INWESTYCJE ZAGRANICZNE Subscribe to this list

| Select titles to:
Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - handel zagraniczny / pod red. Klemensa Budzowskiego ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-026428] (39).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Place hold
Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Marta Götz. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093264] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw : opracowanie zbiorowe / pod kier. nauk. Włodzimierza Karaszewskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-083417] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Biznes międzynarodowy : od internacjonalizacji do globalizacji / pod red. Marcina K. Nowakowskiego ; [aut. poszczególnych rozdz. Marcin K. Nowakowski et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Biznes międzynarodowy / Jan Rymarczyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-083855] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / pod red. Krzysztofa Kaszuby, Stanisława Wydymusa ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Handlu Zagranicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. Publisher: Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Debiuty doktorantów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania / red. nauk. Łukasz Sułkowski. Publisher: Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-095394] (1). Place hold
Ekonomia w zarysie : praca zbiorowa / pod red. Izabeli Zawiślińskiej. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1). Place hold
Finanse międzynarodowe : wybrane problemy / redakcja naukowa Magdalena Markiewicz, Urszula Mrzygłód ; [autorzy rozdziałów: Joanna Adamska-Mieruszewska, Sławomir Antkiewicz, Łukasz Dopierała, Magdalena Markiewicz, Magdalena Mosionek-Schweda, Urszula Mrzygłód, Iwona Sobol, Joanna Sokół, Monika Szmelter]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1). Place hold
Firma w otoczeniu globalnym : praca zbiorowa / pod kier. Jerzego Bogdanienki. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-057278] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Place hold
Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu / red. nauk. Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski, Józef Misala. Publisher: Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / pod red. Klemensa Budzowskiego i Stanisława Wydymusa. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-044973] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Withdrawn (262).
Place hold
International finance / Maurice D. Levi. Edition: 5th ed.Publisher: London ; New York : Routledge, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-119461] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 339.7] (1).
Place hold
Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne / Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak (red.). Publisher: Warszawa : CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1). Place hold
Inwestycje zagraniczne : składniki wartości i ocena : wykorzystanie teorii opcji rzeczywistych / Adrian Buckley ; przekł. Tomasz Pietrzak, Kamilla Masłowska-Pietrzak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-065873] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej / Ewa Szymanik ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-031805] (49).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
  Withdrawn (20).
Place hold
Kraje rozwijające się Azji Południowo-Wschodniej i ich wpływ na rozwój gospodarczy Polski / Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.). Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny : w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Marcin Salamaga. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-113149] (1). Place hold
Ochrona bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej / Alexander J. Bělohlávek. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo "Wokół nas", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego / pod red. Artura Kozłowskiego i Barbary Mielnik. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1). Place hold
Polacy i Niemcy po otwarciu granicy / [red. Teresa Pawlak-Lis]. Publisher: Warszawa : PISM, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-072771] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089121] (1).
Place hold
Policies and policy processes of the European Union / Laurie Buonanno and Neill Nugent. Edition: Second edition.Publisher: London : Macmillan International Higher Education : Red Globe Press, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 321] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych : ograniczanie kosztów / Zbigniew Zimny. Publisher: Warszawa : Grupa Uczelni Vistula. Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą / Bohdan J. Jeliński. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Polska - Niemcy : bezpieczeństwo obrotu gospodarczego / [ red. Paulina Gas ; oprac. Michał Burek ; tł. Małgorzata Behlert et al.]. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej / red. nauk. Adam P. Balcerzak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu / pod red. Zbigniewa Zioło. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-109190] (1). Place hold
Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI ogólnopolskiej konferencji naukowej / pod red. nauk. Klemensa Budzowskiego, Krzysztofa Kaszuby, Stanisława Wydymusa ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Handlu Zagranicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. Publisher: Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045344] (9).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / pod red. Dariusza Fatuły ; Wydział Zarządzania i Marketingu Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2006. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-006341] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 33] (1).
Place hold
Przedsiębiorstwo : zasady działania, funkcjonowanie, rozwój / pod. red. Janusza Żurka ; [aut. poszczególnych rozdz. i podrozdz. Krzysztof Dobrowolski et al.]. Publisher: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha