GRUPA WYSZEHRADZKA Subscribe to this list

| Select titles to:
Bezpieczeństwo energetyczne państw Grupy Wyszehradzkiej : jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie / Pál Kovács [et al.] ; red. Joanna Świątkowska ; [tł.: Agnieszka Bodzoń et al.]. Publisher: Kraków : Instytut Kościuszki, 2011. Other title: Jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie.Availability: Copies available for loan: [M-078464] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo państw Europy : koncepcje i problemy lat 90 / pod red. Bogdana Łomińskiego. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Długi koniec zimnej wojny : Rosja i Europa Środkowa 1991-1996 / Irina Kobrinskaja ; [przetł.: Ewa Kornowska-Michalska] ; Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Towarzystwo "Więź", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-092583] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089228] (1).
Place hold
Doświadczenia i wnioski z przygotowania dowództwa operacji Unii Europejskiej do dyżuru Wyszehradzkiej Grupy Bojowej (EU ohQ V4=2016/I) / Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego im. gen broni Władysława Andersa ; zespół autorski pod kierownictwem gen. bryg. dr. Sławomira Kowalskiego w składzie płk Norbert Iwanowski [i 19 pozostałych]. Publisher: Kraków : CDiS SZ, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-111732] (14).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Place hold
Encyklopedia organizacji międzynarodowych / Zbigniew M. Doliwa-KLepacki. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo' 69, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1). Place hold
Encyklopedia zagadnień międzynarodowych / pod red. Eweliny Cała-Wacinkiewicz, Renaty Podgórzańskiej, Daniela Wacinkiewicza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1). Place hold
Europa Środkowo-Wschodnia a globalizacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Wallasa ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Europa w ujęciu interdyscyplinarnym : społeczeństwo, polityka, gospodarka, turystyka / redakcja Beata Petrecka, Sylwia Dyrda-Maciałek, Krzysztof Rejman. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Handel zagraniczny krajów Grupy Wyszehradzkiej podczas procesów transformacji systemowej : analiza empiryczna handlu między- i wewnątrzgałęziowego Polski, Węgier, Czech i Słowacji z Unią Europejską, Niemcami i w ramach CEFTA w latach dziewięćdziesiątych / Eugeniusz Maciej Pluciński ; [tł. i red. nauk. Eugeniusz Maciej Pluciński]. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, 1998. Other title: Handel zagraniczny krajów Grupy Wyszehradzkiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-089494] (1). Place hold
Istota bezpieczeństwa cybernetycznego w polityce państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2013-2017 / Marek Górka. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-113231] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Koncepcje bezpieczeństwa państw Europy Środkowej po 1989 roku / Iwona Pawlikowska. Publisher: Toruń : "Mado", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006086] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Krok po kroku : polska droga do NATO : 1989-1999 / Andrzej Krzeczunowicz. Publisher: Kraków : "Znak", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-092245] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089081] (1).
Place hold
Leksykon dyplomatyczny / Julian Sutor. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Nowa Grupa Wyszehradzka w nowej Unii Europejskiej - szanse i możliwości rozwoju = A new Visegrad Group in the new European Union - possibilities and opportunities for development / Patrycja Bukalska, współpr. Mariusz Bocian ; [tł. Anna Wielopolska] ; Ośrodek Studiów Wschodnich. Publisher: Warszawa : OSW, 2003. Other title: New Visegrad Group in the new European Union - possibilities and opportunities for development.Availability: Copies available for loan: [M-092541] (2).
  Copies available for hold on place: [M-109991] (1).
Place hold
Nowe procesy w gospodarce światowej : wnioski dla Polski / redakcja naukowa Adam Budnikowski, Andżelika Kuźnar. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-109801] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Od stowarzyszenia do członkostwa : perspektywa konferencji międzyrządowej / red. nauk. Stanisław Konopacki, Ewa Miszczak ; [tł. Ewa Miszczak, Agnieszka Górska, Beata Gontar]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-100609] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089028] (1).
Place hold
Organizacje i ugrupowania międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku : multilateralna współpraca państw w świecie postzimnowojennym / pod red. Izabeli Wróbel. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-023049] (2).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Place hold
Perspektywy Grupy Wyszehradzkiej / Joanna J. Mizgała. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-083450] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101674] (1).
Place hold
Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego / Wojciech Gizicki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Polityka Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej / Maciej Raś. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086300] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Polityka wschodnia Polski : uwarunkowania, koncepcje, realizacja / red. nauk. Andrzej Gil i Tomasz Kapuśniak ; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej ; Warszawa : [s.n.], 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086449] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Place hold
Polityka Wschodnia Unii Europejskiej : perspektywa krajów wyszechradzkich = Eastern policy of the EU : the Visegrad countries' perspective / Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz [et al. ; tł. Izabela Zygmunt]. Publisher: Warszawa : OSW, 2003. Other title: Eastern policy of the EU | Eastern policy of the European Union's.Availability: Copies available for loan: [M-085681] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Polska prezydencja w Unii Europejskiej / red. nauk.: Jadwiga Nadolska, Konstanty A. Wojtaszczyk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Katedra Europeistyki. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1). Place hold
Rola Europy Środkowej w gospodarce Niemiec : konsekwencje polityczne / Konrad Popławski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Sąsiad odkrywany na nowo : stosunki Czech, Słowacji i Węgier z Ukrainą / Jakub Groszkowski, Tadeusz Iwański, Andrzej Sadecki ; współpraca Tomasz Dąborowski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Słowacja na arenie międzynarodowej po wyborach parlamentarnych w 1998 roku / Bogdan Góralczyk. Publisher: [Warszawa] : Departament Strategii i Planowania Polityki - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-092931] (2).
  Copies available for hold on place: [M-067575] (1).
Place hold
Sojusz nadziei : polsko-niemiecka współpraca wojskowa po 1989 roku / Jarosław Drozd. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-088916] (1). Place hold
Szanse i zagrożenia polskiej polityki zagranicznej : opinie młodego pokolenia / pod red.: Katarzyny i Zbigniewa Pisarskich ; Forum Młodych Dyplomatów. Publisher: Warszawa : Mediton, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-043963] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Place hold
The Visegrad Group : a Central European constellation : publication on the occasion of the 15th anniversary of fhe Visegrad Group / ed. by Andrzej Jagodziński ; [co-operating ed. Tomáš Vrba et al. ; Engl. ed. Tom Nicholson, Judyta Fiedin ; transl. Paul Wilson et al.]. Publisher: Bratislava : International Visegrad Fund ; Warsaw : Adam Mickiewicz Institute, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-083529] (2).
  Copies available for hold on place: [M-098881] (1).
Place hold
Uwarunkowania polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej / Radosław Zenderowski, Bartosz Koziński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha