HANDEL LUDŹMI Subscribe to this list

| Select titles to:
Bezpieczeństwo w polskiej polityce zagranicznej / red. nauk. Wiesław Śmiałek. Publisher: Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Combating human trafficking : gaps in policy and law / Veerendra Mishra. Publisher: Los Angeles [etc.] : SAGE, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Criminological problems of transplant medicine = Kriminologische Probleme von Transplantationsmedizin / academic editing Ewa M. Guzik-Makaruk, Emil W. Pływaczewski, Janusz Bryk, Dorota Mocarska ; Reviewer Izabela Nowicka. Publisher: Szczytno : Publishing and Printing Department Higher Police School, 2017. Other title: Kriminologische Probleme von Transplantationsmedizin.Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Czarna księga kobiet / pod red. Christine Ockrent ; współpr. Sandrine Treiner ; przeł. Katarzyna Bartkiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2007. Other title: Livre noir de la condition des femmes.Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Czerwony rynek : na tropie handlarzy organów, złodziei kości, producentów krwi i porywaczy dzieci / Scott Carney ; przeł. Janusz Ochab. Publisher: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2014. Other title: Red market.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. Other title: Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1). Place hold
Europejskie dylematy i wyzwania : praca zbiorowa / pod red. Sebastiana Wojciechowskiego. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1). Place hold
Handbook for diplomatic and consular personnel on how to assist and protect victims of human trafficking / Council of the Baltic Sea States. Secretariat. Publisher: Stocholm : Council of the Baltic Sea States, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-103657] (1).
  Copies available for hold on place: [M-103656] (1).
Place hold
Handel ludźmi : metody działania sprawców / Irena Malinowska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Handel ludźmi : przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański. Publisher: Warszawa : Difin, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Interdyscyplinarność współczesnej medycyny = Interdisciplinary nature of modern medicine / redakcja Krzysztof Rejman, Sławomir Rudzki, Jarosław Noworól, Marta Cebulak, Barbara Stawarz. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2017. Other title: Interdisciplinary nature of modern medicine.Availability: Copies available for hold on place: [M-115361] (1). Place hold
Kryminologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi : wybrane problemy / redakcja Stana Buchowska ; Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Publisher: Warszawa ; Koszalin : Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa / Krzysztof Cebul, Andrzej Rudowski (red.). Publisher: Warszawa : CeDeWu.PL, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Migracje kobiet : perspektywa wielowymiarowa / pod red. Krystyny Slany. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052563] (3).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Place hold
Migranci na polskim rynku pracy : rzeczywistość, problemy, wyzwania / pod red. Witolda Klausa. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Migration and human trafficking - challenges for south eastern European region / ed. by Krystyna Iglicka ; [coop. Katarzyna Gmaj] ; Centrum Stosunków Międzynarodowych, [The German Marschall Fund of the United States]. Publisher: Warsaw : Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-098092] (1). Place hold
Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. Edition: Wyd. 1, 5 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-072269] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Place hold
Problemy ochrony praw człowieka w Afryce / Grażyna Michałowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053501] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Przestępczość drugiej połowy XX wieku : (wybrane zagadnienia) / Brunon Hołyst. Edition: Wyd. 2 rozszerz.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Przestępczość w XXI wieku : zapobieganie i zwalczanie : problemy prawno-kryminologiczne / redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau. Edition: Stan prawny na 1 maja 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Other title: Przestępczość w dwudziestym pierwszym wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Stan nadzwyczajny : analizy z perspektywy nauk politycznych i prawnych / pod redakcją Joanny Markiewicz-Stanny i Piotra Łukomskiego. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1). Place hold
Współczesne problemy prawa. T. 1 / pod redakcją naukową Izabeli Nowickiej, Doroty Mocarskiej ; [recenzenci Jacek Dworzecki, Katarzyna Laskowska]. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1). Place hold
Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1). Place hold
Zbrodnia : twarzą w twarz ze współczesnym niewolnictwem / E. Benjamin Skinner ; przedm. Richard Holbrooke ; przekł. Jacek Konieczny. Publisher: Kraków : "Znak", 2010. Other title: Crime so monstrous.Availability: Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1). Place hold
Zjawisko prostytucji w Polsce po 1989 roku / Wojciech Welskop. Publisher: Łysomice ; Toruń : ECE Wydawnictwo, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.83] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha