Logo Krakowskiej Akademii

GRUPA WYSZEHRADZKA

This list contains 36 titles

Bezpieczeństwo energetyczne państw Grupy Wyszehradzkiej : jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie / Pál Kovács [et al.] ; red. Joanna Świątkowska ; [tł.: Agnieszka Bodzoń et al.]. by
 • Kovács, Pál
 • Świątkowska, Joanna [Red.]
 • Bodzoń, Agnieszka [Tł.]
 • Instytut Kościuszki (Kraków) [pbl]
Language: Polish Original language: Hungarian, Czech, Slavic (Other)
Publication details: Kraków : Instytut Kościuszki, 2011
Other title:
 • Jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie
Availability:
Items available for loan: (2)M-078464, ... Items available for reference: (1)CZ 338.
Bezpieczeństwo państw Europy : koncepcje i problemy lat 90 / pod red. Bogdana Łomińskiego. by
 • Łomiński, Bogdan [Red.]
 • Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo [pbl]
Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1688Language: Polish Summary language: English, Russian
Publication details: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 327.56/.57.
Bezpieczeństwo w polskiej polityce zagranicznej / red. nauk. Wiesław Śmiałek. by
 • Śmiałek, Wiesław [Red.]
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (Warszawa) [pbl]
Language: Polish, English Summary language: English
Publication details: Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2014
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 327.56/.57.
Długi koniec zimnej wojny : Rosja i Europa Środkowa 1991-1996 / Irina Kobrinskaja ; [przetł.: Ewa Kornowska-Michalska] ; Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych. by
 • Kobrinskaâ, Irina Âkovlevna
 • Kornowska-Michalska, Ewa [Tł.]
 • Biblioteka "Więzi" [pbl]
Language: Polish Original language: Russian
Publication details: Warszawa : Towarzystwo "Więź", 1998
Availability:
Items available for loan: (1)M-092583. Items available for reference: (1)M-089228.
Doświadczenia i wnioski z przygotowania dowództwa operacji Unii Europejskiej do dyżuru Wyszehradzkiej Grupy Bojowej (EU ohQ V4=2016/I) / Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego im. gen broni Władysława Andersa ; zespół autorski pod kierownictwem gen. bryg. dr. Sławomira Kowalskiego w składzie płk Norbert Iwanowski [i 19 pozostałych]. by
 • Iwanowski, Norbert [Autor]
 • Kowalski, Sławomir (wojskowy) [Redaktor]
 • Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. gen. broni Władysława Sikorskiego [Wydawca]
 • Polska. Wojsko Polskie (1944- ). Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego im. gen broni Władysława Andersa [Instytucja sprawcza]
 • Polska. Wojsko Polskie (1944- ). Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych [Instytucja sprawcza]
Publication details: Kraków : CDiS SZ, 2018
Availability:
Items available for loan: (14)M-111645, ... Items available for reference: (1)CZ 355/359:623.
Europa Karpat : rzecz o współpracy / redaktor Waldemar Paruch. by
 • Paruch, Waldemar, (1964-2022) [Redaktor]
 • Wydawnictwo Sejmowe [Wydawca]
Edition: Wydanie II rozszerzone.
Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019
Availability:
Items available for reference: (1)M-119591.
Europa Środkowo-Wschodnia a globalizacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Wallasa ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. by
 • Wallas, Tadeusz, (1958- ) [Red.]
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Wydawnictwo Naukowe [pbl]
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Publication details: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2000
Availability:
Items available for loan: (1)M-092511. Items available for reference: (1)CZ 327(4/9).
Europa w ujęciu interdyscyplinarnym : społeczeństwo, polityka, gospodarka, turystyka / redakcja Beata Petrecka, Sylwia Dyrda-Maciałek, Krzysztof Rejman. by
 • Petrecka, Beata [Red.]
 • Dyrda-Maciałek, Sylwia [Red.]
 • Rejman, Krzysztof [Red.]
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza (Jarosław). Wydawnictwo [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 338.
Handel zagraniczny krajów Grupy Wyszehradzkiej podczas procesów transformacji systemowej : analiza empiryczna handlu między- i wewnątrzgałęziowego Polski, Węgier, Czech i Słowacji z Unią Europejską, Niemcami i w ramach CEFTA w latach dziewięćdziesiątych / Eugeniusz Maciej Pluciński ; [tł. i red. nauk. Eugeniusz Maciej Pluciński]. by
 • Pluciński, Eugeniusz Maciej, (1950- )
Language: Polish Summary language: English, German Original language: German
Publication details: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, 1998
Other title:
 • Handel zagraniczny krajów Grupy Wyszehradzkiej
Availability:
Items available for reference: (1)M-089494.
Istota bezpieczeństwa cybernetycznego w polityce państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2013-2017 / Marek Górka. by
 • Górka, Marek (nauki o polityce) [Autor]
 • Difin [Wydawca]
Edition: Wydanie pierwsze.
Language: Polish Summary language: English, Old (ca. 450-1100)
Publication details: Warszawa : Difin, 2019
Availability:
Items available for loan: (3)M-113230, ... Items available for reference: (1)CZ 327.56/.57.
Koncepcje bezpieczeństwa państw Europy Środkowej po 1989 roku / Iwona Pawlikowska. by
 • Pawlikowska, Iwona
 • Firma Wydawniczo-Handlowa MADO [pbl]
Publication details: Toruń : "Mado", cop. 2006
Availability:
Items available for loan: (2)M-006086, ... Items available for reference: (1)CZ 327.56/.57.
Krok po kroku : polska droga do NATO : 1989-1999 / Andrzej Krzeczunowicz. by
 • Krzeczunowicz, Andrzej, (1930- )
 • Społeczny Instytut Wydawniczy Znak [pbl]
Publication details: Kraków : "Znak", 1999
Availability:
Items available for loan: (1)M-092245. Items available for reference: (1)M-089081.
Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich / Włodzimierz Fehler, Krzysztof Cebul, Renata Podgórzańska. by
 • Fehler, Włodzimierz
 • Cebul, Krzysztof, (1979- )
 • Podgórzańska, Renata, (1970- )
 • Difin [pbl]
Publication details: Warszawa : Difin, 2017
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 314.
Nowa Grupa Wyszehradzka w nowej Unii Europejskiej - szanse i możliwości rozwoju = A new Visegrad Group in the new European Union - possibilities and opportunities for development / Patrycja Bukalska, współpr. Mariusz Bocian ; [tł. Anna Wielopolska] ; Ośrodek Studiów Wschodnich. by
 • Bukalska, Patrycja, (1972- )
 • Bocian, Mariusz
 • Wielopolska, Anna [Tł.]
Series: Punkt Widzenia - Ośrodek Studiów WschodnichLanguage: Polish, English Original language: Polish
Publication details: Warszawa : OSW, 2003
Other title:
 • New Visegrad Group in the new European Union - possibilities and opportunities for development
Availability:
Items available for loan: (2)M-085684, ... Items available for reference: (1)M-109991.
Nowe procesy w gospodarce światowej : wnioski dla Polski / redakcja naukowa Adam Budnikowski, Andżelika Kuźnar. by
 • Budnikowski, Adam, (1948- ) [Red.]
 • Kuźnar, Andżelika [Red.]
 • Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2014
Availability:
Items available for loan: (1)M-109801. Items available for reference: (1)CZ 339.
Od stowarzyszenia do członkostwa : perspektywa konferencji międzyrządowej / red. nauk. Stanisław Konopacki, Ewa Miszczak ; [tł. Ewa Miszczak, Agnieszka Górska, Beata Gontar]. by
 • Miszczak, Ewa [Red.]
 • Konopacki, Stanisław, (19..-2017) [Red.]
 • Górska, Agnieszka [Tł.]
 • Gontar, Beata [Tł.]
 • Instytut Europejski (Łódź)
 • Trans-European Policy Studies Association
Series: Integracja Europejska. Lektury ; 11Language: Polish Original language: English
Publication details: Łódź : Instytut Europejski, 1998
Availability:
Items available for loan: (1)M-100609. Items available for reference: (1)M-089028.
Organizacje i ugrupowania międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku : multilateralna współpraca państw w świecie postzimnowojennym / pod red. Izabeli Wróbel. by
 • Wróbel, Izabela [Red.]
 • Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo [pbl]
Series: Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2877
Publication details: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006
Availability:
Items available for loan: (2)M-023049, ... Items available for reference: (1)CZ 06.
Perspektywy Grupy Wyszehradzkiej / Joanna J. Mizgała. by
 • Mizgała, Joanna J
Series: Opinie ; nr 64
Publication details: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2003
Availability:
Items available for loan: (2)M-063451, ... Items available for reference: (1)M-101674.
Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego / Wojciech Gizicki. by
 • Gizicki, Wojciech, (1976- )
 • Wydawnictwo Adam Marszałek [pbl]
Publication details: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 327.56/.57.
Polityka bezpieczeństwa RP : uwarunkowania- strategia- kierunki działania / Włodzimierz Malendowski. by
 • Malendowski, Włodzimierz, (1944- )
Publication details: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 1998
Other title:
 • Polityka bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
Availability:
Items available for loan: (1)M-075458. Items available for reference: (1)CZ 327.56/.57.
Polityka Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej / Maciej Raś. by
 • Raś, Maciej
 • Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (2002-2018). Wydawnictwo [pbl]
Series: Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej ; 16
Publication details: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010
Availability:
Items available for loan: (3)M-080319, ... Items available for reference: (1)CZ 327(4/9).
Polityka wschodnia Polski : uwarunkowania, koncepcje, realizacja / red. nauk. Andrzej Gil i Tomasz Kapuśniak ; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. by
 • Gil, Andrzej, (1963- ) [Red.]
 • Stępniewski, Tomasz, (1979- ) [Red.]
 • Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (2002-2018). Wydawnictwo [pbl]
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Lublin : Warszawa : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej ; [s.n.], 2009
Online access:
Availability:
Items available for loan: (1)M-086449. Items available for reference: (1)CZ 327(438).
Polityka Wschodnia Unii Europejskiej : perspektywa krajów wyszehradzkich = Eastern policy of the EU : the Visegrad countries' perspective / Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz [et al. ; tł. Izabela Zygmunt]. by
 • Pełczyńska-Nałęcz, Katarzyna, (1970- )
 • Zygmunt, Izabela [Tł.]
 • Ośrodek Studiów Wschodnich [pbl]
Series: Punkt Widzenia - Ośrodek Studiów WschodnichLanguage: Polish, English Original language: Polish
Publication details: Warszawa : OSW, 2003
Other title:
 • Eastern policy of the EU
 • Eastern policy of the European Union's
Availability:
Items available for loan: (2)M-063422, ... Items available for reference: (1)CZ 327(4/9).
Polska prezydencja w Unii Europejskiej / red. nauk.: Jadwiga Nadolska, Konstanty A. Wojtaszczyk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Katedra Europeistyki. by
 • Nadolska, Jadwiga [Red.]
 • Wojtaszczyk, Konstanty Adam, (1952- ) [Red.]
 • Oficyna Wydawnicza Aspra-JR [pbl]
 • Konferencja na temat "Polska Prezydencja w Unii Europejskiej" (2010 ; Warszawa)
Series: Wizje Europy ; 9Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 327.39(4-67).
Regionalny wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego / redakcja naukowa Katarzyna Śmiałek, Wiesław Śmiałek. by
 • Śmiałek, Wiesław [Redaktor]
 • Śmiałek, Katarzyna [Redaktor]
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (Warszawa) [Wydawca]
Language: Polish, English, Old (ca. 450-1100) Summary language: English, Old (ca. 450-1100)
Publication details: Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2019
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 327.56/.57.
Rola Europy Środkowej w gospodarce Niemiec : konsekwencje polityczne / Konrad Popławski. by
 • Popławski, Konrad
 • Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia [pbl]
Series: Raport OSW
Publication details: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2016
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 327(4/9).
Sąsiad odkrywany na nowo : stosunki Czech, Słowacji i Węgier z Ukrainą / Jakub Groszkowski, Tadeusz Iwański, Andrzej Sadecki ; współpraca Tomasz Dąborowski. by
 • Groszkowski, Jakub
 • Iwański, Tadeusz
 • Sadecki, Andrzej
 • Dąborowski, Tomasz
 • Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia [pbl]
Series: Raport OSW
Publication details: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017
Online access:
Availability:
Items available for reference: (1)CZ 327(4/9).
Słowacja na arenie międzynarodowej po wyborach parlamentarnych w 1998 roku / Bogdan Góralczyk. by
 • Góralczyk, Bogdan, (1954- )
 • Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (1944- ). Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej [pbl]
Series: Opinie ; nr 16
Publication details: [Warszawa] : Departament Strategii i Planowania Polityki - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1998
Availability:
Items available for loan: (2)M-086307, ... Items available for reference: (1)M-067575.
Sojusz nadziei : polsko-niemiecka współpraca wojskowa po 1989 roku / Jarosław Drozd. by
 • Drozd, Jarosław
 • Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych [pbl]
Language: Polish Summary language: English, German
Publication details: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998
Availability:
Items available for reference: (1)M-088916.
Szanse i zagrożenia polskiej polityki zagranicznej : opinie młodego pokolenia / pod red.: Katarzyny i Zbigniewa Pisarskich ; Forum Młodych Dyplomatów. by
 • Pisarska, Katarzyna [Red.]
 • Pisarski, Zbigniew [Red.]
Publication details: Warszawa : Mediton, 2002
Availability:
Items available for loan: (3)M-043963, ... Items available for reference: (1)CZ 327(438).
 <<  <  1  2    >>
Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny