Logo Krakowskiej Akademii

PRZEMOC

This list contains 305 titles

ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie : diagnoza, interwencja, pomoc / Katarzyna Michalska, Dorota Jaszczak-Kuźmińska. by
 • Michalska, Katarzyna (psychologia)
 • Jaszczak-Kuźmińska, Dorota
 • Fundacja ETOH [pbl]
Publication details: Warszawa : Fundacja ETOH : Wydawnictwo Edukacyjne Remedium, 2014
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.
Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. by
 • Pufal-Struzik, Irena, (1951- ) [Red.]
 • Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP [pbl]
Publication details: Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007
Availability:
Items available for loan: (3)M-055808, ... Items available for reference: (1)CZ 364.6. Checked out (1)M-104483.
Agresja i przemoc : współczesne konteksty i wyzwania / red. nauk. Krystyna Barłóg, Ewa Tłuczek-Tadla. by
 • Barłóg, Krystyna [Red.]
 • Tłuczek-Tadla, Ewa [Red.]
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza (Jarosław). Wydawnictwo [pbl]
Series: Dyskurs Pedagogiczny ; t. 6Language: Polish, Slovak Summary language: English, Polish, Slovak
Publication details: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Agresja i przemoc / Robert Borkowski. by
 • Borkowski, Robert (politologia)
 • Oficyna Wydawnicza Abrys [pbl]
Publication details: Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. by
 • Pufal-Struzik, Irena, (1951- ) [Red.]
 • Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP [pbl]
Publication details: Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007
Availability:
Items available for loan: (1)M-104473. Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Agresja i przemoc we współczesnym świecie : ogólnopolska konferencja, Kraków 20-22 kwietnia 1998 r. T. 1, Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych / red. Józef Kuźma i Zofia Szarota ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. by
 • Szarota, Zofia, (1961- ) [Red.]
 • Kuźma, Józef, (1935- ) [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza Text [pbl]
Publication details: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 1998
Other title:
 • Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych
Availability:
Items available for loan: (1)M-040736. Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Agresja i przemoc we współczesnym świecie : ogólnopolska konferencja, Kraków 20-22 kwietnia 1998 r. T. 2, Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. by
 • Brańka, Zofia [Red.]
 • Szymański, Mirosław J, (1942- ) [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza Text [pbl]
Publication details: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 1998
Other title:
 • Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych
Availability:
Items available for loan: (2)M-007456, ... Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. by
 • Urban, Bronisław, (1942-2014)
 • Wydawnictwo Naukowe PWN [pbl]
Series: Resocjalizacja
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Availability:
Items available for loan: (3)M-102671, ... Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Agresja w okresie dorastania : wpływ praktyk wychowawczych i stosunków rodzinnych / Albert Bandura, Richard H. Walters ; tłumaczył Czesław Czapów. by
 • Bandura, Albert, (1925-2021) [Autor]
 • Walters, Richard H, (1918-1967) [Autor]
 • Czapów, Czesław, (1925-1980) [Tłumacz]
 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992) [Wydawca]
Edition: Wydanie I.
Language: Polish Original language: English
Publication details: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968
Availability:
Items available for reference: (1)M-009911.
Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. by
 • Rejzner, Andrzej [Red.]
 • Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Warszawa). Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004
Availability:
Items available for loan: (2)M-007361, ... Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / [red. nauk.] Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. by
 • Majchrzyk, Zdzisław [Red.]
 • Terelak, Jan Feliks, (1942- ) [Red.]
Publication details: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011
Other title:
 • Agresja wirtualna versus realna
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Wolińska. by
 • Wolińska, Jolanta Maria
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości / Zdzisław Bartkowicz. by
 • Bartkowicz, Zdzisław, (1947- )
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo [pbl]
Publication details: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2013
Availability:
Items available for loan: (2)M-100729, ... Items available for reference: (1)CZ 376-058.53. Checked out (1)M-100818.
Anielice czy diablice? : dziewczęta w szponach seksualizacji i agresji w perspektywie socjologicznej / Katarzyna Stadnik, Anna Wójtewicz. by
 • Stadnik, Katarzyna
 • Wójtewicz, Anna
Series: Seksualia
Publication details: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009
Availability:
Items available for reference: (1)M-108134.
Asystent rodzinny : nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin : od opieki i pomocy do wsparcia = Family assistant : new profession and new service in the family support system : from care and aid to support / red. Arkadiusz Żukiewicz. by
 • Żukiewicz, Arkadiusz [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza Impuls [pbl]
Language: Polish, English
Publication details: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011
Other title:
 • Family assistant
Availability:
Items available for loan: (1)M-107337. Items available for reference: (1)CZ 364.
Autorytet wczoraj, dziś, jutro / pod red. Jana Zimnego ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie]. Katedra Pedagogiki Katolickiej. by
 • Zimny, Jan, (1952- ) [Red.]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Stalowa Wola : [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Katedra Pedagogiki Katolickiej], 2014
Availability:
Items available for reference: (1)M-108043.
Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T. 5 / pod redakcją Izabelli Uchmanowicz i Joanny Rosińczuk. by
 • Uchmanowicz, Izabella [Redaktor]
 • Rosińczuk-Tonderys, Joanna [Redaktor]
 • Wydawnictwo Continuo [Wydawca]
Language: Polish, English Summary language: English
Publication details: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2018
Online access:
Availability:
Items available for loan: (1)M-118597. Items available for reference: (1)CZ 616.
Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian : zagrożenia, koncepcje, instytucje / pod red. Romana Kuźniara i Zdzisława Lachowskiego ; [aut. Ian Anthony et al.] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. by
 • Kuźniar, Roman, (1953- ) [Red.]
 • Lachowski, Zdzisław, (1952- ) [Red.]
 • Anthony, Ian
Language: Polish Original language: English
Publication details: Warszawa : PISM, 2003
Availability:
Items available for loan: (5)M-048425, ... Items available for reference: (1)CZ 327.56/.57.
Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. by
 • Wesołowska, Anna Maria, (1954- )
 • Wydawnictwo Poltext [pbl]
Edition: Wyd. zaktual.
Publication details: Warszawa : Poltext, 2014
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 343.9.
Bezpieczeństwo społeczeństwa / Brunon Hołyst. by
 • Hołyst, Brunon, (1930- )
 • Wydawnictwo Naukowe PWN [pbl]
Series: Hołyst, Brunon Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego ; T. 3
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015
Other title:
 • Bezpieczeństwo
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 316.6.
Bezpieczeństwo wewnętrzne : wybrane zagadnienia : przegląd dorobku naukowego studentów / redakcja naukowa Rafał Płocki. by
 • Płocki, Rafał [Redaktor]
 • Wyższa Szkoła Policji (Szczytno). Wydział Wydawnictw i Poligrafii [Wydawca]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2020
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 351.74/.75. Items available for reference: (1)Książka dostępna w IBUKLibra do 31.12.2024.
Bezpieczna szkoła : założenia i realia / pod red. Tadeusza Gracy. by
 • Graca, Tadeusz, (19..-2020) [Red.]
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi (Józefów). Wydawnictwo [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Bezradność : interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej / red. nauk. Zenon Gajdzica, Marek Rembierz ; [Andrzej Zoll et al.]. by
 • Gajdzica, Zenon [Red.]
 • Rembierz, Marek [Red.]
 • Zoll, Andrzej, (1942- )
 • Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo [pbl]
Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 2374Language: Polish Summary language: Czech, English, German
Publication details: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005
Availability:
Items available for reference: (1)M-108054.
Co nam daje równość? : wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce / pod redakcją Ewy Krzaklewskiej. by
 • Krzaklewska, Ewa [Redaktor]
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo [Wydawca]
Series: Gender Studies ISUJ
Edition: Wydanie I.
Publication details: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 305.
Codzienność uliczna z perspektywy dziecka / Kamila Zdanowicz-Kucharczyk. by
 • Zdanowicz-Kucharczyk, Kamila
 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna [pbl]
Publication details: Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Controversies in juvenile justice and delinquency / Peter J. Benekos, Alida V. Merlo. by
 • Benekos, Peter J, (1949- )
 • Merlo, Alida V, (1949- )
 • LexisNexis United States [pbl]
Edition: 2nd ed., transferred digital print. 2010.
Publication details: Newark : LexisNexis : Anderson Publishing, a member of the LexisNexis Group, 2010
Availability:
Items available for reference: (1)M-118291.
Crime, reason and history : a critical introduction to criminal law / Alan Norrie. by
 • Norrie, Alan William, (1953- )
 • Cambridge University Press [pbl]
Series: Law in Context
Edition: 3rd ed.
Publication details: Cambridge : Cambridge University Press, 2014
Other title:
 • Critical introduction to criminal law
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 343.
Criminal recidivism : explanation, prediction adn prevention / Georgia Zara and David P. Farrington. by
 • Zara, Georgia, (1968- )
 • Farrington, David P
 • Taylor & Francis (Londyn) [pbl]
Publication details: Abingdon ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016
Availability:
Items available for reference: (1)M-118292.
Cyberprzemoc : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów / Julia Barlińska, Anna Szuster. by
 • Barlińska, Julia, (1980- ) [Autor]
 • Szuster, Anna, (1955- ) [Autor]
 • Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego [Wydawca]
Edition: Wydanie 1, dodruk 3.
Publication details: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Availability:
Items available for loan: (2)M-113929, ... Items available for reference: (1)CZ 364.6.
Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher. by
 • Kowalski, Robin M, (1964- )
 • Limber, Sue
 • Agatston, Patricia W
 • Wicher, Adam [Tł.]
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo [pbl]
Series: Psychologia - Wydawnictwo Uniwersytetu JagiellońskiegoLanguage: Polish Original language: English
Publication details: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010
Availability:
Items available for loan: (1)M-077602. Items available for reference: (1)CZ 364.6.
 <<  <  1  2  3  ...  11    >>
Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny