FUNKCJONARIUSZE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH Subscribe to this list

| Select titles to:
Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim : studium interdyscyplinarne / redakcja naukowa Magdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel, Daniel Przastek ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby / Piotr Bogdalski. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku : szanse, wyzwania, ryzyko i zagrożenia / redakcja naukowa Krzysztof Załęski, Paulina Polko, Magdalena Bracio. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Bezpieczeństwo społeczeństwa / Brunon Hołyst. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015. Other title: Bezpieczeństwo.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1). Place hold
Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym : wybrane obszary / Marek Leszczyński, Agata Gumieniak, Grzegorz Gozdór. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Difin SA, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-110943] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Place hold
Bezpieczeństwo, prawa człowieka, stosunki międzynarodowe. T. 2 / redakcja naukowa Mira Malczyńska-Biały. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Counter-terrorism and state political violence : the 'war on terror' as terror / edited by Scott Poynting and David Whyte. Publisher: London ; New York : Routledge/Taylor&Francis Group, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.28] (1). Place hold
Crime scene investigation / Jacqueline T. Fish [et al.]. Edition: 3rd ed.Publisher: Oxford ; Waltham : Anderson Publishing - an imprint of Elsevier, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1). Place hold
Droga wojownika : opowieści o twórcy GROM-u generale Sławomirze Petelickim / zebr. Andrzej Wojtas. Publisher: Kraków : Znak Litera Nova, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Działalność Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa państwa w latach 1999-2018 / Marceli Herman. Publisher: Kraków ; Stalowa Wola : Wydawnictwo "Sztafeta", 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
European police and criminal law co-operation / ed. by Maria Bergström and Anna Jonsson Cornell. Publisher: Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie / [oprac. Michał Lewoc] ; Ministerstwo Sprawiedliwości. [Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099080] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Place hold
Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP. T. 1 / red. nauk. Andrzej Lis, Robert Reczkowski ; Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. gen. broni Władysława Sikorskiego. Publisher: Bydgoszcz : Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-114833] (1). Place hold
Kobiety w polskich służbach mundurowych : role, zadania i wyzwania / redakcja naukowa Ewelina Waśko-Owsiejczuk. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa: Mateusz Chrzanowski, Wojciech Orłowski, Joanna Nowak. Publisher: Lublin : Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1). Place hold
Kontrola finansowania komitetów wyborczych : zagadnienia prawnoadministracyjne / Tomasz Gąsior. Edition: Stan prawny na 3 października 2014 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-101196] (1).
  Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Place hold
Kształtowanie się modelu ustrojowego służby cywilnej w Polsce / Agnieszka Łukaszczuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1). Place hold
Kształtowanie wizerunku wojska polskiego jako instytucji zapewniającej bezpieczeństwo / Grzegorz Klein. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, © 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1). Place hold
Metody treningu psychofizycznego w formacjach obronnych = Methods of psychophysical training in defensive formations / pod red. naukową Krzysztofa Klukowskiego, Romana Macieja Kaliny i Jana Supińskiego ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku, 1998. Other title: Methods of psychophysical training in defensive formations.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Morale. Cz. 1, Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania zjawiska morale / redakcja naukowa Marian Cieślarczyk, Aleksandra Skrabacz ; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Publisher: Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2016. Other title: Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania zjawiska morale.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1). Place hold
O policję bliższą ludziom : inspiracje pedagogiczne w służbie funkcjonariuszy / Anna Zellma, Edward Wiszowaty. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Obrona konieczna / Hanna Archicińska-Gajewska, Tadeusz Fijałkowski, Krzysztof Ostapowicz. Publisher: Warszawa : Artman, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Od transformacji do integracji : rzecz o ciągłości PRL i III RP / Tadeusz Kołodziej. Edition: Wyd. 2 (poszerz. i uzup.).Publisher: Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, cop 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Odcienie bezpieczeństwa : obszary badań, kierunki rozwoju = Shades of security : areas of research and trends in development / redakcja naukowa Paulina Polko, Marek Walancik ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2016. Other title: Shades of security : areas of research and trends in development.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim / Radosław Giętkowski. Edition: [Stan prawny na dzień 15 V 2013 r.].Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1). Place hold
Organizacja i zadania służby więziennej w Polsce / Krzysztof Linowski ; [Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu]. Publisher: Radom : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1). Place hold
Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce : identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom / pod red. Ewy M. Guzik-Makaruk ; aut. Wojciech Filipkowski [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Poczucie bezpieczeństwa wśród służb mundurowych na przykładzie Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej / Monika Ostrowska, Zyta Dymińska. Publisher: Kraków : Międzynarodowa Fundacja "Scientia, Ars, Educatio" : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie ; Gliwice : UKiP J&D Gębka, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114906] (1).
  Copies available for reference: [CZ KA 351.74/.75] (1).
Place hold
Police law / Richard Card, Jack English. Edition: 14th ed., impr. 1.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-107291] (1). Place hold
Policja w Polsce : stan obecny i perspektywy : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Adama Szymaniaka i Wiesława Ciepieli. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha