UROLOGIA Subscribe to this list

| Select titles to:
Diagnostyka laboratoryjna moczu i innych płynów ustrojowych / Nancy A. Brunzel ; [tłumaczenie z języka angielskiego Magdalena Hurkacz (rozdz. 6), Bogdan Kamiński (rozdz. 3-5,7-10, 12-15, "Katalog obrazów osadu moczu", przedmowa, dodatki A, B, C Słownik), Łukasz Łapiński (rozdz. 11, 16), Ewa Tarnawska-Jaźwińska (rozdz. 1, 2)]. Edition: Wyd. 2 pol. / redakcja naukowa Halina Kemona, Maria Mantur.Publisher: Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2016. Other title: Urine and body fluid analysis | Urine & body fluid analysis.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 618] (1).
Diagnostyka laboratoryjna. 1, Nerka i badania laboratoryjne moczu / Nancy A. Brunzel ; [tł. z jęz. ang. Magdalena Hurkacz et al.]. Edition: Wyd. 1 pol / red. Halina Kemona i Maria Mantur.Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2010. Other title: Nerka i badania laboratoryjne moczu | Fundamentals of urine and body fluid analysis.Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1).
Family health disease / edited by Filip Gołkowski and Małgorzata Kalemba-Drożdż. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-118265] (1).
  Copies available for reference: [CZ KA 614] (1).
Geriatria : praktyczny przewodnik / Regina Roller-Wirnsberger, Katrin Singler, Maria Cristina Polidori ; redakcja naukowa wydania polskiego Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Agnieszka Neumann-Podczaska ; tłumacze Ewa Baum [i 19 pozostałych]. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie , 2021. Other title: Learnig geriatric medicine : a study guide for miedical students.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Ginekologia / redakcja naukowa Grzegorz H. Bręborowicz, Tomasz Rechberger ; autorzy: Grzegorz H. Bręborowicz [i 43 pozostałych]. Edition: Wydanie III - 4 dodruk.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021. Availability: Copies available for loan: [M-117938] (3).
  Copies available for reference: [CZ 618] (1).
  Checked out (2).
Interna Szczeklika : mały podręcznik 2021/22 / [zespół redakcyjny, redaktor prowadzący Piotr Gajewski i 40 pozostałych]. Edition: Wydanie XIII.Publisher: Kraków : Medycyna Praktyczna : Polski Instytut Evidence Based Medicine, cop. 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1).
  Checked out (1).
  On hold (1).
Medycyna regeneracyjna w leczeniu nietrzymania moczu / pod red. Klaudii Stangel-Wójcikiewicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-115319] (3).
  Copies available for reference: [CZ 616] (1).
Nietrzymanie moczu / Piotr Radziszewski, Piotr Dobroński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1).
Nietrzymanie moczu u kobiet : podstawy diagnostyki i terapii / redakcja naukowa Ewa Barcz. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1).
Ocena stanu zdrowia populacji na podstawie ogólnopolskiego zbioru wyników badań laboratoryjnych wraz z rekomendacjami : opracowano w ramach umowy nr 6/7/11/NPZ/2019/1094/79 na realizację zadania pn.: przygotowanie za 2016 r., 2018 r. i 2020 r. kompleksowej publikacji opisującej sytuację zdrowotną ludności Polskiej i jej uwarunkowania z uwzględnieniem społecznych nierówności w zdrowiu : raport końcowy / redakcja naukowa Adam Kozierkiewicz, Bogdan Wojtyniak. Publisher: Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2020. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe / pod redakcją: Marioli Głowackiej, Marioli Łodzińskiej. Publisher: Warszawa : Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Sytuacje kliniczne w ginekologii, onkologii ginekologicznej i uroginekologii / redakcja naukowa Grzegorz H. Bręborowicz, Ewa Nowak-Markwitz, Tomasz Rechberger ; [autorzy Aneta Adamiak-Godlewska i 90 pozostałych]. Edition: Wydanie I - 7 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 618] (1).
Urodynamika / Christopher R. Chapple, Christopher J. Hillary, Anand Patel, Scott A. MacDiarmid ; przedmowa Alan J. Wein ; tłumaczenie z języka angielskiego: Aleksander Antoniewicz. Edition: II wydanie polskie / redakcja naukowa Artur A. Antoniewicz.Publisher: Wrocław : Edra Urban & Partner, © copyright 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1).
Uroginekologia : algorytmy postępowania terapeutycznego : praca zbiorowa / pod redakcją Marcina Jóźwika i Pawła Szymanowskiego ; Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne. Publisher: Gdynia : Wydawnictwo Echokompendium, 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-107127] (9).
  Copies available for reference: [CZ 618] (1).
Uroginekologia : metody leczenia operacyjnego / Paweł Szymanowski ; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2021 . Availability: Copies available for loan: [M-118012] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 618] (1).
Uroginekologia / redakcja naukowa Włodzimierz Baranowski, Artur Rogowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-114370] (1).
  Copies available for reference: [CZ 618] (1).
Urologia : podręcznik dla studentów / pod red. Jana Leńko ; aut. Kazimierz Adamkiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-102342] (1).
  Copies available for hold on place: [M-102341] (1).
Urologia : podręcznik dla studentów medycyny / redakcja naukowa Andrzej Borkowski ; autorzy Andrzej Borkowski [i 23 pozostałych]. Edition: Wyd. 2, dodr. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-116370] (8).
  Copies available for reference: [CZ 616] (1).
Urologia : ilustrowany podręcznik dla studentów i stażystów / redakcja naukowa Tomasz Drewa, Kajetan Juszczak. Edition: Wydanie I - 1 dodruk.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-116029] (5).
  Copies available for reference: [CZ 616] (1).
Urologia nieoczywista / redakcja naukowa Artur A. Antoniewicz ; współpraca Weronika Zahorska ; autorzy Artur A. Antoniewicz [i 21 pozostałych]. Edition: Wydanie I - 2 dodruk.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1).
Wielkie zespoły geriatryczne / redakcja naukowa Mateusz Cybulski, Elżbieta Krajewska-Kułak. Publisher: Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright © 2021. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Wyroby medyczne : zaopatrzenie indywidualne / redakcja naukowa Krzysztof Gieremek, Szymon Janicki, Bogumił Przeździak, Marek Woźniewski. Edition: Wydanie 1 - 2 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2020. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
  Checked out (1).
Log in to create new lists.

Powered by Koha