philip L. Martin, and Pia M. Orrenius. Edition: 3rd ed.Publisher: Standford : Stanford University Press, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie / Marek Okólski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : SCHOLAR, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003198] (4).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Place hold
Demograficzne problemy Unii Europejskiej 2000-2050 / Rajmund Mydel. Publisher: Kraków : Fogra, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-091353] (22).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Place hold
Doświadczenia życiowe przed przybyciem do Polski osób ubiegajacych się o status uchodźcy / Paweł Hut ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Etyka polityczna / redakcja Piotr Świercz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2021. Online Access: Okładka | Spis treści | Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1). Place hold
Europa - Polska - migracja / pod red. Sebastiana Wojciechowskiego i Radosława Fiedlera. Publisher: Poznań : INPiD UAM, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Europejskie polityki imigracyjne : stare dylematy, nowe wyzwania / redakcja naukowa Grażyna Firlit-Fesnak, Łukasz Łotocki, Piotr W. Zawadzki ; Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych Instytutu Polityki Społecznej. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Graniczna obsługa ruchu osobowego i towarowego w Unii Europejskiej : (wybrane aspekty) / Aleksander Maksimczuk, Leszek Sidorowicz. Publisher: Warszawa : "Almamer" Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.543] (1). Place hold
Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później : perspektywa prawnomiędzynarodowa / redaktorzy naukowi: Jerzy Menkes, Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Joanna Nowakowska-Małusecka, Władysław Pęksa, Wojciech Szczepan Staszewski ; autorzy: J. Barcik [i 37 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej : humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej / Janusz Balicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012. Other title: Immigrants and refugees in the European Union : humanization of asylum and immigration policy.Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Inni - to także my : rzecz o prawach człowieka, mniejszościach narodowych i uchodźcach / [aut. Jarosław Ruszewski]. Publisher: Suwałki : Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Inspirator międzykulturowy / pod red. Karoliny Grot i Witolda Klausa. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Interakcje polsko-niemieckie w obszarze bezpieczeństwa / pod redakcją Tomasza Łachacza. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
International law : a European perspective / Jan Wouters, Cedric Ryngaert, Tom Ruys, Geert De Baere ; with the editorial assistance of Thomas van Poecke and Evelien Wauters. Edition: Reprinted 2020.Publisher: Oxford [i pozostałe] : Hart Publishing, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1). Place hold
International migration : a very short introduction / Khalid Koser. Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-099634] (5).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Place hold
Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej / Robert Kłosowicz. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , copyright 2017 . Availability: Copies available for loan: [M-107085] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej : komentarz / redakcja naukowa Ewa Bieńkowska, Lidia Mazowiecka ; Ewa Bieńkowska, Katarzyna Dudka, Cezary Kulesza, Lidia Mazowiecka, Sylwia Spurek, Piotr Starzyński, Wojciech Zalewski, Eleonora Zielińska. Edition: Stan prawny na 1 maja 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Kryzys migracyjny w Europie : wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne / redakcja Janusz Balicki, Wojciech Necel. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Łączenie rodzin cudzoziemców : studium prawnomiędzynarodowe / Marta Szuniewicz. Publisher: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Między piekłem a rajem : problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce / pod red. Macieja Ząbka ; aut. Marta Antosik [et al.]. Publisher: Warszawa : Trio : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego UW, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-055208] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Place hold
Międzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych : aspekty prawne i praktyka / Dorota Heidrich-Hamera. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046844] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Place hold
Migracja - wyzwanie XXI wieku / red. Maciej St. Zięba ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o. o. Fundacji Rozwoju KUL. Publisher: Lublin : Lubelska Szkoła Biznesu Sp. Fundacji Rozwoju KUL, 2008. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-104572] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Place hold
Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-055787] (3).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Place hold
Migracje i kryzys uchodźczy w Europie : rzeczywistość i wyzwania / redakcja naukowa Edward Janusz Jaremczuk. Publisher: Poznań : FNCE, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich / Włodzimierz Fehler, Krzysztof Cebul, Renata Podgórzańska. Publisher: Warszawa : Difin, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha