DIGITALIZACJA Subscribe to this list

| Select titles to:
Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece? : IV Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 15-17 czerwca 2010 r. : materiały konferencyjne / komitet naukowy Radosław Gaziński, Jadwiga Woźniak-Kasperek, Zdzisław P. Szkutnik ; Biblioteka Politechniki Łódzkiej. Publisher: Łódź : Biblioteka Politechniki Łódzkiej, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105400] (1). Place hold
Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 2.0 / Grzegorz Gmiterek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Other title: Library in social network : library 2.0 | Biblioteka 2.0.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-094008] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105545] (1).
Place hold
Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Other title: Digital libraries.Online Access: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105541] (1). Place hold
Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra / Anna Wałek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. Other title: Digital libraries on the dLibra platform.Availability: Copies available for hold on place: [M-105481] (1). Place hold
Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych : III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 25-27 czerwca 2008 r. : materiały konferencyjne. Publisher: Łódź : Politechnika Łódzka, 2008. Other title: III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej | Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, 3.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105407] (1). Place hold
Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? : II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 19-21 czerwca 2006 r. : materiały konferencyjne. Publisher: Łódź : Politechnika Łódzka, 2006. Other title: II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej | Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, 2.Availability: Copies available for hold on place: [M-105405] (1). Place hold
Cyfrowy świat dokumentu : wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa : praca zbiorowa / pod red. Henryka Hollendra. Publisher: Warszawa : Centrum Promocji Informatyki, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-105414] (1). Place hold
Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków : analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach / redakcja naukowa Rafał Zapłata. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1). Place hold
Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-105486] (1). Place hold
E-książka / book : szerokopasmowa kultura / Łukasz Gołębiewski. Publisher: Warszawa : Biblioteka Analiz, 2009. Other title: E-book | Szerokopasmowa kultura.Online Access: Okładka | Spis treści | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-093827] (1).
  Copies available for hold on place: [M-105418] (1).
Place hold
Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. Other title: Information in the net : problems, methods and technologies.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-105547] (1). Place hold
Koncepcja open access w świetle ekonomicznej analizy praw własności intelektualnej / Włodzimierz Szpringer. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091285] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Place hold
Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji / red. naukowa Wojciech Z. Chmielowski, Dorota Wilk-Kołodziejczyk. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-087532] (12).
  Copies available for reference: [CZ KA 004] (1).
Place hold
Otwarte zasoby wiedzy : nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej : materiały konferencyjne, Kraków-Zakopane, 15-17 czerwca 2011 : praca zbiorowa / pod red. Marka M. Górskiego i Marzeny Marcinek; Biblioteka Politechniki Krakowskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2011. Other title: Nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej.Availability: Copies available for hold on place: [M-105512] (1). Place hold
Piśmienność i rewolucja cyfrowa / Małgorzata Góralska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-105419] (1). Place hold
Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność : praca zbiorowa / pod redakcją Beaty Antczak-Sabali, Małgorzaty Kowalskiej, Lucyny Tkaczyk. Edition: Wydanie 1.Publisher: Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa, 2009. Other title: Information area of the academic library - the tradition and modernity.Availability: Copies available for hold on place: [M-105517] (1). Place hold
Rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji elektronicznej / Artur Prasal, Jarosław Pudzianowski. Publisher: Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 004] (1). Place hold
The institutional repository / Richard Jones, Theo Andrew and John MacColl. Publisher: Oxford : Chandos Publishing, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-105490] (1). Place hold
Wokół zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych / red. nauk. Aneta Januszko-Szakiel. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-105525] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 0] (1).
Place hold
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich / Leszek Szafrański ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Edition: Wyd. I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. Other title: Management of electronic document resources in institutional academic repositories.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha