GLOBALIZACJA Subscribe to this list

| Select titles to:
"Global governance" we współczesnej debacie o stosunkach międzynarodowych / Magdalena Kozub-Karkut. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099268] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Place hold
"International Organizations - The United Nations Organization - its activity and reforms" / Jolanta Kubicka. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1). Place hold
(Kontro)wersje wielowymiarowości współczesnej edukacji / red. nauk. Wanda Jakubaszek, Danuta Topa. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Other title: Kontrowersje wielowymiarowości współczesnej edukacji.Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera Availability: Copies available for hold on place: [M-014610] (1). Place hold
25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej / pod redakcją Ewy Gdulewicz, Wojciecha Orłowskiego, Sławomira Patyry. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. Other title: Dwadzieścia pięć lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-105014] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Place hold
A world of struggle : how power, law, and expertise shape global political economy / David Kennedy, with a new afterword by the author. Edition: 3rd printing.Publisher: Princeton ; Oxford : Princeton University Press, copyright 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie / pod red. Klemensa Budzowskiego ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-025499] (39).
  Copies available for reference: [CZ KA 005] (1).
Place hold
Africa and the new world era : from humanitarianism to a strategic view / edited by Jack Mangala. Edition: First edition.Publisher: New York : Palgrave Macmillan, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Africa in global international relations : emerging approaches to theory and practice / edited by Paul-Henri Bischoff, Kwesi Aning and Amitav Acharya. Publisher: London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Agresja i przemoc / Robert Borkowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Antropologia kultury : tematy, teorie, interpretacje / Wojciech J. Burszta. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-005786] (8).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Place hold
Azja Południowa : tygiel islamu i globalizacji / Daniel S. Zbytek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-092804] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii (ed. 2014) : energetyka w czasach politycznej niestabilności : bezpieczeństwo, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, technologia, zarządzanie / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni (redakcja naukowa). Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2015. Other title: Energetyka w czasach politycznej niestabilności.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii (ed. 2015) : energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia : logistyka - ekonomia - prawo - polityka - bezpieczeństwo - obronność - technika / Bogdan Ćwik, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (redakcja naukowa) ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Logistyki/KSBiO - Zespół Logistyki Bezpieczeństwa i Obronności współpraca redakcyjna. Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2016. Other title: Energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia.Availability: Copies available for loan: [M-105916] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 2, Prawo - gospodarka - społeczeństwo - biotechnologie - ochrona środowiska - bezpieczeństwo zdrowotne / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (redakcja naukowa). Publisher: Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2017. Other title: Energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych | Prawo - gospodarka - społeczeństwo - biotechnologie - ochrona środowiska - bezpieczeństwo zdrowotne.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej / pod red. Wiesława Śmiałka, Józefa Tymanowskiego. Publisher: Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Bezpieczeństwo w dobie globalizacji : prawo i praktyka / pod red. Magdaleny Kun-Buczko i Marcina Przybysza. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Bezpieczna szkoła : założenia i realia / pod red. Tadeusza Gracy. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Biznes międzynarodowy : od internacjonalizacji do globalizacji / pod red. Marcina K. Nowakowskiego ; [aut. poszczególnych rozdz. Marcin K. Nowakowski et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Chiński nowy wspaniały świat i inne opowieści czasów globalizacji / Jeffrey N. Wasserstrom ; przedm. Vladimir Tismăneanu ; przekł. Magdalena Buchta. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-062331] (1).
  Copies available for hold on place: [M-103463] (1).
Place hold
Chiny a procesy globalizacji w XXI wieku / Karin Tomala. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-063446] (2).
  Copies available for hold on place: [M-067538] (1).
Place hold
Contemporary diplomacy : representation and communication in a globalized world / Geoffrey Allen Pigman. Publisher: Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity Press, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Cultural differences in network communication : how Polish, German and Ukrainian netizens use social media / Grażyna Piechota. Publisher: Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang, copyright 2018. Availability: Copies available for loan: [M-110273] (2).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.325] (1).
Place hold
Customer relationship management : a global perspective / Gerhard Raab, Riad A. Ajami, Vidyaranya B. Gargeya, G. Jason Goddard. Publisher: Aldershot : Gower Publishing Limited ; Burlington : Gower Publishing Company, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.138] (1). Place hold
Czego chcą krytycy globalizacji : Attac / Christiane Grefe, Mathias Greffrath, Harald Schumann ; przekł. Magdalena Labiś. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2004. Other title: Attac : Was wollen die Globalisierungskritiker?.Availability: Copies available for loan: [M-002917] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Place hold
Człowiek i społeczeństwo w obliczu globalizacji / pod red. Ewy Okoń-Horodyńskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1). Place hold
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk.: Janusz Dworak, Monika Boguszewicz-Kreft, Ewa Magier-Łakomy. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1). Place hold
Development theory : deconstructions/reconstructions / Jan Nederveen Pieterse. Edition: 2nd ed., reprinted.Publisher: London [etc.] : SAGE, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-107962] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Diaspora polska w procesach globalizacji : stan i perspektywy badań : książka zbiorowa / pod red. Grzegorza Babińskiego i Henryka Chałupczaka ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badania Polonii. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Bohdan Grell i córka, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005503] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Place hold
Diaspory / pod red. Jana E. Zamojskiego ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. Publisher: Warszawa : Neriton, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005508] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Place hold
Dobra publiczne : wczoraj - dziś - jutro / Jerzy Kleer. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  9    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha