CONTROLLING Subscribe to this list

| Select titles to:
Analiza i kontrola kosztów przedsiębiorstwa / Edward Nowak. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1). Place hold
Controlling : teoria, zastosowania / Stanisław Marciniak. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Difin, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-080594] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
Controlling : wspieranie zarządzania przedsiębiorstwem / Edyta Duda-Piechaczek. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084118] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
Controlling : koncepcja, zastosowania, wdrożenie / Jacek Goliszewski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Controlling dla menedżerów / Edward Nowak (red.). Edition: Wydanie II.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / pod red. Marii Sierpińskiej ; [aut. Agnieszka Długosz et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce / Maria Sierpińska, Bogusław Niedbała. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-103898] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
Controlling procesów : jak wdrożyć / Magdalena Chomuszko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-106716] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
Controlling prospektywny w zarządzaniu operacyjnym / Andrzej Dura. Publisher: Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-077246] (11).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
Controlling w działalności przedsiębiorstwa / red. nauk. Edward Nowak. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Controlling w organizacjach pożytku publicznego : perspektywa międzynarodowa / Tomasz Dyczkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084455] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
Controlling w praktyce / Zbigniew Leszczyński, Tomasz Wnuk-Pel. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1). Place hold
Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty / Bogusław Niedbała. Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-099266] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
Controlling w realizacji usług publicznych gminy / Leszek Borowiec. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1). Place hold
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Tadeusz Kamiński. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Controlling zarządczy : projektowanie i wdrażanie / Janusz Nesterak. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego i Mirosława Kwiecińskiego. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1). Place hold
Inwestycje i controlling w przedsiębiorstwie / Henryk Walica. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-114742] (1). Place hold
Planowanie finansowe efektywnym narzędziem zarządzania : teoria i praktyka / Wojciech Naruć. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-090561] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Place hold
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza : kompendium wiedzy / Roman Kotapski (red.), Robert Kowalak, Grzegorz Lew. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2020. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1). Place hold
Rachunkowość zarządcza i controlling / Mieczysław Dobija. Edition: Wyd. 2, 8 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2012]. Availability: Copies available for loan: [M-114230] (5).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Place hold
Rachunkowość zarządcza i controlling projektów / Monika Łada, Alina Kozarkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1). Place hold
Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności, zagrożeń kryzysów i ryzyka / redakcja naukowa Jarosław Prońko, Bernard Wiśniewski. Publisher: Szczytno : Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2017. Availability: Copies available for hold on place: [M-114611] (1). Place hold
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-114751] (1). Place hold
Zielony controlling i finanse : podstawy teoretyczne / redakcja naukowa Cezary Kochalski ; [autorzy Piotr Bartkowiak, Marek Cieślak, Paweł Chudziński, Szymon Cyfert, Cezary Kochalski, Jarosław Kubiak, Alina Matuszak-Flejszman, Grzegorz Mikołajewicz, Jarosław Nowicki, Piotr Ratajczak, Agata Sierpińska-Sawicz, Aleksandra Szulczewska-Remi, Sławomir Zerbst, Tomasz Zieliński]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1). Place hold
Zielony controlling i finanse : studium przypadków / redakcja naukowa Cezary Kochalski ; autorzy Paweł Chudziński, Cezary Kochalski, Jarosław Kubiak, Grzegorz Mikołajewicz, Andrzej Niemiec, Jarosław Nowicki, Piotr Ratajczak, Agata Sierpińska-Sawicz, Aleksandra Szulczewska-Remi, Sławomir Zerbst. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha