COVID-19 Subscribe to this list

| Select titles to:
Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku / Katarzyna Śmiałek, Wiesław Śmiałek. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji 10-lecia Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej / redakcja naukowa Wiesław Śmiałek, Łukasz Kominek. Publisher: Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2021. Other title: Księga jubileuszowa z okazji 10-lecia Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Bezpieczeństwo personelu medycznego w dobie COVID-19 według zasad EBM / redakcja naukowa Łukasz Szarpak, Tomasz Dzieciątkowski, Krzysztof J. Filipiak ; autorzy Szymon Białka [i 29 pozostałych]. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, copyright 2021. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1). Place hold
Ból i cierpienie - ognisko światła i ciemności. T. 8, Choroby wieku podeszłego / redakcja naukowa Dariusz Pater. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2021. Other title: Choroby wieku podeszłego | Ból i cierpienie - choroby wieku podeszłego.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1). Place hold
Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym : pandemia COVID-19 / Jan Krzysztof Solarz, Krzysztof Waliszewski. Publisher: Kraków ; Legionowo : edu-Libri, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-022669] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Chory we wstrząsie / redakcja naukowa Urszula Zielińska-Borkowska i Tomasz Skirecki ; [autorzy] Urszula Zielińska-Borkowska, Tomasz Skirecki, Marzena Zielińska, Radosław Chutkowski, Radosław Owczuk, Elżbieta Nowacka, Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Anna Zdun, Jerzy Kruszewski, Wojciech Serednicki, Ewa Zasada, Alicja Filipczyk, Małgorzata Burzyńska, Rafał Drwiła, Małgorzata Jadczak, Paweł Witt. Edition: Wydanie I.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Makmed, 2020. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1). Place hold
Covid-19 : ustawy antykryzysowe : zbiór przepisów z omówieniem / Natalia Krej. Edition: Stan prawny 25.4.2020 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1). Place hold
COVID-19 : patogeneza i postępowanie / Tadeusz Płusa. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1). Place hold
Covid-19 i jego powikłania : przypadki kliniczne / redakcja naukowa Andrzej Chciałowski, Jerzy Kruszewski ; autorzy Andrzej Bant [i 52 pozostałych]. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2022. Availability: Copies available for loan: [M-0118717] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616] (1).
Place hold
Czas pracy w praktyce : rozwiązania dotyczące czasu pracy związane z COVID-19 / Iwona Jaroszewska-Ignatowska. Edition: Stan prawny na 1 maja 2020 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1). Place hold
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie / redakcja naukowa Olga Ciepiela ; autorzy: Anna Augustynowicz [i 16 pozostałych]. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Dlaczego się szczepimy? : wirusy, bakterie i epidemie / Ewa Krawczyk ; ilustracje Andrzej Rysuje. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2021. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1). Place hold
Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii COVID-19 = Pathways and roadsless of education during the COVID-19 / redakcja naukowa Ryszard Bera, Stanisław Byra, Nella Nyczkało. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022. Other title: Pathways and roadsless of education during the COVID-19.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.091] (1). Place hold
Drogowskazy w geriatrii / redakcja naukowa Dorota Religa, Jarosław Derejczyk ; autorzy Dorota Religa, Jarosław Derejczyk, Elżbieta Pyrkosz-Cifonelli, Janina Kokoszka-Paszkot, Piotr Religa, Piotr Seiffert, Adam Bednorz. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1). Place hold
Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi / Robert Socha. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin SA, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Epidemiologia : podręcznik dla studentów i praktyków / Peneloppe Webb, Chris Bain, Andrew Page ; przełożyli Barbara Mroziak i Krzysztof Mazurek. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021. Other title: Essential epidemiology.Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-117957] (18).
  Copies available for reference: [CZ 616.9] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Gospodarka i społeczeństwo wobec zagrożeń pandemią COVID-19 / redakcja naukowa Mirosław Geise, Marcin Skinder, Agnieszka Szczepkowska-Flis. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 / Joanna Kudełko, Karol Wałachowski, Dariusz Żmija. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin SA, 2020. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Handel zagraniczny : transformacja biznesu międzynarodowego / Zdzisław W. Puślecki. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-118380] (3).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 339] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Interdyscyplinarność współczesnej medycyny = Interdisciplinary nature of modern medicine. T. 8 / redakcja = editors Krzysztof Rejman, Jarosław Noworól, Marta Cebulak, Małgorzata Dziechciaż, Barbara Stawarz, Alicja Kłos. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo PWSTE, 2020. Other title: Interdisciplinary nature of modern medicine..Availability: Copies available for hold on place: [M-117902] (1). Place hold
Interdyscyplinarność współczesnej medycyny = Interdisciplinary nature of modern medicine. T. 9 / redakcja = editors Krzysztof Rejman, Jarosław Noworól, Marta Cebulak, Małgorzata Dziechciaż, Barbara Stawarz, Alicja Kłos. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo PWSTE, 2021. Other title: Interdisciplinary nature of modern medicine..Availability: Copies available for hold on place: [M-117903] (1). Place hold
Kodeks pracy : komentarz / redaktor: Arkadiusz Sobczyk ; autorzy: Dominika Dörre-Kolasa, Monika Gładoch, Joanna Jarguz, Paweł Korus, Leszek Mitrus, Arkadiusz Sobczyk, Jakub Stelina, Marcin Zieleniecki. Edition: 5. wydanie.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1). Place hold
Komunikowanie się lekarza i pacjenta w medycynie rodzinnej / redakcja Agnieszka Mastalerz-Migas, Aldona Katarzyna Jankowska, Jarosław Barański. Publisher: Wrocław : Edra Urban & Partner, © copyright 2021. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 614.2] (1). Place hold
Koronawirus SARS-CoV-2 : zagrożenie dla współczesnego świata / redakcja naukowa Tomasz Dzieciątkowski, Krzysztof J. Filipiak ; autorzy Urszula Ambroziak [i 55 pozostałych]. Edition: Wydanie I - 4 dodruk.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1). Place hold
Media lokalne : doświadczenie i przyszłość / redakcja naukowa Aleksandra Gralczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Metodyka postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy na podstawie Regulacji COVID-19 / Kinga Piwowarska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1). Place hold
Nauczyciel : czas, przestrzeń, szkoła, otoczenie i jego (nie)znany wymiar / redakcja naukowa Ewa Pasterniak-Kobyłecka i Małgorzata Kabat. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.091] (1). Place hold
Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce : gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów / publikacja prowadzona pod red. oraz nadzorem merytorycznym Janusza Bagińskiego ; [aut.: Wojciech Gaszyński et al.]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo FORUM ; 2008-. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1). Place hold
Oblicza fake newsa : perspektywy naukowych analiz zjawiska fałszywych wiadomości / redakcja naukowa: Klaudia Rosińska, Paweł Płatek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2021. Other title: Perspektywy naukowych analiz zjawiska fałszywych wiadomości.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1). Place hold
Ochrona przedsiębiorcy w dobie COVID-19 / redaktor naukowy Jadwiga Glumińska-Pawlic ; Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Edition: Wydanie I.Publisher: Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha