DZIECKO - INTERNET Subscribe to this list

| Select titles to:
(Kontro)wersje wielowymiarowości współczesnej edukacji / red. nauk. Wanda Jakubaszek, Danuta Topa. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Other title: Kontrowersje wielowymiarowości współczesnej edukacji.Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera Availability: Copies available for hold on place: [M-014610] (1). Place hold
(Nie)bezpieczny komputer : od euforii do uzależnień / Anna Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-081594] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-100802] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
  Checked out (3).
Place hold
Cyberbezpieczeństwo : zarys wykładu / redakcja naukowa Cezary Banasiński ; Cezary Banasiński, Cezary Błaszczyk, Jacek M. Chmielewski, Władysław Hydzik, Dariusz Jagiełło, Filip Krzyżankiewicz, Arwid Mednis, Włodzimierz Nowak, Marcin Rojszczak, Adam Szafrański, Ryszard Szpyra, Kazimierz Waćkowski, Paweł Widawski, Joanna Worona, Zofia Zawadzka. Edition: Stan prawny na 15 października 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 004] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Cyberprzestrzeń i edukacja / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-107882] (1). Place hold
Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-107883] (1). Place hold
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. Other title: Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym.Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-107891] (1). Place hold
Czy miasto jest niepotrzebne? : (nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta / Marta Smagacz-Poziemska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.4] (1). Place hold
Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos ; przekł.: Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-089278] (17).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Place hold
Dzieci konsoli : uzależnienie od gier / Hilarie Cash, Kim McDaniel ; tł. Bolesław Ludwiczak. Publisher: Poznań : Media Rodzina, cop. 2014. Other title: Video games & your kids.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Dziecko Krzywdzone : teoria, badania, praktyka / Fundacja Dzieci Niczyje. Publisher: Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, 2001-2013. Online Access: Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Copies available for reference: [CA-889] (9). Place hold
Dziecko w sieci / Bartosz Danowski, Alicja Krupińska. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-081794] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-040746] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Jak będzie zmieniać się edukacja : wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia / Witold Kołodziejczyk, Marcin Polak. Publisher: Warszawa : Instytut Obywatelski, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-100718] (1).
  Copies available for hold on place: [M-014567] (1).
Place hold
Jednostka, grupa, cybersieć : psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego / pod red. Mieczysława Radochońskiego i Barbary Przywary. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-107896] (1). Place hold
Komunikacja wobec wyzwań współczesności / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Iwony Jagoszewskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-112144] (1). Place hold
Media / Joanna Chwaszcz, Małgorzata Pietruszka, Dariusz Sikorski ; [rys. Katarzyna Bauer]. Publisher: Lublin : Gaudium : Wydawnictwo KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego], 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005901] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Place hold
Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Media w procesie wychowania / Marcin Musioł. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Media wobec kulturowych przemian współczesności / Marek Sokołowski. Publisher: Olsztyn : Kastalia, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / [red.] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1). Place hold
Media, kultura popularna, edukacja / pod red. Witolda Jakubowskiego. Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003587] (4).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Place hold
Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie : aspekty prawnokarne / Maciej Siwicki. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-103757] (1). Place hold
Oblicza Internetu / [red. nauk. Marek Sokołowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. Instytut Informatyki Stosowanej]. Publisher: Elbląg : PWSZ ; Biskupiec : "Algraf" , 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-105724] (1). Place hold
Obraz w relacjach społecznych / Andrzej Zwoliński. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1). Place hold
Obrazy w sieci : socjologia i antropologia ikonosfery Internetu / red. nauk.: Tomasz Ferenc, Krzysztof Olechnicki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-094339] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Place hold
Oddziaływanie mass mediów / Anna Kozłowska. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-054804] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Place hold
Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. Publisher: Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA (ASPRA-JR F.H.U.), 2018. Other title: Education sciences and social preventive measures : new challenges, contexts, problems | Pädagogik und soziale Prävention : neue Herausforderungen, Zusammenhänge, Probleme.Availability: Copies available for loan: [M-114163] (6).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha