PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH Subscribe to this list

| Select titles to:
Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104483] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / [red. nauk.] Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011. Other title: Agresja wirtualna versus realna.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Aktualne problemy prawa karnego : Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca / red. księgi Łukasz Pohl ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-113318] (1). Place hold
Aspiracje : studium psychologiczne i socjopedagogiczne / Wiesław Sikorski. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. Edition: Wyd. zaktual.Publisher: Warszawa : Poltext, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Chuligaństwo stadionowe : studium kryminologiczne / Piotr Chlebowicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080623] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Place hold
Codzienność uliczna z perspektywy dziecka / Kamila Zdanowicz-Kucharczyk. Publisher: Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Czynniki biopsychiczne a przestepczość nieletnich / Anna Firkowska-Mankiewicz ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-007929] (1). Place hold
Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-040737] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Dzieci ulicy : procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich / pod red. Krzysztofa Frysztackiego, Marcjanny Nóżki i Marty Smagacz-Poziemskiej. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080169] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Dzieci ulicy : studium szczególnego problemu miejskiego / Krzysztof Frysztacki, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Film w odbiorze nieletnich sprawców czynów karalnych / Agata Tyburska. Publisher: Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-101596] (1). Place hold
Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. T. 1, Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa / pod red. Piotra Bogdalskiego, Danuty Bukowieckiej, Roberta Częścika, Bogdana Zdrodowskiego. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2014. Other title: Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście / Agnieszka Barczykowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-107941] (1). Place hold
Kids who commit adult crimes : serious criminality by juvenile offenders / R. Barri Flowers. Edition: Transferred to digital print. 2009.Publisher: New York ; Abingdon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Kryminologia / Brunon Hołyst. Edition: Wyd. 11.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / Krzysztof Czekaj, Krzysztof Gorlach, Małgorzata Leśniak. Publisher: Warszawa : Interart, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Młodzież a przestępstwo : zarys resocjalizacji metodą indywidualnych przypadków. Cz. 1 / Czesław Czapów. Publisher: Warszawa : Nasza Księgarnia, 1962. Availability: Copies available for hold on place: [M-021106] (1). Place hold
Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : [diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela]. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005576] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003641] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich / Joanna Różańska-Kowal. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-100768] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108141] (1).
Place hold
Największe zagrożenia dla współczesnych adolescentów jako czynniki z zakresu etiologii kryminologiczno-prawnej : przegląd teorii oraz empiryki problemu / Andrzej Cichy, Cezary T. Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Nastolatek we współczesnym świecie : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Andrzej Zwoliński. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Monumen, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Nieletni i świadek w sądzie / Zdzisław Majchrzyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. Other title: Juvenile and witness at court.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113028] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Place hold
Nieletnie : niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? / Dagmara Woźniakowska-Fajst. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" : działania Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innych podmiotów współpracujących na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym / praca zbiorowa ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ; Komenda Główna Policji. Publisher: Warszawa : MSWiA, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. Edition: Wyd. 1, 5 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-072269] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Po co nam kryminologia? : księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej / redakcja naukowa Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Paulina Wiktorska, Konrad Buczkowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo INP PAN, 2019. Other title: Księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej.Availability: Copies available for loan: [M-113461] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Place hold
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha