ADHD Subscribe to this list

| Select titles to:
ADHD - prawie normalne życie / pod red. Wandy Baranowskiej. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Artur Kołakowski [et al.]. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Other title: Attention-deficit hyperactivity disorder - zespół nadpobudliwości psychoruchowej.Availability: Copies available for loan: [M-005387] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
ADHD : podjąć wyzwanie : kompletny przewodnik dla rodziców / Russell A. Barkley ; tł. Aleksandra Błachnio. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-081950] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Dysleksja i ADHD współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci / Małgorzata Lipowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. Other title: Neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci.Availability: Copies available for loan: [M-084590] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Place hold
Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. Edition: Wydanie VIII.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. Publisher: Warszawa : "Liber", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8:159.91] (1). Place hold
Dzieci z zespołem ADHD w środowisku rodzinnym : studium empiryczne / Mieczysław Dudek. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Dzieciństwo i dorastanie z ADHD : rozwój dzieci nadpobudliwych psychoruchowo : zagrożenia i możliwości wsparcia / Tomasz Hanć. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1). Place hold
Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze - i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimland ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. Publisher: Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010. Other title: Dyslogic syndrome.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1). Place hold
Dziecko w systemie pomocy społecznej : poradnik dla pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci i młodzieży / Katarzyna Braun [et al.] ; zespół aut. pod red. Anny Dunajskiej i Adama Lisowskiego. Edition: Stan prawny na dzień 10 marca 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Forensic psychiatry : fundamentals and clinical practice / edited by Basant K. Puri, Ian H. Treasaden. Publisher: Boca Raton : CRC Press - Taylor & Francis Group, cop. 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Jak żyć z ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi w świetle najnowszych badań / Edward M. Hallowell, John J. Ratey ; tł. Krzysztof Puławski. Publisher: Poznań : Media Rodzina, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? : jasne reguły pomagają wychowywać / Robert J. MacKenzie ; przekł. Olena Waśkiewicz. Edition: Wyd. 3 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061768] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Place hold
Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. Publisher: Kraków : Impuls, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-067068] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego : podręcznik dla studiów medycznych / Grażyna Cepuch [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for loan: [M-067345] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (9).
Place hold
Neurodydaktyka : nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi / Marzena Żylińska ; [recenzent Czesław Karolak]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. Other title: Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi.Availability: Copies available for loan: [M-112442] (11).
  Copies available for reference: [CZ 159.95/.953] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Neurologia Merritta. T. 2, Rozdziały 53-117 / red. Lewis P. Rowland ; [tł.: Jacek Bojakowski et al.]. Edition: Wyd. 2 / red. wyd. pol.: Hubert Kwieciński, Anna M. Kamińska.Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2008. Other title: Merritt's neurology.Availability: Copies available for loan: [M-058445] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Place hold
Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. nauk.: Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. Edition: Wyd. 2, 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114880] (16).
  Copies available for reference: [CZ 616.8:159.91] (1).
Place hold
Neuropsychology : a review of science and practice. 2 / edited by Sandra Koffler, Joel Morgan, Bernice Marcopulos, Manfred F. Greiffenstein. Publisher: Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8:159.91] (1). Place hold
O dzieciach Indygo, czyli ADHD bez tajemnic / Katarzyna Herda. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne / Mary E. Muscari [i jedenastu pozostałych ; tłumaczenie Biuro Tłumaczeń KOD, Sylwia Zawada-Targoni, Marek Kowrach]. Edition: Wyd. 1., dodr. / redakcja naukowa wydania polskiego Krystyna Bernat.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. Other title: Pediatric nursing.Availability: Copies available for loan: [M-104670] (7).
  Copies available for reference: [CZ 616-053.2] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne / redakcja naukowa Danuta Zarzycka, Andrzej Emeryk. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020. Online Access: Okładka | Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for loan: [M-116021] (7).
  Copies available for reference: [CZ 616-053.2] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Podstawy kliniczne fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu / pod red. Janusza Nowotnego ; aut. Tadeusz Szymon Gaździk [et al.]. Publisher: Warszawa : MediPage, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1). Place hold
Poznanie i komunikacja : rozwój typowy i atypowy / red. zeszytu Marta Białecka-Pikul. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095960] (1). Place hold
Problemy dziecka z zespołem ADHD w świetle analiz biograficznych rodziców / Iwona Myśliwczyk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie / redakcja naukowa Michał Nowakowski, Włodzimierz Piątkowski. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-117133] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Place hold
Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej / Aneta Rita Borkowska. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-059074] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.8:159.91] (1).
Place hold
Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 2, Działania / red. nauk. Maria Deptuła. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067427] (1).
  Copies available for hold on place: [M-014560] (1).
Place hold
Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1). Place hold
Promocja zdrowia psychicznego : badania i działania w Polsce / pod red. Katarzyny Okulicz-Kozaryn i Krzysztofa Ostaszewskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090397] (1).
  Copies available for hold on place: [M-115338] (1).
Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha