HANDEL LUDŹMI Subscribe to this list

| Select titles to:
Afryka na progu XXI wieku. T. 1, Kultura i społeczeństwo / red.: Jacek Jan Pawlik, Małgorzata Szupejko ; Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-101564] (1). Place hold
Afrykanie : dzieje kontynentu / John Iliffe ; tł. Justyn Hunia. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej / Piotr Wawrzyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091346] (12). Place hold
Combating human trafficking : gaps in policy and law / Veerendra Mishra. Publisher: Los Angeles [etc.] : SAGE, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Czarna księga kobiet / pod red. Christine Ockrent ; współpr. Sandrine Treiner ; przeł. Katarzyna Bartkiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2007. Other title: Livre noir de la condition des femmes.Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym : wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni / pod red. Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, cop. 2013. Other title: Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1). Place hold
Dalsza adaptacja partnerstwa dla pokoju / Eunika Katarzyna Frydrych ; [Min. Obrony Narodowej. Departament Polityki Obronnej]. Publisher: Warszawa : MON. DPO, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-099203] (1). Place hold
Dziesięć przykazań dzisiaj / André Chouraqui ; [przekł. Andrzej St. Gościniak, Ewa Karwowska]. Publisher: Warszawa : Pax, 2002. Other title: Dix commandements aujourd'hui.Availability: Copies available for hold on place: [M-107432] (1). Place hold
Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji / pod red. Elżbiety Łuczak, Sławomira Przybylińskiego, Joanny Żeromskiej-Charlińskiej. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo UWM, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1). Place hold
Europejskie dylematy i wyzwania : praca zbiorowa / pod red. Sebastiana Wojciechowskiego. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1). Place hold
Handel ludźmi : metody działania sprawców / Irena Malinowska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Handel ludźmi : przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański. Publisher: Warszawa : Difin, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej / Robert Kłosowicz. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , copyright 2017 . Availability: Copies available for loan: [M-107085] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Kryminologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi : wybrane problemy / redakcja Stana Buchowska ; Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Publisher: Warszawa ; Koszalin : Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny ; [aut. leksykonu Michał Balcerzak et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Ludowa historia Stanów Zjednoczonych : od roku 1492 do dziś / Howard Zinn ; tłumaczenie: Andrzej Wojtasik ; wstęp: Artur Domosławski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa / Krzysztof Cebul, Andrzej Rudowski (red.). Publisher: Warszawa : CeDeWu.PL, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Migracje kobiet : perspektywa wielowymiarowa / pod red. Krystyny Slany. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052563] (3).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Place hold
Migranci na polskim rynku pracy : rzeczywistość, problemy, wyzwania / pod red. Witolda Klausa. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Młodzież pogranicza - "świnki" czyli O prostytucji nieletnich / Jacek Kurzępa. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-038518] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Place hold
Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Ochrona dzieci przed krzywdzeniem : perspektywa globalna i lokalna / Ewa Jarosz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-051109] (4). Place hold
Polityka imigracyjna i azylowa : wyzwania i dylematy / Janusz Balicki, Peter Stalker. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-034794] (7).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Porwania w celu wymuszenia okupu : studium kryminalistyczne / Alfred Staszak. Publisher: [Zdzieszowice] : "Prometeusz", 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-105618] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Place hold
Pranie pieniędzy : kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych / Jerzy Wojciech Wójcik. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2002 roku.Publisher: Warszawa : Twigger, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Problemy ochrony praw człowieka w Afryce / Grażyna Michałowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053500] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Place hold
Przestępczość drugiej połowy XX wieku : (wybrane zagadnienia) / Brunon Hołyst. Edition: Wyd. 2 rozszerz.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Rodzinny wywiad środowiskowy w postępowaniu w sprawach pomocy społecznej / Małgorzata Gąsiorek. Edition: Stan prawny: 1 czerwca 2011 r.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Gaskor, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1). Place hold
Socjologia kryminalistyczna. T. 1 / Brunon Hołyst. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha