FUNDUSZE INWESTYCYJNE W POLSCE Subscribe to this list

| Select titles to:
ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne / Barbara Jawdosiuk, Krzysztof Rożko. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-066208] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Alternatywne spółki inwestycyjne jako nowy rodzaj wehikułów inwestycyjnych w Polsce / Malwina Walenda ; Komisja Nadzoru Finansowego. Edition: Wydanie I. Stan prawny na dzień: 25 lutego 2019 r.Publisher: Warszawa : Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2019. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113030] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa : czasopismo poświęcone teorii i praktyce ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa / [red. Henryk Król]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988-. Other title: Economics and Organization of Enterprise | EiOP.Availability: Copies available for reference: [CB-15] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-15] (21).
Fundusze hedgingowe : teoria i praktyka / Izabela Pruchnicka-Grabias. Publisher: Warszawa : CeDeWu.PL, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Fundusze inwestycyjne : rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność / Katarzyna Gabryelczyk. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-059188] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Fundusze inwestycyjne : prawna ochrona interesu uczestników / Jarosław Kropiwnicki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Fundusze inwestycyjne : rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności / Dawid Dawidowicz. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Fundusze inwestycyjne i emerytalne : komentarz do Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych / Andrzej Chróścicki. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1998. Other title: Komentarz do Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.Availability: Copies available for loan: [M-055424] (1).
  Copies available for hold on place: [M-043906] (1).
Fundusze nie tylko z Unii : wsparcie z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii = Not only EU funding : support from Iceland, Liechtenstein, Norway. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. Edition: Stan prawny na dzień: 30.09.2014 r.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. Other title: Trzeci filar dla początkujących.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Instytucje rynku finansowego w Polsce : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Szelągowskiej. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-053821] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga. Edition: Wyd. 3 zm., 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-051111] (2).
Inwestycje alternatywne / Izabela Pruchnicka-Grabias (red.). Publisher: Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Nowe usługi finansowe / Katarzyna Gabryelczyk (red.). Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-075479] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w Polsce / [red. Ewa Czerwińska]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-000521] (1).
Prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacji / Witold Pochmara, Artur Zapała ; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Edition: Wyd. 2 zaktual., stan prawny na dzień 1 września 2004 roku.Publisher: Warszawa : KPWG, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Przegląd Prawa Giełdowego / Giełda Papierów Wartościowych S.A. Publisher: Warszawa : Giełda Papierów Wartościowych S.A., 1993-2002. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-2] (2).
Zamknięte fundusze inwestycyjne / Dorota Krupa. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Zarządzanie ryzykiem : podstawowe zagadnienia / Waldemar Tarczyński, Magdalena Mojsiewicz. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-079544] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Log in to create new lists.

Powered by Koha