FUZJE I PRZEJĘCIA Subscribe to this list

| Select titles to:
Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - handel zagraniczny / pod red. Klemensa Budzowskiego ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-026428] (38).
  Copies available for reference: [CZ 339] (2).
Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / pod red. Krzysztofa Kaszuby, Stanisława Wydymusa ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Handlu Zagranicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. Publisher: Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Debiuty doktorantów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania / red. nauk. Łukasz Sułkowski. Publisher: Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-095394] (1).
Finanse międzynarodowe : wybrane problemy / redakcja naukowa Magdalena Markiewicz, Urszula Mrzygłód ; [autorzy rozdziałów: Joanna Adamska-Mieruszewska, Sławomir Antkiewicz, Łukasz Dopierała, Magdalena Markiewicz, Magdalena Mosionek-Schweda, Urszula Mrzygłód, Iwona Sobol, Joanna Sokół, Monika Szmelter]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Firma w otoczeniu globalnym : praca zbiorowa / pod kier. Jerzego Bogdanienki. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-057278] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Fuzje i przejęcia : jak skutecznie przeprowadzić transakcję / Jeffrey C. Hooke ; [tł. Karol Półtorak, Karol Tokarczyk]. Publisher: Warszawa : K.E. Liber, 1998. Other title: M&A : a practical guide to doing the deal.Availability: Copies available for hold on place: [M-089198] (1).
Fuzje i przejęcia / red. nauk. Waldemar Frąckowiak ; aut.: Waldemar Frąckowiak [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-055783] (1).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. nauk. Waldemara Frąckowiaka ; aut. Waldemar Frąckowiak [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-089191] (1).
Globalizacja : strategia i zarządzanie / George Stonehouse [et al.] ; [red. nauk. wyd. pol. Grażyna Gierszewska ; tł. Marek Albigowski, Jarosław Filip Dąbrowski]. Publisher: Warszawa : Felberg SJA, 2001. Other title: Global and transnational business.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-044918] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Koncentracja przedsiębiorstw przemysłowych : przyczyny - przebieg - efekty / Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Międzynarodowa konkurencyjność Polski i Rosji / red. nauk. Marianna Lipiec-Zajchowska ; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092232] (2).
  Copies available for hold on place: [M-089492] (1).
Monitorowanie otoczenia : przepływ i bezpieczeństwo informacji : w stronę inteligencji przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102834] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumenta / pod red. Adama Nalepki. Publisher: Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-095437] (1).
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Problemy rozwoju i zarządzania w gospodarce globalnej / red. nauk. Maciej Bałtowski, Henryk Ponikowski. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław Miklaszewski, Bogusz Mikuła]. Publisher: Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-081006] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-114751] (1).
Log in to create new lists.

Powered by Koha