Logo Krakowskiej Akademii

PRZEMOC

This list contains 289 titles

ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie : diagnoza, interwencja, pomoc / Katarzyna Michalska, Dorota Jaszczak-Kuźmińska. by
 • Michalska, Katarzyna (psychologia)
 • Jaszczak-Kuźmińska, Dorota
 • Fundacja ETOH [pbl]
Publication details: Warszawa : Fundacja ETOH : Wydawnictwo Edukacyjne Remedium, 2014
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.
Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. by
 • Pufal-Struzik, Irena, (1951- ) [Red.]
 • Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP [pbl]
Publication details: Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007
Availability:
Items available for loan: (4)M-055808, ... Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Agresja i przemoc : współczesne konteksty i wyzwania / red. nauk. Krystyna Barłóg, Ewa Tłuczek-Tadla. by
 • Barłóg, Krystyna [Red.]
 • Tłuczek-Tadla, Ewa [Red.]
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza (Jarosław). Wydawnictwo [pbl]
Series: Dyskurs Pedagogiczny ; t. 6Language: Polish, Slovak Summary language: English, Polish, Slovak
Publication details: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Agresja i przemoc / Robert Borkowski. by
 • Borkowski, Robert (politologia)
 • Oficyna Wydawnicza Abrys [pbl]
Publication details: Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. by
 • Pufal-Struzik, Irena, (1951- ) [Red.]
 • Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP [pbl]
Publication details: Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007
Availability:
Items available for loan: (1)M-104473. Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Agresja i przemoc we współczesnym świecie : ogólnopolska konferencja, Kraków 20-22 kwietnia 1998 r. T. 1, Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych / red. Józef Kuźma i Zofia Szarota ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. by
 • Szarota, Zofia, (1961- ) [Red.]
 • Kuźma, Józef, (1935- ) [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza Text [pbl]
Publication details: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 1998
Other title:
 • Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych
Availability:
Items available for loan: (1)M-040736. Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Agresja i przemoc we współczesnym świecie : ogólnopolska konferencja, Kraków 20-22 kwietnia 1998 r. T. 2, Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. by
 • Brańka, Zofia [Red.]
 • Szymański, Mirosław J, (1942- ) [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza Text [pbl]
Publication details: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 1998
Other title:
 • Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych
Availability:
Items available for loan: (2)M-007456, ... Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. by
 • Urban, Bronisław, (1942-2014)
 • Wydawnictwo Naukowe PWN [pbl]
Series: Resocjalizacja
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Availability:
Items available for loan: (3)M-102671, ... Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Agresja w okresie dorastania : wpływ praktyk wychowawczych i stosunków rodzinnych / Albert Bandura, Richard H. Walters ; tł. Czesław Czapów. by
 • Bandura, Albert, (1925-2021)
 • Walters, Richard H, (1918- )
 • Czapów, Czesław, (1925-1980) [Tł.]
Language: Polish Original language: English
Publication details: Warszawa : PWN, 1968
Other title:
 • Adolescent aggression
Availability:
Items available for reference: (1)M-009911.
Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. by
 • Rejzner, Andrzej [Red.]
 • Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Warszawa). Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004
Availability:
Items available for loan: (2)M-007361, ... Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / [red. nauk.] Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. by
 • Majchrzyk, Zdzisław [Red.]
 • Terelak, Jan Feliks, (1942- ) [Red.]
Publication details: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011
Other title:
 • Agresja wirtualna versus realna
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Wolińska. by
 • Wolińska, Jolanta Maria
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości / Zdzisław Bartkowicz. by
 • Bartkowicz, Zdzisław, (1947- )
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2013
Availability:
Items available for loan: (3)M-100729, ... Items available for reference: (1)CZ 376-058.53.
Anielice czy diablice? : dziewczęta w szponach seksualizacji i agresji w perspektywie socjologicznej / Katarzyna Stadnik, Anna Wójtewicz. by
 • Stadnik, Katarzyna
 • Wójtewicz, Anna
Series: Seksualia
Publication details: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009
Availability:
Items available for reference: (1)M-108134.
Asystent rodzinny : nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin : od opieki i pomocy do wsparcia = Family assistant : new profession and new service in the family support system : from care and aid to support / red. Arkadiusz Żukiewicz. by
 • Żukiewicz, Arkadiusz [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza Impuls [pbl]
Language: Polish, English
Publication details: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011
Other title:
 • Family assistant
Availability:
Items available for loan: (1)M-107337. Items available for reference: (1)CZ 364.
Autorytet wczoraj, dziś, jutro / pod red. Jana Zimnego ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie]. Katedra Pedagogiki Katolickiej. by
 • Zimny, Jan, (1952- ) [Red.]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Stalowa Wola : [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Katedra Pedagogiki Katolickiej], 2014
Availability:
Items available for reference: (1)M-108043.
Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian : zagrożenia, koncepcje, instytucje / pod red. Romana Kuźniara i Zdzisława Lachowskiego ; [aut. Ian Anthony et al.] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. by
 • Kuźniar, Roman, (1953- ) [Red.]
 • Lachowski, Zdzisław, (1952- ) [Red.]
 • Anthony, Ian
Language: Polish Original language: English
Publication details: Warszawa : PISM, 2003
Availability:
Items available for loan: (5)M-048425, ... Items available for reference: (1)CZ 327.56/.57.
Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. by
 • Wesołowska, Anna Maria, (1954- )
 • Wydawnictwo Poltext [pbl]
Edition: Wyd. zaktual.
Publication details: Warszawa : Poltext, 2014
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 343.9.
Bezpieczeństwo społeczeństwa / Brunon Hołyst. by
 • Hołyst, Brunon, (1930- )
 • Wydawnictwo Naukowe PWN [pbl]
Series: Hołyst, Brunon Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego ; T. 3
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015
Other title:
 • Bezpieczeństwo
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.6.
Bezpieczeństwo wewnętrzne : wybrane zagadnienia : przegląd dorobku naukowego studentów / redakcja naukowa Rafał Płocki. by
 • Płocki, Rafał [Redaktor]
 • Wyższa Szkoła Policji (Szczytno). Wydział Wydawnictw i Poligrafii [Wydawca]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2020
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 351.74/.75.
Bezpieczna szkoła : założenia i realia / pod red. Tadeusza Gracy. by
 • Graca, Tadeusz, (19..-2020) [Red.]
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi (Józefów). Wydawnictwo [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Bezradność : interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej / red. nauk. Zenon Gajdzica, Marek Rembierz ; [Andrzej Zoll et al.]. by
 • Gajdzica, Zenon [Red.]
 • Rembierz, Marek [Red.]
 • Zoll, Andrzej, (1942- )
 • Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo [pbl]
Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 2374Language: Polish Summary language: Czech, English, German
Publication details: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005
Availability:
Items available for reference: (1)M-108054.
Co nam daje równość? : wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce / pod redakcją Ewy Krzaklewskiej. by
 • Krzaklewska, Ewa [Redaktor]
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo [Wydawca]
Series: Gender Studies ISUJ
Edition: Wydanie I.
Publication details: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 305.
Codzienność uliczna z perspektywy dziecka / Kamila Zdanowicz-Kucharczyk. by
 • Zdanowicz-Kucharczyk, Kamila
 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna [pbl]
Publication details: Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Controversies in juvenile justice and delinquency / Peter J. Benekos, Alida V. Merlo. by
 • Benekos, Peter J, (1949- )
 • Merlo, Alida V, (1949- )
 • LexisNexis United States [pbl]
Edition: 2nd ed., transferred digital print. 2010.
Publication details: Newark : LexisNexis : Anderson Publishing, a member of the LexisNexis Group, 2010
Availability:
Items available for reference: (1)M-118291.
Crime, reason and history : a critical introduction to criminal law / Alan Norrie. by
 • Norrie, Alan William, (1953- )
 • Cambridge University Press [pbl]
Series: Law in Context
Edition: 3rd ed.
Publication details: Cambridge : Cambridge University Press, 2014
Other title:
 • Critical introduction to criminal law
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 343.
Criminal recidivism : explanation, prediction adn prevention / Georgia Zara and David P. Farrington. by
 • Zara, Georgia, (1968- )
 • Farrington, David P
 • Taylor & Francis (Londyn) [pbl]
Publication details: Abingdon ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016
Availability:
Items available for reference: (1)M-118292.
Cyberprzemoc : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów / Julia Barlińska, Anna Szuster. by
 • Barlińska, Julia, (1980- ) [Autor]
 • Szuster, Anna, (1955- ) [Autor]
 • Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego [Wydawca]
Edition: Wydanie 1, dodruk 3.
Publication details: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Availability:
Items available for loan: (2)M-113929, ... Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher. by
 • Kowalski, Robin M, (1964- )
 • Limber, Sue
 • Agatston, Patricia W
 • Wicher, Adam [Tł.]
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo [pbl]
Series: Psychologia - Wydawnictwo Uniwersytetu JagiellońskiegoLanguage: Polish Original language: English
Publication details: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010
Availability:
Items available for loan: (1)M-077602. Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. by
 • Bednarek, Józef [Red.]
 • Andrzejewska, Anna (pedagogika) [Red.]
 • Wydawnictwo Akademickie Żak [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009
Availability:
Items available for reference: (1)M-107883.
Czarna księga kobiet / pod red. Christine Ockrent ; współpr. Sandrine Treiner ; przeł. Katarzyna Bartkiewicz [et al.]. by
 • Ockrent, Christine, (1944- ) [Red.]
 • Treiner, Sandrine, (1964- ) [Oprac.]
 • Bartkiewicz, Katarzyna [Tł.]
Language: Polish Original language: French
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2007
Other title:
 • Livre noir de la condition des femmes
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 305.
Człowiek w l@biryncie sieci / red. nauk. Jarosław Jęczeń, Karolina Komsta. by
 • Komsta-Tokarzewska, Karolina [Red.]
 • Jęczeń, Jarosław, (1968- ) [Red.]
Series: Gra o Życie ; t. 2Language: Polish, English
Publication details: Lublin : Stowarzyszenie "Rodzina" z Puław, 2013
Other title:
 • Człowiek w labiryncie sieci
Availability:
Items available for reference: (1)M-107890.
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. by
 • Andrzejewska, Anna (pedagogika) [Red.]
 • Bednarek, Józef [Red.]
 • Ćmiel, Sylwia [Red.]
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi (Józefów). Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013
Other title:
 • Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni
Online access:
Availability:
Checked out (1)CZ 316.325.
Deviance & deviants : a sociological approach / William E. Thompson and Jennifer C. Gibbs. by
 • Thompson, William E, (1950- )
 • Gibbs, Jennifer C, (1978- )
 • John Wiley & Sons [pbl]
Publication details: Chichester : Wiley Blackwell, cop. 2017
Other title:
 • Deviance and deviants
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana. by
 • Urban, Bronisław, (1942-2014) [Red.]
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001
Availability:
Items available for loan: (2)M-040737, ... Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. by
 • Jarosz, Ewa
 • Wysocka, Ewa Katarzyna
 • Wydawnictwo Akademickie Żak [pbl]
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006
Availability:
Items available for loan: (10)M-045695, ... Items available for reference: (1)CZ 37.
Dobro dziecka w dyskursie państwo-rodzina, inaczej o przemocy domowej / Kamila Kamińska. by
 • Kamińska, Kamila
 • Oficyna Wydawnicza Impuls [pbl]
Publication details: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009
Availability:
Items available for reference: (1)M-108774.
Domestic and sexual violence and abuse : tackling the health and mental health effects / Catherine Itzin, Anna Taket and Sarah Barter-Godfrey. by
 • Itzin, Catherine, (1944-2010)
 • Taket, Ann R, (1954- )
 • Barter-Godfrey, Sarah
 • Routledge [pbl]
Publication details: London ; New York : Routledge, 2010
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.811/.815.
Dość milczenia : przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce / Joanna Piotrowska, Alina Synakiewicz. by
 • Piotrowska, Joanna (polityka społeczna)
 • Synakiewicz, Alina
 • Heinrich-Böll-Stiftung [pbl]
 • Fundacja Feminoteka [pbl]
Publication details: Warszawa : Heinrich Böll Stiftung : Fundacja Feminoteka, 2011
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.83.
Drogowskazy w geriatrii / redakcja naukowa Dorota Religa, Jarosław Derejczyk ; autorzy Dorota Religa, Jarosław Derejczyk, Elżbieta Pyrkosz-Cifonelli, Janina Kokoszka-Paszkot, Piotr Religa, Piotr Seiffert, Adam Bednorz. by
 • Derejczyk, Jarosław [Autor, Redaktor]
 • Kokoszka-Paszkot, Janina [Autor]
 • Bednorz, Adam [Autor]
 • Seiffert, Piotr [Autor]
 • Religa, Dorota [Autor, Redaktor]
 • Pyrkosz-Cifonelli, Elżbieta [Autor]
 • Religa, Piotr [Autor]
 • Wydawnictwo Lekarskie PZWL [Wydawca]
Edition: Wydanie I.
Publication details: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 613.98:616-053.9.
Dylematy współczesnej edukacji / red. nauk. Józef Górniewicz. by
 • Górniewicz, Józef Henryk, (1956- ) [Red.]
 • Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" [pbl]
Publication details: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 37.
Dysfunkcje seksualne : poradnik dla lekarzy / Sławomir Jakima. by
 • Jakima, Sławomir [Autor]
 • Wydawnictwo Lekarskie PZWL [Wydawca]
Edition: Wydanie I.
Publication details: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
Online access:
Availability:
Items available for loan: (2)M-112849, ... Items available for reference: (1)CZ 613.88.
Dziadkowie, rodzice, dzieci : zaburzenia transmisji międzypokoleniowej / pod red. Krzysztofa Gąsiora, Elżbiety Lisowskiej, Sławomira Cudaka ; [Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji]. by
 • Gąsior, Krzysztof [Red.]
 • Lisowska, Elżbieta (pedagogika) [Red.]
 • Cudak, Sławomir [Red.]
Series: Rodzina-Pokolenia-Przekazy ; t. 2
Publication details: Kielce : [Zakład Poligraficzny KALIGRAF], 2007
Availability:
Items available for reference: (1)M-108759.
Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych : socjologiczna analiza interakcji grupowych / Piotr Chomczyński. by
 • Chomczyński, Piotr (socjologia)
 • Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 376-058.53.
Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - "w" i "pomimo" czasów ponowoczesnych / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. by
 • Aksman, Joanna [Red.]
 • Pułka, Jolanta [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza AFM [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012
Availability:
Items available for loan: (12)M-064578, ... Items available for reference: (1)CZ KA 37.
Dzieci konsoli : uzależnienie od gier / Hilarie Cash, Kim McDaniel ; tł. Bolesław Ludwiczak. by
 • Cash, Hilarie, (1952- )
 • McDaniel, Kim, (1963- )
 • Ludwiczak, Bolesław [Tł.]
 • Media Rodzina (Poznań) [pbl]
Language: Polish Original language: English
Publication details: Poznań : Media Rodzina, cop. 2014
Other title:
 • Video games & your kids
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 613.81/.84.
Dzieci ulicy : studium szczególnego problemu miejskiego / Krzysztof Frysztacki, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska. by
 • Frysztacki, Krzysztof, (1949- )
 • Nóżka, Marcjanna, (1975- )
 • Smagacz-Poziemska, Marta, (1975- )
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Dziecko - ofiara przemocy / Irena Jundziłł. by
 • Jundziłł, Irena, (1923-2023)
 • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne [pbl]
Publication details: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.811/.815.
Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. by
 • Gulla, Bożena [Red.]
 • Wysocka-Pleczyk, Małgorzata [Red.]
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009
Availability:
Items available for loan: (1)M-061929. Items available for reference: (1)CZ 316.811/.815.
Dziecko pod opieką grupy roboczej : diagnoza i opracowanie planu pomocy : poradnik praktyczny / Teresa Jadczak-Szumiło, Grzegorz Wrona. by
 • Jadczak-Szumiło, Teresa [Autor]
 • Wrona, Grzegorz (prawnik) [Autor]
 • Suprema Lex (Kraków) [Wydawca]
Series: Psychologia i Prawo - Suprema Lex
Edition: Wydanie I.
Publication details: Kraków : Suprema Lex Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów s.c., © copyright 2018
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.
Dziecko w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Krzysztofa Kraszewskiego. by
 • Muchacka, Bożena, (1953- ) [Red.]
 • Kraszewski, Krzysztof [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza Impuls [pbl]
Language: Polish, English, German
Publication details: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
Availability:
Items available for loan: (2)M-061765, ... Items available for reference: (1)CZ 37.
Dziecko w systemie pomocy społecznej : poradnik dla pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci i młodzieży / Katarzyna Braun [et al.] ; zespół aut. pod red. Anny Dunajskiej i Adama Lisowskiego. by
 • Braun, Katarzyna
 • Dunajska, Anna (praca socjalna) [Red.]
 • Lisowski, Adam (prawo) [Red.]
Edition: Stan prawny na dzień 10 marca 2006 r. Aktualizacja 1 maja 2013 r.
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2006-2013
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.
Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. by
 • Biel, Krzysztof [Red.]
 • Kusztal, Justyna [Red.]
 • Wydawnictwo WAM (Kraków) [pbl]
Series: Dylematy ResocjalizacjiLanguage: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Edukacja w perspektywie integracji Europy : praca zbiorowa / pod red. Mariana Ochmańskiego, Teresy Sokołowskiej-Dzioba i Andrzeja Pieleckiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. by
 • Ochmański, Marian, (1936- ) [Red.]
 • Sokołowska-Dzioba, Teresa [Red.]
 • Pielecki, Andrzej [Red.]
 • Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Warszawa). Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2001
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 37.
Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : strategie rozwoju / pod red. Jolanty Szempruch. by
 • Szempruch, Jolanta [Red.]
 • Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo [pbl]
Language: Polish, English, Ukrainian, Slovak
Publication details: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006
Availability:
Items available for reference: (1)M-111989.
Encyklopedia gender : płeć w kulturze / red. Monika Rudaś-Grodzka [et al.]. by
 • Rudaś-Grodzka, Monika [Red.]
 • Wydawnictwo Czarna Owca [pbl]
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2014
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 305.
Family connections : an introduction to family studies / David H. J. Morgan. by
 • Morgan, David Hopcraft John, (1937- ) [Autor]
 • Polity Press [Wydawca]
Publication details: Cambridge : Polity Press, 1996
Availability:
Items available for reference: (1)M-030636.
Feminist theories of crime / ed. by Meda Chesney-Lind and Merry Morash. by
 • Chesney-Lind, Meda [Red.]
 • Morash, Merry, (1946- ) [Red.]
 • Ashgate Publishing [pbl]
Series: The Library of Essays in Theorectical Criminology
Publication details: Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2011
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 343.9.
Forensic psychiatry : clinical, legal, and ethical issues / ed. by John Gunn, Pamela J. Taylor. by
 • Gunn, John Charles, (1937- ) [Red.]
 • Taylor, Pamela J [Red.]
 • CRC Press (1973-2004) [pbl]
Edition: 2nd ed.
Publication details: Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2014
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 343.9.
Gang różowego sari / Amana Fontanella-Khan ; z ang. przetł. Katarzyna Rosłan. by
 • Fontanella-Khan, Amana
 • Rosłan, Katarzyna [Tł.]
 • Wielka Litera [pbl]
Language: Polish Original language: English
Publication details: Warszawa : Wielka Litera, 2013
Other title:
 • Pink sari revolution
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 305.
Gdy dziecko potrzebuje pomocy : poradnik oraz komplet dokumentów dotyczących praw dzieci / [aut. Beata Balińska et al. ; pod red. Anny Grajcarek]. by
 • Balińska, Beata
 • Grajcarek, Anna [Red.]
 • Wydawnictwo Fundacji AD VOCEM [pbl]
Edition: Stan prawny na dzień 31 marca 2004 r.
Publication details: Kraków : Wydaw. ad vocem im. prof. Marka Hieronima Sycha, 2004
Availability:
Items available for loan: (10)M-054779, ... Items available for reference: (1)119358.
Gdy runą mury milczenia : prawda faktów / Alice Miller ; przełożyła Jadwiga Hockuba. by
 • Miller, Alice, (1923-2010) [Autor]
 • Hockuba, Jadwiga (tłumacz) [Tłumacz]
 • Media Rodzina (Poznań) [Wydawca]
Language: Polish Original language: German
Publication details: Poznań : Media Rodzina, cop. 2006
Availability:
Items available for reference: (1)M-108746.
Gender : perspektywa antropologiczna. T. 1, Organizacja społeczna / pod redakcją naukową Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kościańskiej. by
 • Hryciuk, Renata E [Redaktor]
 • Kościańska, Agnieszka, (1976- ) [Redaktor]
 • Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego [Wydawca]
Language: Polish Original language: Undetermined
Publication details: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, copyright 2007
Availability:
Items available for loan: (5)M-062032, ... Items available for reference: (1)CZ 305.
Gender mainstreaming w polskim dyskursie medialnym : na przykładzie debaty nad Konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej / red. Anna Frątczak ; [tłumaczenie Katarzyna Stoczek]. by
 • Frątczak, Anna [Red.]
 • Stoczek, Katarzyna [Tł.]
 • Oficyna Wydawnicza AFM [pbl]
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [pbl]
Language: Polish, English Original language: Polish
Publication details: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014
Other title:
 • Gender mainstreaming in Polish media discourse : as exemplified in the debate concerning the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence
Availability:
Items available for loan: (11)M-096048, ... Items available for reference: (1)CZ KA 305.
Geriatria : praktyczny przewodnik / Regina Roller-Wirnsberger, Katrin Singler, Maria Cristina Polidori ; redakcja naukowa wydania polskiego Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Agnieszka Neumann-Podczaska ; tłumacze Ewa Baum [i 19 pozostałych]. by
 • Roller-Wirnsberger, Regina [Autor]
 • Singler, Katrin [Autor]
 • Polidori, Maria Cristina, (1969- ) [Autor]
 • Wieczorowska-Tobis, Katarzyna [Redaktor]
 • Neumann-Podczaska, Agnieszka [Redaktor]
 • Baum, Ewa (medycyna) [Tłumacz]
 • Wydawnictwo Lekarskie PZWL [Wydawca]
Edition: Wydanie 1.
Language: Polish Original language: English
Publication details: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie , 2021
Other title:
 • Learnig geriatric medicine : a study guide for miedical students
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 613.98:616-053.9.
Global education up to the future / ed. by Amantius Akimjak, Donna Harrel Lubcker. by
 • Akimjak, Amantius, (1961- ) [Red.]
 • Lubcker, Donna Harrell [Red.]
 • Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny "SIM" [pbl]
Publication details: Warszawa [etc.] : OWP "SIM", 2008
Availability:
Items available for reference: (1)M-111988.
Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. T. 1, Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa / pod red. Piotra Bogdalskiego, Danuty Bukowieckiej, Roberta Częścika, Bogdana Zdrodowskiego. by
 • Bogdalski, Piotr [Red.]
 • Bukowiecka, Danuta [Red.]
 • Częścik, Robert [Red.]
 • Zdrodowski, Bogdan [Red.]
 • Wyższa Szkoła Policji (Szczytno). Wydział Wydawnictw i Poligrafii [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2014
Other title:
 • Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 351.74/.75.
Historia gwałtu : od XVI do XX wieku / Georges Vigarello ; przeł. Anna Leyk. by
 • Vigarello, Georges, (1941- )
 • Leyk, Anna [Tł.]
Series: Historia - AletheiaLanguage: Polish Original language: French
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2010
Availability:
Items available for loan: (1)M-065506. Items available for reference: (1)CZ 343.
Hooligans or rebels? : an oral history of working-class childhood and youth 1889-1939 / Stephen Humphries. by
 • Humphries, Steve
 • B. H. Blackwell [pbl]
Edition: Reprinted.
Publication details: Oxford ; Cambridge : Blackwell, 1997
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 94(4/9).
Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie / [oprac. Michał Lewoc] ; Ministerstwo Sprawiedliwości. [Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka]. by
 • Lewoc, Michał [Oprac.]
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury [pbl]
Edition: Wyd. 2.
Publication details: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015
Availability:
Items available for loan: (1)M-099080. Items available for reference: (1)CZ 343.
Interwencja kryzysowa : pomoc w kryzysach psychologicznych / Dorota Kubacka-Jasiecka. by
 • Kubacka-Jasiecka, Dorota, (1943- )
Series: Psychologia Wobec Współczesności
Publication details: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010
Other title:
 • Pomoc w kryzysach psychologicznych
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 159.9.
Interwencja kryzysowa : konteksty indywidualne i społeczne / redakcja naukowa: Dorota Kubacka-Jasiecka, Piotr Passowicz. by
 • Kubacka-Jasiecka, Dorota, (1943- ) [Red.]
 • Passowicz, Piotr [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza AFM [pbl]
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [pbl]
Publication details: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016
Availability:
Items available for loan: (4)M-104297, ... Items available for reference: (1)CZ KA 159.9.
Introduction to forensic psychology : essentials for law enforcement / Stephanie Scott-Snyder. by
 • Scott-Snyder, Stephanie
 • Taylor & Francis (Londyn) [pbl]
Publication details: Boca Raton : CRC Press - Taylor & Francis Group, cop. 2017
Availability:
Items available for loan: (1)M-106063. Items available for reference: (1)CZ 343.9.
Jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym : poradnik nie tylko dla rodziców / Janina Wyżyńska ; współpraca Tomasz Wyżyński. by
 • Wyżyńska, Janina
 • Wyżyński, Tomasz
Publication details: Poznań : Media Rodzina, cop. 2007
Availability:
Items available for loan: (1)M-104365. Items available for reference: (1)CZ 316.811/.815.
Jak dbać o bezpieczeństwo dziecka : praktyczne rady dla rodziców / Michele Elliott ; z ang. przeł. Krystyna Kozubal. by
 • Elliott, Michele
 • Kozubal, Krystyna [Tł.]
 • Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa "Książka i Wiedza" [pbl]
Language: Polish Original language: English
Publication details: Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 1997
Availability:
Items available for reference: (1)M-006297.
Jak uchronić dziecko przed skutkami rozwodu rodziców : poradnik dla rodziców / Wolfgang Jaede ; przekł. Anna Kleszcz. by
 • Jaede, Wolfgang, (1946- )
 • Kleszcz, Anna [Tł.]
 • Wydawnictwo WAM (Kraków) [pbl]
Language: Polish Original language: German
Publication details: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)M-108805.
Języki przemocy / wybór, wstęp, opracowanie Łukasz Musiał ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. by
 • Musiał, Łukasz, (1976- ) [Oprac.]
 • Wydawnictwo Nauka i Innowacje [pbl]
Series: Poznańska Biblioteka Niemiecka ; 38Language: Polish Original language: German
Publication details: Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Juvenile delinquency in Europe and beyond : results of the Second International Self-Report Delinquency Study / Josine Junger-Tas, Ineke Haen Marshall, Dirk Enzmann, Martin Killias, Majone Steketee, Beata Gruszczynska editors. by
 • Junger-Tas, Josine, (1929-2011) [Red.]
 • Haen Marshall, Ineke [Red.]
 • Enzmann, Dirk, (1955- ) [Red.]
 • Killias, Martin, (1948- ) [Red.]
 • Steketee, Majone, (1959- ) [Red.]
 • Gruszczyńska, Beata, (1948- ) [Red.]
 • Springer Science+Business Media [pbl]
Publication details: Dordrecht [etc.] : Springer Science+Business Media, cop. 2010
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)M-118287.
Kazirodztwo : rodzice w roli sprawców / Maria Beisert. by
 • Beisert, Maria, (1951- )
 • Wydawnictwo Naukowe Scholar [pbl]
Edition: Wyd. 2.
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2008
Availability:
Items available for loan: (1)M-074436. Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Kids who commit adult crimes : serious criminality by juvenile offenders / R. Barri Flowers. by
 • Flowers, Ronald B, (1956- )
 • Taylor & Francis (Londyn) [pbl]
Series: Haworth Criminal Justice, Forensic Behavioral Sciences & Offender Rehabilitation
Edition: Transferred to digital print. 2009.
Publication details: New York ; Abingdon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2009
Availability:
Items available for loan: (1)M-118290. Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Kiedy kobieta zabija : motywy, osobowość, relacja sprawca-ofiara, strategie obronne : opinia sądowo-psychologiczna stanu silnego wzburzenia / Zdzisław Majchrzyk. by
 • Majchrzyk, Zdzisław
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydawnictwo [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009
Other title:
 • When a woman kills
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 343.9.
Kiedy myślimy rodzina... / redakcja Małgorzata Duda, Katarzyna Kutek-Sładek. by
 • Duda, Małgorzata, (1961- ) [Red.]
 • Kutek-Sładek, Katarzyna [Red.]
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Kraków). Wydawnictwo Naukowe [pbl]
Series: Praca Socjalna w Teorii i Działaniu ; 2Language: Polish, Slovak Summary language: English
Publication details: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2016
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.811/.815.
Kliniczna psychologia sądowa / Danuta Rode, Karolina Dukała, Joanna Kabzińska, Karolina Zalewska-Łunkiewicz. by
 • Rode, Danuta [Autor]
 • Dukała, Karolina [Autor]
 • Kabzińska, Joanna [Autor]
 • Zalewska-Łunkiewicz, Karolina [Autor]
 • Wydawnictwo Naukowe PWN [Wydawca]
Edition: Wydanie pierwsze.
Publication details: Warszawa : PWN, 2020
Online access:
Availability:
Items available for loan: (3)M-116601, ... Items available for reference: (1)CZ 343.9.
Kobiecość w obliczu zmian : studia interdyscyplinarne / pod red. naukową Anety Chybickiej i Beaty Pastwy-Wojciechowskiej. by
 • Chybicka, Anna [Red.]
 • Pastwa-Wojciechowska, Beata, (1965- ) [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza Impuls [pbl]
Publication details: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 305.
Kobiecość, męskość i przemoc symboliczna : polsko-francuskie studium porównawcze / Lucyna Kopciewicz. by
 • Kopciewicz, Lucyna, (1972- )
 • Uniwersytet Gdański. Wydawnictwo [pbl]
 • Oficyna Wydawnicza Impuls [pbl]
Publication details: Kraków : Gdańsk : "Impuls" ; Uniwersytet Gdański, 2005
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 305.
Kobiety Afryki : obyczaje, tradycje, obrzędy, rytuały. Cz. 2 / Jadwiga Wojtczak-Jarosz. by
 • Wojtczak-Jarosz, Jadwiga
 • Wydawnictwo Psychoskok [pbl]
Publication details: Konin : Psychoskok, 2015
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 39.
Kobiety i mężczyźni : odmienne spojrzenia na różnice / pod red. Bogdana Wojciszke ; przekł. Sylwia Pikiel, Ewa Wojtych. by
 • Wojciszke, Bogdan, (1952- ) [Red.]
 • Pikiel, Sylwia [Tł.]
 • Wojtych, Ewa [Tł.]
 • Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne [pbl]
Series: Postępy Psychologii
Edition: Wyd. 1, w jęz. pol.
Language: Polish Original language: English
Publication details: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002
Availability:
Items available for loan: (5)M-064875, ... Items available for reference: (1)CZ 305.
Kobiety wobec polityki - kobiety w polityce : historia, realia, perspektywy / red. nauk. Anna Frątczak. by
 • Frątczak, Anna [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza AFM [pbl]
Series: Konteksty Współczesności
Publication details: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009
Availability:
Items available for loan: (13)M-114538, ... Items available for reference: (1)CZ KA 305.
Kobiety wojny : między zbrodnią a krzykiem o godność / redakcja naukowa Alicja Bartuś. by
 • Bartuś, Alicja [Red.]
 • Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży (Oświęcim) [pbl]
 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau (Oświęcim) [pbl]
Publication details: Oświęcim : Fundacja na Rzecz MDSM : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2014
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 94(100).
Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. by
 • Wosik-Kawala, Danuta [Red.]
 • Zubrzycka-Maciąg, Teresa [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza Impuls [pbl]
Publication details: Kraków : Impuls, 2011
Availability:
Items available for loan: (4)M-067068, ... Items available for reference: (1)CZ 37.
Komunikowanie się lekarza i pacjenta w medycynie rodzinnej / redakcja Agnieszka Mastalerz-Migas, Aldona Katarzyna Jankowska, Jarosław Barański. by
 • Mastalerz-Migas, Agnieszka [Redaktor]
 • Jankowska, Aldona Katarzyna [Redaktor]
 • Barański, Jarosław [Redaktor]
 • Edra Urban & Partner [Wydawca]
Publication details: Wrocław : Edra Urban & Partner, © copyright 2021
Online access:
Availability:
Items available for loan: (5)M-119804, ... Items available for reference: (1)CZ 614.2.
Konferencja naukowa: "Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica, czy publiczny problem" / [oprac. red. Dorota Krzysztoń] ; Rzecznik Praw Obywatelskich. by
 • Krzysztoń, Dorota [Red.]
Publication details: Warszawa : Łódź : Biuro RPO ; Agencja Master, 2004
Other title:
 • Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica, czy publiczny problem
Availability:
Items available for loan: (2)M-065868, ... Items available for reference: (1)CZ 343.
Konteksty prawa i praw człowieka / pod red. nauk. Zyty Marii Dymińskiej. by
 • Dymińska, Zyta Maria [Red.]
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [pbl]
 • Oficyna Wydawnicza AFM [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012
Availability:
Items available for loan: (11)M-112527, ... Items available for reference: (1)CZ KA 342.7.
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej : komentarz / redakcja naukowa Ewa Bieńkowska, Lidia Mazowiecka ; Ewa Bieńkowska, Katarzyna Dudka, Cezary Kulesza, Lidia Mazowiecka, Sylwia Spurek, Piotr Starzyński, Wojciech Zalewski, Eleonora Zielińska. by
 • Bieńkowska, Ewa, (1951-2018)
 • Dudka, Katarzyna
 • Kulesza, Cezary
 • Mazowiecka, Lidia
 • Spurek, Sylwia, (1976- )
 • Starzyński, Piotr (prawo)
 • Zalewski, Wojciech (prawnik)
 • Zielińska, Eleonora, (1945- )
 • Wolters Kluwer Polska [pbl]
Series: Prokurator Ofiarom Przestępstw
Edition: Stan prawny na 1 maja 2016 r.
Publication details: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 343.
Kryminologia / Małgorzata Kuć. by
 • Kuć, Małgorzata (prawo)
 • Wydawnictwo C.H. Beck [pbl]
Series: Skrypty Becka
Edition: 3. wyd. uaktualnione i zm.
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 343.9.
Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. by
 • Jaworska, Anetta [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza Impuls [pbl]
Publication details: Kraków : "Impuls", 2008
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 343.9.
Kto rządzi w rodzinie : socjologiczna analiza relacji w małżeństwie / Danuta Duch-Krzystoszek. by
 • Duch-Krzystoszek, Danuta
 • Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Wydawnictwo [pbl]
Series: Gender - Polska Akademia Nauk
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2007
Availability:
Items available for reference: (1)M-108786.
Kultura pokoju w rodzinie i przez rodzinę / pod red. Jana Śledzianowskiego. by
 • Śledzianowski, Jan, (1938- ) [Red.]
Publication details: Kielce : Zakład Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej Wydziału WSP, 2000
Availability:
Items available for loan: (1)M-020991. Items available for reference: (1)M-088913.
Lokowanie idei w reklamie : studium analityczno-badawcze na podstawie treści w polskiej wersji serwisu youtube / Klaudia Cymanow-Sosin. by
 • Cymanow-Sosin, Klaudia [Autor]
 • Wydawnictwo Adam Marszałek [Wydawca]
Publication details: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020
Availability:
Items available for reference: (1)CZ NOWOŚCI 659.
Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji / Diemut Hauk ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. by
 • Hauk, Diemut, (1956- )
 • Jałowiec-Sawicka, Magdalena [Tł.]
 • Wydawnictwo Jedność [pbl]
Edition: Wyd. 3.
Language: Polish Original language: German
Publication details: Kielce : "Jedność", 2006
Availability:
Items available for loan: (2)M-006141, ... Items available for reference: (1)CZ 37.016.
Mądre wychowanie : jak wychować szczęśliwe dziecko, które bez trudu poradzi sobie w szkole i w życiu / Sylvia Rimm ; z jęz. ang. przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. by
 • Rimm, Sylvia B, (1935- )
 • Sawicka-Chrapkowicz, Anna [Tł.]
Language: Polish Original language: English
Publication details: Poznań : Wydaw. Moderski i S-ka, 1999
Other title:
 • Dr. Sylvia Rimm's smart parenting how to raise a happy, achieving child
Availability:
Items available for reference: (1)M-087068.
Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse, zagrożenia, patologie / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. by
 • Muszyński, Wojciech (socjologia) [Red.]
 • Sikora-Wiśniewska, Ewa [Red.]
 • Wydawnictwo Adam Marszałek [pbl]
Series: Przestrzenie Życia SpołecznegoLanguage: Polish Summary language: English
Publication details: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
Availability:
Items available for loan: (1)M-054421. Items available for reference: (1)M-108751.
Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie / Agnieszka Widera-Wysoczańska. by
 • Widera-Wysoczańska, Agnieszka
 • Difin [pbl]
Series: Engram
Publication details: Warszawa : Difin, 2010
Availability:
Items available for loan: (1)M-082457. Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Media a opinie i postawy społeczne / red. nauk. Zbigniew Pucek i Joanna Bierówka ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Nauk Humanistycznych. by
 • Bierówka, Joanna [Red.]
 • Pucek, Zbigniew [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza AFM [pbl]
Publication details: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011
Availability:
Items available for loan: (11)M-114656, ... Items available for reference: (1)CZ KA 659.3.
Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń / Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki, Andrzej Depko, [Aleksandra Krasowska]. by
 • Eichstaedt, Krzysztof
 • Gałecki, Piotr (psychiatria)
 • Depko, Andrzej, (1962- )
 • Krasowska, Aleksandra (psychiatria)
 • Wolters Kluwer Polska [pbl]
Series: Metodyki
Edition: 3. wyd., stan prawny na 15 maja 2017 r.
Publication details: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 343.9. Checked out (1)M-112128.
Miejsce rodziny i szkoly w profilaktyce uzależnień : Świętokrzyskie Dni Profilaktyki - Kielce 2003, Ogólnopolska Konferencja 14-15 maja 2003 roku : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sakowicza i Anny Kieszkowskiej ; Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. by
 • Świętokrzyskie Dni Profilaktyki (2003 ; Kielce)
 • Sakowicz, Tadeusz, (1953- ) [Red.]
 • Kieszkowska-Grudny, Anna [Red.]
 • Wydawnictwo Jedność [pbl]
Publication details: Kielce : Jedność, cop. 2003
Availability:
Items available for loan: (1)M-045874. Items available for reference: (1)M-086991.
Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich : analiza pedagogiczna / Andrzej Węgliński. by
 • Węgliński, Andrzej, (1955- )
Publication details: Lublin : AWH Antoni Dudek, 2004
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 376-058.53.
Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach / Eugenia Mandal. by
 • Mandal, Eugenia
 • Wydawnictwo Naukowe PWN [pbl]
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2008
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 159.9.
Mit urody / Naomi Wolf ; przeł. Monika Rogowska-Stangret ; wstęp do pol. wyd. Kinga Dunin. by
 • Wolf, Naomi, (1962- )
 • Rogowska-Stangret, Monika [Tł.]
 • Dunin, Kinga, (1954- ) [Wstęp]
 • Wydawnictwo Czarna Owca [pbl]
Language: Polish Original language: English
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2014
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 305.
Młodzież a przestępstwo : zarys resocjalizacji metodą indywidualnych przypadków. Cz. 1 / Czesław Czapów. by
 • Czapów, Czesław, (1925-1980)
 • "Nasza Księgarnia" [pbl]
Series: Biblioteka Wychowania Moralnego ; t. 4
Publication details: Warszawa : Nasza Księgarnia, 1962
Availability:
Items available for reference: (1)M-021106.
Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. by
 • Kozaczuk, Franciszek [Red.]
 • Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003
Availability:
Items available for loan: (1)M-003641. Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich / Joanna Różańska-Kowal. by
 • Różańska-Kowal, Joanna
 • Oficyna Wydawnicza Impuls [pbl]
Edition: Wyd. 2 zm.
Publication details: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
Availability:
Items available for loan: (1)M-100768. Items available for reference: (1)M-108141.
Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa? / Anna Wołosik ; współpr. Ewa Majewska. by
 • Wołosik, Anna, (1954- )
 • Majewska, Ewa, (1978- )
 • Difin [pbl]
Series: Engram
Publication details: Warszawa : "Difin", 2011
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.6. Checked out (1)M-080619.
Nieletni i świadek w sądzie / Zdzisław Majchrzyk. by
 • Majchrzyk, Zdzisław
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014
Other title:
 • Juvenile and witness at court
Online access:
Availability:
Items available for loan: (2)M-113028, ... Items available for reference: (1)CZ 343.9.
Nieletnie : niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? / Dagmara Woźniakowska-Fajst. by
 • Woźniakowska-Fajst, Dagmara [Autor]
 • Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne [Wydawca]
Language: Polish Summary language: English, Russian
Publication details: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar / redakcja naukowa Lidia Mazowiecka. by
 • Mazowiecka, Lidia [Red.]
 • Wolters Kluwer Polska [pbl]
Series: Prokurator Ofiarom Przestępstw
Edition: Stan prawny na 1 lipca 2016 r.
Publication details: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 343.
O przemocy domowej : poradnik dla lekarza pierwszego kontaktu : jak stawiać pytania, by rozpoznać problem i ocalić czyjeś życie / Patricia R. Salber i Ellen Taliaferro. by
 • Salber, Patricia R
 • Taliaferro, Ellen, (1940- )
 • Basaj, Agnieszka [Tł.]
Language: Polish Original language: English
Publication details: Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998
Other title:
 • Physician's guide to domestic violence
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)M-119705.
Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej : w 60-lecie pracy zawodowej Profesor Sabiny Guz / redakcja naukowa Jolanta Andrzejewska, Barbara Bilewicz-Kuźnia. by
 • Andrzejewska, Jolanta (pedagogika) [Redaktor]
 • Bilewicz-Kuźnia, Barbara, (1971- ) [Redaktor]
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo [Wydawca]
Publication details: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020
Online access:
Availability:
Items available for loan: (2)M-117589, ... Items available for reference: (1)CZ 37.
Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. by
 • Cierpiałkowska, Lidia, (1950- ) [Red.]
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawnictwo Naukowe [pbl]
Edition: Wyd. 2.
Publication details: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 613.81/.84.
Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej / red. nauk. Anna Fidelus. by
 • Fidelus, Anna [Red.]
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydawnictwo [pbl]
Language: Polish, German Summary language: English, German, Polish
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011
Other title:
 • Aspects de l'exclusion et de la marginalisation sociales
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.
Ochrona małoletnich przed alkoholem w polskim prawie karnym / Agnieszka Kilińska-Pękacz. by
 • Kilińska-Pękacz, Agnieszka [Autor]
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz). Wydawnictwo [Wydawca]
Edition: Stan prawny na dzień 1 grudnia 2018.
Publication details: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019
Availability:
Items available for reference: (1)M-119400.
Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka. 4 / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; [recenzent Marek Zubik]. by
 • Jaskiernia, Jerzy, (1950- ) [Red.]
 • Spryszak, Kamil [Red.]
 • Zubik, Marek, (1974- ) [Rec.]
 • Wydawnictwo Adam Marszałek [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 342.7.
Oczekiwania kobiet i wobec kobiet : stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej / pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Janiny Radziszewskiej i Aleksandry Szlagowskiej. by
 • Płonka-Syroka, Bożena [Red.]
 • Szlagowska, Aleksandra [Red.]
 • Radziszewska, Janina [Red.]
 • Wydawnictwo DiG [pbl]
Series: Kultura i Emocje ; t. 1
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2007
Availability:
Items available for loan: (5)M-067755, ... Items available for reference: (1)CZ 305.
Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą : problemy współczesności - co psychologia może o nich powiedzieć? / pod red. Emilii Martynowicz. by
 • Martynowicz, Emilia [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza Impuls [pbl]
Publication details: Kraków : "Impuls", 2006
Availability:
Items available for loan: (1)M-012256. Items available for reference: (1)CZ 159.9.
Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo w prawie polskim / Agnieszka Księżopolska-Breś. by
 • Księżopolska-Breś, Agnieszka
 • Wolters Kluwer Polska [pbl]
Series: Monografie - Wolters Kluwer Polska
Publication details: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 343.
Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach ; przekład: Olga i Wojciech Kubińscy. by
 • Dambach, Karl E, (1945- ) [Autor]
 • Kubińska, Olga [Tłumacz]
 • Kubiński, Wojciech [Tłumacz]
 • Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne [Wydawca]
Series: Biblioteka Wychowawcy - Gdańskie Wydawnictwo PsychologiczneLanguage: Polish Original language: German
Publication details: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 37.016.
Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" : działania Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innych podmiotów współpracujących na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym / praca zbiorowa ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ; Komenda Główna Policji. by
 • Polska. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Polska. Policja. Komenda Główna
 • Centrum Szkolenia Policji (Legionowo). Wydział Wydawnictw i Poligrafii [pbl]
Publication details: Warszawa : MSWiA, 2007
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 351.74/.75.
Oxford textbook of correctional psychiatry / edited by Robert L. Trestman, Kenneth L. Appelbaum, Jeffrey L. Metzner. by
 • Trestman, Robert L [Red.]
 • Appelbaum, Kenneth L [Red.]
 • Metzner, Jeffrey L [Red.]
 • Oxford University Press [pbl]
Series: Oxford Textbooks in Psychiatry
Publication details: Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2015
Other title:
 • Textbook of correctional psychiatry
 • Correctional psychiatry
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 376-058.53.
Państwo, prawo, bezpieczeństwo. T. 3 / pod redakcją naukową Aleksandra Babińskiego, Marcina Jurgilewicza, Norberta Malca. by
 • Babiński, Aleksander [Red.]
 • Jurgilewicz, Marcin [Red.]
 • Malec, Norbert [Red.]
 • Wyższa Szkoła Policji (Szczytno). Wydział Wydawnictw i Poligrafii [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Szczytno : Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2017
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 34.
Patologie : praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim]. by
 • Bubiło, Jarosław, (1977- ) [Red.]
 • Guz, Tadeusz, (1959- ) [Red.]
 • Krukowska-Bubiłło, Dorota [Red.]
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo [pbl]
Edition: [Stan prawny na 3 listopada 2009 r.].
Language: Polish, English Summary language: English, German, Polish
Publication details: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012
Other title:
 • Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. by
 • Pospiszyl, Irena, (1958- )
 • Wydawnictwo Naukowe PWN [pbl]
Series: Resocjalizacja
Edition: Wyd. 1, 5 dodr.
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Availability:
Items available for loan: (1)M-072269. Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. by
 • Jędrzejko, Mariusz [Red.]
Series: Człowiek i Zagrożenia ; z. 1
Publication details: Pułtusk : [Warszawa] : WSH im. Aleksandra Gieysztora ; na zlec. wydawcy Oficyna Wydawnicza ASPR-JR, 2006
Availability:
Items available for loan: (2)M-110600, ... Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. by
 • Kozak, Stanisław
 • Difin [pbl]
Publication details: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007
Availability:
Items available for loan: (2)M-082451, ... Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów / pod red. Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach. by
 • Chodkowska, Maria [Red.]
 • Mach, Aleksandra [Red.]
 • Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo [pbl]
Language: Polish, Slovak Summary language: English
Publication details: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Pediatria : podręcznik do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego / redakcja Anna Dobrzańska, Józef Ryżko. by
 • Dobrzańska, Anna (pediatria) [Redaktor]
 • Ryżko, Józef Piotr, (1947- ) [Redaktor]
 • Edra Urban & Partner [Wydawca]
Edition: Wydanie 2, dodruk.
Publication details: Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2018
Online access:
Availability:
Items available for loan: (8)M-116229, ... Checked out (1)M-116226. Items available for reference: (1)CZ 616-053.2.
Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa / redakcja naukowa Barbara Ślusarska, Ludmiła Marcinowicz, Katarzyna Kocka ; autorzy: Agnieszka Bartoszek [i 39 pozostałych]. by
 • Ślusarska, Barbara [Redaktor, Autor]
 • Marcinowicz, Ludmiła [Redaktor, Autor]
 • Kocka, Katarzyna [Redaktor, Autor]
 • Bartoszek, Agnieszka (nauki o zdrowiu) [Autor]
 • Wydawnictwo Lekarskie PZWL [Wydawca]
Edition: Wydanie I.
Publication details: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
Availability:
Items available for loan: (5)M-116190, ... Items available for reference: (1)CZ 616-083.
Płeć, przyjemność i przemoc : kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce / Agnieszka Kościańska. by
 • Kościańska, Agnieszka, (1976- )
 • Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego [pbl]
Publication details: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
Other title:
 • Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce
Availability:
Items available for loan: (1)M-105612. Items available for reference: (1)CZ 316.83.
Po co nam kryminologia? : księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej / redakcja naukowa Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Paulina Wiktorska, Konrad Buczkowski. by
 • Klaus, Witold [Redaktor]
 • Woźniakowska-Fajst, Dagmara [Redaktor]
 • Wiktorska, Paulina [Redaktor]
 • Buczkowski, Konrad [Redaktor]
 • Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych [Wydawca]
Edition: Wydanie I.
Language: Polish, English
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo INP PAN, 2019
Other title:
 • Księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej
Availability:
Items available for loan: (1)M-113461. Items available for reference: (1)CZ 343.9.
Pokój, bezpieczeństwo i prawa człowieka w teorii i praktyce edukacyjnej / red. nauk. Tadeusz Jałmużna, Ryszard Rosa ; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Akademia Podlaska w Siedlcach, Komisja Badań nad Pokojem PAN. Oddział w Łodzi. by
 • Jałmużna, Tadeusz, (1939-2006) [Red.]
 • Rosa, Ryszard, (1941- ) [Red.]
Publication details: Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2006
Availability:
Items available for loan: (1)M-118134.
Policja a przemoc : przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci / pod red. Agaty Tyburskiej, Janusza Fiebiga, Grażyny Kędzierskiej. by
 • Tyburska, Agata [Red.]
 • Fiebig, Janusz [Red.]
 • Kędzierska, Grażyna [Red.]
Publication details: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2004
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 351.74/.75.
Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy / pod red. Michael Lavalette, Alan Pratt ; [praca zbior. tł. z jęz. ang.]. by
 • Lavalette, Michael [Red.]
 • Pratt, Alan [Red.]
 • Difin [pbl]
Language: Polish Original language: English
Publication details: Warszawa : Difin, 2010
Availability:
Items available for loan: (2)M-089378, ... Items available for reference: (1)CZ 304.
Polska a Europa : procesy demograficzne u progu XXI wieku : I Kongres Demograficzny w Polsce, sympozjum - Przemiany Demograficzne w województwie świętokrzyskim, Kielce, 15 maja 2002 r. T. 4 / pod red. Jana Śledzianowskiego ; Rządowa Rada Ludnościowa. Akademia Świętokrzyska. by
 • Kongres Demograficzny w Polsce (1 ; 2001-2002 ; Warszawa i pozostałe)
 • Śledzianowski, Jan, (1938- ) [Red.]
Publication details: Kielce : "Jedność", 2002
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 314.
Polska, Słowacja, świat : rodzina : wybrane problemy współczesności / pod red. Amantiusa Akimjaka i Klemensa Budzowskiego. by
 • Akimjak, Amantius, (1961- ) [Red.]
 • Budzowski, Klemens [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza AFM [pbl]
 • Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [pbl]
Language: Polish, Slovak, English Summary language: English
Publication details: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008
Availability:
Items available for loan: (9)M-107725, ... Items available for reference: (1)CZ KA 316.811/.815.
Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym : materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych / W. T. Danilewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach. by
 • Danilewicz, Wioletta Teresa
 • Izdebska, Jadwiga
 • Krzesińska-Żach, Beata
 • Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie (Białystok) [pbl]
Edition: Wyd. 2.
Publication details: Białystok : Trans Humana, 2001
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.
Pomoc Społeczna w Praktyce : fachowy poradnik dla pracowników socjalnych i osób zarządzających placówkami socjalnymi / Olga Filipiak-Wadas [et al.] ; zespół aut. pod red. Jolanty Sobczak oraz Anny Wiśniewskiej-Mucha. by
 • Sobczak, Jolanta (pomoc społeczna) [Red.]
 • Wiśniewska-Mucha, Anna [Red.]
 • Filipiak-Wadas, Olga
 • Wydawnictwo Verlag Dashöfer [pbl]
Edition: Stan prawny na dzień 15 lipca 2004 r.
Publication details: Warszawa : Verlag Dashofer, 2004-
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.
Porozumienie bez przemocy : o języku życia / Marshall B. Rosenberg ; przekład Marta Markocka-Pepol, Michał Kłobukowski. by
 • Rosenberg, Marshall B, (1934-2015) [Autor]
 • Markocka-Pepol, Marta [Tłumacz]
 • Kłobukowski, Michał, (1951- ) [Tłumacz]
 • Wydawnictwo Czarna Owca [Wydawca]
Edition: Wydanie 3 rozszerzone.
Language: Polish Original language: English
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2020
Other title:
 • Nonviolent communication
Availability:
Items available for loan: (2)M-117636, ... Items available for reference: (1)CZ 316.77.
Porozumienie bez przemocy : ćwiczenia : materiały do pracy indywidualnej i grupowej / Lucy Leu ; przekład Marta Markocka-Pepol. by
 • Leu, Lucy [Autor]
 • Markocka-Pepol, Marta [Tłumacz]
 • Wydawnictwo Czarna Owca [Wydawca]
Edition: Wydanie I.
Language: Polish Original language: English, Old (ca. 450-1100)
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2020
Other title:
 • Nonviolent communication. Companion workbook 2 nd edition.
Availability:
Items available for loan: (4)M-117638, ... Items available for reference: (1)CZ 316.77.
Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. nauk. Joanna Danilewska. by
 • Danilewska, Joanna [Red.]
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo [pbl]
Series: Edukacja i Reforma
Publication details: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004
Availability:
Items available for loan: (2)M-049363, ... Items available for reference: (1)CZ 159.9.
Praca socjalna : aspekty humanistyczne i pedagogiczne : teoria i praktyka / Andrzej Olubiński. by
 • Olubiński, Andrzej, (1950- ) [Autor]
 • Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" [Wydawca]
Series: Problemy Pracy Socjalnej
Publication details: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2004
Availability:
Items available for loan: (3)M-003202, ... Items available for reference: (1)CZ 364.
Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Sabina Pawlas-Czyż ; konsultant naukowy Kazimiera Wódz. by
 • Pawlas-Czyż, Sabina [Red.]
 • Wódz, Kazimiera [Oprac.]
 • Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" [pbl]
Edition: Wyd. 2. uzup.
Publication details: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007
Availability:
Items available for loan: (7)M-054417, ... Items available for reference: (1)CZ 364.
Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Franciszka Kozaczuka. by
 • Kozaczuk, Franciszek [Red.]
 • Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo [pbl]
Language: Polish, Slovak Summary language: English
Publication details: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 376-058.53.
Prawo publiczne wobec aktualnych problemów społecznych i gospodarczych / redakcja Marek Mrówczyński, Tomasz Knepka. by
 • Mrówczyński, Marek (prawo) [Redaktor]
 • Knepka, Tomasz [Redaktor]
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz). Wydawnictwo [Wydawca]
Edition: Stan prawny na dzień 15 września 2020 r.
Language: Polish, English
Publication details: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020
Availability:
Items available for reference: (1)M-119402.
Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Władysław Ratyński. by
 • Ratyński, Władysław
 • Difin [pbl]
Publication details: Warszawa : Difin, 2003
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 304.
Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa : aspekty psychologiczne / redakcja naukowa Danuta Rode ; [recenzent Mieczysław Radochoński]. by
 • Rode, Danuta [Red.]
 • Radochoński, Mieczysław [Rec.]
 • Difin [pbl]
Series: Engram
Publication details: Warszawa : Difin, 2016
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 343.9.
Problemy patologii społecznej : materiały z konferencji naukowej, Warszawa, 24 kwietnia 1986 r. / [redakcja naukowa: Zygmunt Beczkiewicz ; Akademia Spraw Wewnętrznych]. by
 • Beczkiewicz, Zygmunt [Red.]
Publication details: Warszawa : Zakład Pomocy Naukowych, Wydawnictw i Reprografii, 1986
Availability:
Items available for reference: (1)M-009590.
Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia : księga poświęcona pamięci profesora Zbigniewa Hołdy / pod red. Barbary Stańdo-Kaweckiej, Krzysztofa Krajewskiego ; [komitet red. Piotr Hofmański et al.]. by
 • Stańdo-Kawecka, Barbara [Red.]
 • Krajewski, Krzysztof, (1953- ) [Red.]
 • Hofmański, Piotr, (1956- ) [Red.]
 • Wolters Kluwer Polska [pbl]
Publication details: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 343.
Problemy współczesnej rodziny polskiej / pod red. nauk. Marleny Mirosławy Kowalczyk i Sławomira Cudaka. by
 • Kowalczyk, Marlena Mirosława [Red.]
 • Cudak, Sławomir [Red.]
Publication details: Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2008
Availability:
Items available for reference: (1)M-107726.
Procedury leczniczo-pielęgnacyjne w opiece środowiskowej i długoterminowej / redakcja naukowa Jolanta Lewko, Bożena Ewa Kopcych ; wykaz autorów: Beata Andruczyk [i 19 pozostałych]. by
 • Lewko, Jolanta [Redaktor]
 • Kopcych, Bożena Ewa [Redaktor]
 • Andruczyk, Beata [Autor]
 • Wydawnictwo Lekarskie PZWL [Wydawca]
Edition: Wydanie I.
Publication details: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020
Online access:
Availability:
Items available for loan: (5)M-116196, ... Items available for reference: (1)CZ 616-083.
Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. by
 • Pluta, Teresa
 • Oficyna Wydawnicza Impuls [pbl]
Edition: Wyd. 3.
Publication details: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 37.016.
Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 2, Działania / red. nauk. Maria Deptuła. by
 • Deptuła, Maria [Red.]
 • Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, 2010
Availability:
Items available for loan: (1)M-067427. Items available for reference: (1)M-014560.
Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży / Krzysztof Zajączkowski. by
 • Zajączkowski, Krzysztof (pedagogika)
 • Wydawnictwo Adam Marszałek [pbl]
Publication details: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 376-058.53.
Promocja bezpieczeństwa i tworzenie przestrzeni bezpiecznych / Monika Szpringer, Andrzej Drapała. by
 • Szpringer, Monika, (1966- )
 • Drapała, Andrzej, (1959- )
 • Wydawnictwo Jedność [pbl]
Publication details: Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2008
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 351.74/.75.
Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci : oparte na dowodach podejście do profilaktyki i interwencji / pod redakcją Arnona Bentovima i Jenny Gray ; przedmowa: Harriet Ward ; tłumaczenie: Aleksandra Wilkin-Day. by
 • Bentovim, Arnon [Redaktor]
 • Gray, Jenny [Redaktor]
 • Ward, Harriet, (1948- ) [Autor przedmowy]
 • Wilkin-Day, Aleksandra [Tłumacz]
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [Wydawca]
Language: Polish Original language: English
Publication details: [Warszawa] : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, copyright 2017
Other title:
 • Eradicating Child Maltreatment. Evidence-based approaches to prevention and intervention across services
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 37.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : komentarz / Andrzej Kiełtyka, Andrzej Ważny. by
 • Kiełtyka, Andrzej
 • Ważny, Andrzej
 • Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis [pbl]
Series: Komentarze Praktyczne
Edition: 2. wyd., stan prawny na 27 marca 2015 r.
Publication details: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 343.
Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc. by
 • Walc, Wiesława [Red.]
 • Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo [pbl]
Language: Polish, Slovak Summary language: English
Publication details: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.6.
Przemoc : uraz psychiczny i powrót do równowagi / Judith Lewis Herman ; przekł. Anna Kacmajor, Magdalena Kacmajor. by
 • Herman, Judith Lewis, (1942- )
 • Kacmajor, Anna [Tł.]
 • Kacmajor, Magdalena [Tł.]
 • Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne [pbl]
Series: Na Ratunek
Edition: Wyd. 2 w jęz. pol.
Language: Polish Original language: English
Publication details: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [ca 2005]
Other title:
 • Trauma and recovery
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 615.851.
Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. by
 • Papież, Jan, (1947- ) [Red.]
 • Płukis, Andrzej [Red.]
 • Wydawnictwo Adam Marszałek [pbl]
Language: Polish Summary language: English, German
Publication details: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001
Availability:
Items available for loan: (1)M-007457. Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Przemoc ekonomiczna w związkach : diagnoza zjawiska i dyskusja o przeciwdziałaniu / Agata Chełstowska, Małgorzata Druciarek, Aleksandra Niżyńska ; Instytut Spraw Publicznych. by
 • Chełstowska, Agata
 • Druciarek, Małgorzata
 • Niżyńska, Aleksandra, (1986- )
 • Instytut Spraw Publicznych [pbl]
Publication details: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2015
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka / red. nauk. Krystyna Barłóg, Ewa Tłuczek-Tadla, Maria Żak. by
 • Barłóg, Krystyna [Red.]
 • Tłuczek-Tadla, Ewa [Red.]
 • Żak, Maria (pedagogika) [Red.]
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza (Jarosław). Wydawnictwo [pbl]
Series: Dyskurs Pedagogiczny ; t. 7 (2013)Language: Polish, Czech Summary language: English
Publication details: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. by
 • Piotrowski, Przemysław, (1968- ) [Red.]
 • Wydawnictwo Akademickie Żak [pbl]
Language: Polish Original language: English
Publication details: Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2004
Availability:
Items available for loan: (1)M-102064. Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska. by
 • Monks, Claire P [Red.]
 • Coyne, Iain [Red.]
 • Gamian-Wilk, Małgorzata [Red.]
 • Guzowska-Dąbrowska, Małgorzata [Tł.]
 • Wydawnictwo Naukowe PWN [pbl]
Series: ResocjalizacjaLanguage: Polish Original language: English
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Other title:
 • Bullying in different contexts.
Availability:
Items available for loan: (5)M-108939, ... Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych : (edukacja przez "codzienność" telewizyjną) = Violence and health in television : (education by TV "commonplace") / Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. by
 • Kowalski, Mirosław (pedagog)
 • Drożdż, Mariusz (pedagogika)
 • Oficyna Wydawnicza Impuls [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
Other title:
 • Violence and health in television
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 659.3.
Przemoc stosowana przez kobiety : studium kryminologiczne / Marian Cabalski. by
 • Cabalski, Marian
 • Oficyna Wydawnicza Impuls [pbl]
Publication details: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Przemoc w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych : materiały z konferencji naukowej / pod red. Ireny Pospiszyl ; Katedra Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Badań Edukacyjnych. by
 • Pospiszyl, Irena, (1958- ) [Red.]
 • Instytut Badań Edukacyjnych (Warszawa). Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Warszawa : IBE, 1997
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 37.018.3.
Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy. by
 • Badura-Madej, Wanda, (1943- )
 • Dobrzyńska-Mesterhazy, Agnieszka, (1962-2006)
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [post 2006]
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.811/.815.
Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. by
 • Wirkus, Łukasz [Red.]
 • Kozłowski, Paweł, (1950- ) [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza Impuls [pbl]
Edition: Wydanie I.
Publication details: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.811/.815.
Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl. by
 • Pospiszyl, Irena, (1958- )
 • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne [pbl]
Series: Psychologia, Pedagogika
Edition: Wyd. 2.
Publication details: Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1998
Availability:
Items available for loan: (1)M-106222. Items available for reference: (1)CZ 316.811/.815.
Przemoc w rodzinie i w szkole : materiały z sesji naukowej, Toruń 5 kwietnia 2001 r. / pod red. Violetty Kwiatkowskiej-Darul ; Wydział Prawa i Administracji UMK. Katedra Kryminalistyki, Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki. by
 • Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Violetta [Red.]
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Dział Wydawniczy [pbl]
Publication details: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Availability:
Items available for loan: (2)M-082863, ... Items available for reference: (1)CZ 316.811/.815.
Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T. 1, Teoretyczne i empiryczne aspekty badań przemocy wobec dziecka w rodzinie / Zofia Brańka. by
 • Brańka, Zofia
 • Oficyna Wydawnicza Text [pbl]
Publication details: Kraków : "Text", 2006
Other title:
 • Teoretyczne i empiryczne aspekty badań przemocy wobec dziecka w rodzinie
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.811/.815.
Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T. 2, Wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów / Zofia Brańka. by
 • Brańka, Zofia
 • Oficyna Wydawnicza Text [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : "Text", 2006
Other title:
 • Wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.811/.815.
Przemoc w szkole : jak ją ograniczać : poradnik dla rodziców i pedagogów / Ken Rigby ; przekł. Robert Mitoraj. by
 • Rigby, Ken
 • Mitoraj, Robert [Tł.]
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo [pbl]
Series: Psychologia - Wydawnictwo Uniwersytetu JagiellońskiegoLanguage: Polish Original language: English
Publication details: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010
Other title:
 • Children and bullying
Availability:
Items available for loan: (1)M-100800. Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Przemoc w wychowaniu rodzinnym / Jolanta Maćkowicz. by
 • Maćkowicz, Jolanta
 • Oficyna Wydawnicza Impuls [pbl]
Edition: Wyd. 2.
Publication details: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.811/.815.
Przemoc wobec dzieci : zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych / oprac.: Alicja Pacewicz ; [aut.: Agata Godlewska [et al.]. by
 • Pacewicz, Alicja
 • Godlewska, Agata
Edition: Wyd. 3.
Publication details: Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Przemoc wobec kobiet w Polsce : aspekty prawnokryminologiczne / Beata Gruszczyńska. by
 • Gruszczyńska, Beata, (1948- )
 • Wolters Kluwer Polska [pbl]
Series: Monografie - Wolters Kluwer PolskaLanguage: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 343.
Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania / Krzysztof Biel. by
 • Biel, Krzysztof
 • Wydawnictwo WAM (Kraków) [pbl]
Series: Dylematy Resocjalizacji
Edition: Wznowienie, dodr.
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2009
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Przestępczość nieletnich / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. by
 • Gulla, Bożena [Red.]
 • Wysocka-Pleczyk, Małgorzata [Red.]
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009
Availability:
Items available for loan: (5)M-095103, ... Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Przestępczość wśród młodzieży - zagrożenia, sposoby przeciwdziałania / red. Anna Komadowska ; Katolicki Un