INFORMACJA GOSPODARCZA Subscribe to this list

| Select titles to:
Analiza informacji w administracji i biznesie / Tomasz R. Aleksandrowicz. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-098098] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088580] (1).
Bank jako instytucja zaufania publicznego : gwarancje prawne i instytucjonalne / Emil Radziszewski. Edition: Stan prawny na dzień 30 września 2013 r. z uwzględnieniem aktów prawnych wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Działalność Komisji Nadzoru Finansowego w orzecznictwie sądów administracyjnych / Daniel K. Nowicki ; [Komisja Nadzoru Finansowego]. Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Ekonomika informacji : podstawy / Józef Oleński. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Euro Info dla Małych i Średnich Firm / Fundusz Współpracy. Publisher: Warszawa : Fundusz Współpracy. Centrum Korenspondencyjne Euro Info, 1998-2017. Other title: Biuletyn Euro Info dla Małych i Średnich Firm | Biuletyn dla Małych i Średnich Firm Euro Info | Euro Info Biuletyn dla Małych i Średnich Firm | Euro Info | Euro Info Biuletyn | Biuletyn Euro Info | Euro Info Biuletyn dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Biuletyn Euro Info dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Biuletyn dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Euro Info.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1166] (5).
Ewolucja przedsiębiorstw ery informacji / Tadeusz Kasprzak. Publisher: Warszawa : Katedra Cybernetyki i Badań Operacyjnych. Wydział Nauk Ekonomicznych. Uniwersytet Warszawski, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Firma w warunkach ryzyka gospodarczego / Leszek Korzeniowski ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2001. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114723] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
Firma w warunkach ryzyka gospodarczego / Leszek Korzeniowski. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Kraków : European Association for Security, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-079807] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Funkcjonalność edukacyjna światów wirtualnych / Paweł Topol. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
How to organise information : a manager's guide to techniques and sources, with a checklist for secretaries and assistants / K. G. B. Bakewell. Publisher: Aldershot ; Brookfield : Gower, cop. 1984. Other title: Manager's guide to techniques and sources, with a checklist for secretaries and assistants.Availability: Copies available for hold on place: [M-069358] (1).
Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński red. nauk. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-081366] (4).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy / Katarzyna Materska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. Other title: Information in the knowledge-based organizations.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-051071] (2).
  Copies available for hold on place: [M-105501] (1).
Informacja w zarządzaniu procesem zmian / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102833] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007506] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego i Mirosława Kwiecińskiego. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Information technology : the catalyst for change. / PA Consulting Group. Publisher: London : Mercury Books, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-015981] (1).
Kodeks spółek handlowych. Ustawa o krajowym rejestrze sądowym. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe i naprawcze. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych. Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Spółdzielnia europejska : ze skorowidzami / [red. Małgorzata Buczna]. Edition: 9. wyd., stan prawny na 1 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Other title: Prawo handlowe - zbiór przepisów.Availability: Copies available for hold on place: [M-107581] (1).
Markets, hierarchies, and networks : the coordination of social life / edited by Grahame Thompson, [et al.]. Publisher: London ; Newbury Park : Sage Publications, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-016056] (1).
Monitorowanie otoczenia : przepływ i bezpieczeństwo informacji : w stronę inteligencji przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102834] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Od inwestora do akcjonariusza spółki giełdowej / Mariusz Poślad, Stanisław Thiel. Edition: Stan prawny na 31.10.2014 r.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie / Ryszard Zygała. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057721] (4).
  Copies available for hold on place: [M-114735] (1).
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Bogusza Mikuły, Anny Pietruszki-Ortyl, Arkadiusza Potockiego. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Polityka gospodarcza : wybrane zagadnienia / Dariusz K. Rosati. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-112914] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Pomiar aktywności patentowej gałęzi gospodarki z wykorzystaniem tablic konkordacyjnych / Ewa Okoń-Horodyńska, Tomasz Sierotowicz, Rafał Wisła. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami / redakcja naukowa Wiesława Miemiec ; Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Paweł Lenio, Wiesława Miemiec, Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Witold Michał Srokosz, Michał Stawiński, Patrycja Zawadzka. Edition: Stan prawny na 30 kwietnia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Rejestry kredytowe : teoria i praktyka / Alfred Bieć. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-106978] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.77] (1).
Rynki finansowe i gospodarka w warunkach zmiennej koniunktury / red. nauk. Marcin Kalinowski, Michał Pronobis. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Ryzyko i zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne / Tadeusz Teofil Kaczmarek. Edition: Wyd. 3 rozszerz.Publisher: Warszawa : Difin, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-060189] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Ryzyko przedsiębiorcy : wywiad gospodarczy / Leszek Korzeniowski, Tatiana Varcholová. Publisher: Kraków : European Association for Security, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-114729] (1).
Słownik terminologii logistycznej / redaktor naukowy Marek Fertsch. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha