FEMINIZM Subscribe to this list

| Select titles to:
(De)Konstrukcje kobiecości : podmiot feminizmu a problem wykluczenia / Joanna Mizielińska. Publisher: Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2004. Other title: Konstrukcje kobiecości.Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
50 wielkich teorii, które powinieneś znać / Ben Dupré ; [tł. Magdalena Anna Mika, Barbara Świderska et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Other title: Pięćdziesiąt wielkich teorii, które powinieneś znać | 50 big ideas you really need to know.Availability: Copies available for loan: [M-080455] (5).
  Copies available for hold on place: [M-099720] (1).
Place hold
A feminist voyage through international relations / J. Ann Tickner. Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-116086] (1). Place hold
American government and politics today / Steffen W. Schmidt, Mack C. Shelley, Babara A. Bardes. Edition: 2007-2008 ed.Publisher: Belmont : Thomson/Wadsworth, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Anioł w domu, mrówka w fabryce / Alicja Urbanik-Kopeć. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.4] (1). Place hold
Another voice : feminist perspectives on social life and social science / edited by Marcia Millman and Rosabeth Moss Kanter. Edition: First edition.Publisher: Garden City, New York : Anchor Books, Anchor Press/Doubleday, 1975. Other title: Feminist perspectives on social life and social science.Availability: Copies available for hold on place: [M-033949] (1). Place hold
Brakująca połowa dziejów : krótka historia kobiet na ziemiach polskich / Anna Kowalczyk ; ilustrowała Marta Frej. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo WAB, 2018. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-110648] (2).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Bunt białych czepków : analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych / Julia Kubisa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 614.2] (1). Place hold
Chrześcijaństwo i ład społeczny / Alfred Klose ; [przekł. pol. Zofia Kowalska]. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej , 2003. Other title: Für eine Welt von morgen.Availability: Copies available for hold on place: [M-101386] (1). Place hold
Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 1 / redakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : IRWiR PAN : Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o, copyright © 2019. Other title: Sto lat rozwoju polskiej wsi | Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi 1918-2018.Availability: Copies available for loan: [M-117357] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 316.4] (1).
Place hold
Ciało i tekst : feminizm w literaturoznawstwie - antologia szkiców / pod red. Anny Nasiłowskiej. Publisher: Warszawa : IBL, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061930] (5).
  Copies available for hold on place: [M-109377] (1).
Place hold
Co nam daje równość? : wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce / pod redakcją Ewy Krzaklewskiej. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Contemporary Morocco : state, politics and society under Mohammed VI / ed. by Bruce Maddy-Weitzman, Daniel Zisenwine. Publisher: London ; New York : Routledge, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Contemporary sociological theory / Bert N. Adams, R. A. Sydie. Publisher: Thousand Oaks [etc.] : Pine Forge Press an imprint of Sage Publications, Inc., 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1). Place hold
Culture & gender : an intimate relation / eds.: Aneta Chybicka, Saba F. Safdar, Anna Kwiatkowska. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Cyborg w ogrodzie : wprowadzenie do ekokrytyki / Julia Fiedorczuk. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015. Other title: Wprowadzenie do ekokrytyki.Availability: Copies available for hold on place: [M-109363] (1). Place hold
Czarna księga kobiet / pod red. Christine Ockrent ; współpr. Sandrine Treiner ; przeł. Katarzyna Bartkiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2007. Other title: Livre noir de la condition des femmes.Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Czas na kobiety : rozmowy z twórczyniami I Kongresu Kobiet / Henryka Bochniarz [et al.] ; [wywiady przeprowadziła] Aleksandra Pawlicka. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-096702] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych / pod red. Jarosława Klebaniuka. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1). Place hold
Darkness now visible : patriarchy's resurgence and feminist resistance / Carol Gilligan, David A. J. Richards. Publisher: Cambridge ; New York ; Port Melburne : Cambridge University Press, copyright 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Debiuty doktorantów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania / red. nauk. Łukasz Sułkowski. Publisher: Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-095394] (1). Place hold
Demokracja w Europie Środkowej, 1989-99 : studia historyczne i porównawcze / pod red. Justyny Miklaszewskiej. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Do utraty wzroku : wybór tekstów / Laura Mulvey ; pod red. Kamili Kuc i Lary Thompson. Publisher: Kraków ; Warszawa : Korporacja Ha!art : Międzynarodowy Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064233] (1).
  Copies available for hold on place: [M-111328] (1).
Place hold
Drogi feminizmu : od kapitalizmu państwowego do neoliberalnego kryzysu / Nancy Fraser ; przeł. Agnieszka Weseli ; przedm. Kinga Dunin. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. Other title: Fortunes of feminism : from state-managed capitalism to neoliberal crisis.Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Druga płeć / Simone de Beauvoir ; przekł. Gabriela Mycielska, Maria Leśniewska. Edition: Wyd. 2, dodr.Publisher: Warszawa : Jacek Santorski & Co, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... : samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym). [T. 1] / red.: Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093658] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... : samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym). T. 2 / red.: Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093659] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Ekonomia i płeć : [pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej] / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega ; przekł. Agnieszka Grzybek. Edition: Wyd. 1 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. Other title: Gender and economics.Availability: Copies available for loan: [M-006900] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Emancypantka i patriotka : wizerunek kobiety przełomu XIX i XX wieku w czasopismach Królestwa Polskiego / Renata Bednarz-Grzybek. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet : płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji / Anna Odrowąż-Coates ; [recenzenci: Ewa Jarosz, Danuta Lalak]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. Other title: Fatamorgana.Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Feminizm jako filozofia społeczna : szkice z teorii rodziny / Ewa Majewska. Publisher: Warszawa : "Difin", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Gender - konteksty / pod red. Małgorzaty Radkiewicz. Publisher: Kraków : Rabid, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Gender : perspektywa antropologiczna. T. 1, Organizacja społeczna / pod redakcją naukową Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kościańskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, copyright 2007. Availability: Copies available for loan: [M-062032] (5).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Gender : kobieta w kulturze i społeczeństwie / pod red. Beaty Kowalskiej, Katarzyny Zielińskiej, Bena Koschalki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo RABID, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-078917] (2).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Gender and the civil rights movement / ed. by Peter J. Ling, Sharon Monteith. Edition: 1st pbk. ed.Publisher: New Brunswick, NJ ; London : Rutgers University Press, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Gender dla średnio zaawansowanych : wykłady szczecińskie / Inga Iwasiów. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2008. Availability: Copies available for loan: [M-084788] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej : praca zbiorowa / pod red. Aliny Balczyńskiej-Kosman [et al.]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Gender mainstreaming w polskim dyskursie medialnym : na przykładzie debaty nad Konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej / red. Anna Frątczak ; [tłumaczenie Katarzyna Stoczek]. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. Other title: Gender mainstreaming in Polish media discourse : as exemplified in the debate concerning the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-096048] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 305] (1).
Place hold
Gender politics : from consciousness to mass politics / Ethel Klein. Publisher: Cambridge ; London : Harvard University Press, cop. 1984. Other title: From consciousness to mass politics.Availability: Copies available for hold on place: [M-088684] (1). Place hold
Gender trouble : feminism and the subversion of identity / Judith Butler ; with an introduction by the author. Edition: Repr.Publisher: New York ; London : Routledge, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Gender w społeczeństwie polskim / pod red. Krystyny Slany, Justyny Struzik, Katarzyny Wojnickiej. Publisher: Kraków : Nomos, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Gender: wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze / pod red. Elżbiety Durys i Elżbiety Ostrowskiej. Publisher: Kraków : "Rabid", cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Globalizacja polityki światowej : wprowadzenie do stosunków międzynarodowych / red.: John Baylis, Steve Smith przy współpracy Patricii Owens ; [tł. Mateusz Filary et al., red.nauk. tł. Łukasz Kamieński]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. Other title: Globalization of world politics : an introduction to international relations.Availability: Copies available for loan: [M-054559] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Place hold
Głosy kobiet : prasa feministyczna po roku 1989 wobec tożsamości i dyskursu / Bernadetta Darska. Publisher: Olsztyn : Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne "Portret", 2009. Other title: Prasa feministyczna po roku 1989 wobec tożsamości i dyskursu.Availability: Copies available for hold on place: [M-112053] (1). Place hold
Gorsza płeć : kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI / Maria Bogucka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005607] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami / Marta Soniewicka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Historia seksu / Reay Tannahill ; przeł. Grzegorz Woźniak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.83] (1). Place hold
Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej / redakcja naukowa: Grzegorz Piekarski, Marta Anna Sałapata. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Gdańsk: Katedra Wydawnictwo Naukowe, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-114156] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Place hold
Horyzonty kultury : pomiędzy ciągłością a zmianą / red. nauk. Rafał Wiśniewski, Małgorzata Szupejko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012. Other title: Horizons of culture : between continuity and change.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-108970] (1). Place hold
Ideologie polityczne : wprowadzenie / Andrew Heywood ; przekł. Miłosz Habura, Natalia Orłowska, Dorota Stasiak ; red. nauk. Tomasz Żyro. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-006319] (4).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej : wyzwania dla polityki integracyjnej / Janusz Balicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Immigrants to the EU from Muslim countries : challenges for integration policy : selected issues.Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Innym głosem : teoria psychologiczna a rozwój kobiet / Carol Gilligan ; przełożyła Barbara Szelewa ; przedmowa Ewa Woydyłło. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1). Place hold
International human rights, decolonisation and globalisation : becoming human / Shelley Wright. Publisher: London ; New York : Routledge, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-086893] (1). Place hold
International relations theories : discipline and diversity / ed. by Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith. Edition: 3rd ed.Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Jak żyć? : wybrane problemy jakości życia / red. nauk. Anna Wachowiak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Kalejdoskop genderowy : w drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce / pod red. Krystyny Slany, Beaty Kowalskiej, Magdaleny Ślusarczyk. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-079564] (3).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Kino kobiet ? : pomiędzy romantyzmem a feminizmem - adaptacje powieści Jane Austen lat dziewięćdziesiątych / Aleksandra Niemczyńska ; [il. Paulina Steliga]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-111343] (1). Place hold
Kobiecość i męskość : komunikacja, relacje, społeczeństwo / red. nauk. Bogna Bartosz. Publisher: Warszawa : ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080955] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Kobiecość w obliczu zmian : studia interdyscyplinarne / pod red. naukową Anety Chybickiej i Beaty Pastwy-Wojciechowskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Kobieta i czas : materiały z konferencji "Kobieta i czas" / pod red. nauk. Stanisława Rogali ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Publisher: Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Kobieta i praca : wiek XIX i XX : zbiór studiów / pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Edition: Wyd. I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2000. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Place hold
Kobieta, ciało, tożsamość : teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku / Ewa Hyży. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2012. Availability: Copies available for loan: [M-084963] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Kobiety i mężczyźni : odmienne spojrzenia na różnice / pod red. Bogdana Wojciszke ; przekł. Sylwia Pikiel, Ewa Wojtych. Edition: Wyd. 1, w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-064875] (5).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu : korzyści, problemy, dobre praktyki, propozycje zmian / red. nauk. Teresa Kupczyk ; Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-097177] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Place hold
Kobiety lewicy w polskim doświadczeniu politycznym : tradycje, wartości i tożsamość / Danuta Waniek. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-060107] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Kobiety na rynku pracy / Joanna Mazur-Łuczak ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1). Place hold
Kobiety w Parlamencie Europejskim : przełamywanie stereotypu płci w polityce / Anna Pacześniak. Publisher: Wrocław : Atla2, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Kobiety w polityce / Małgorzata Fuszara. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-038747] (7).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Kobiety w polskiej transformacji 1989-2009 : podsumowania, interpretacje, prognozy / praca zbior. pod. red. Moniki Frąckowiak-Sochańskiej i Sabiny Królikowskiej. Publisher: Toruń : "Adam Marszałek", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065957] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Kobiety wobec polityki - kobiety w polityce : historia, realia, perspektywy / red. nauk. Anna Frątczak. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-082339] (13).
  Copies available for reference: [CZ KA 305] (1).
Place hold
Kobiety wojny : między zbrodnią a krzykiem o godność / redakcja naukowa Alicja Bartuś. Publisher: Oświęcim : Fundacja na Rzecz MDSM : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1). Place hold
Kobiety, kwoty, polityka : gwarancje równości płci w Unii Europejskiej / Magdalena Półtorak. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo / Claire M. Renzetti, Daniel J. Curran ; tł. Agnieszka Gromkowska-Melosik ; red. nauk. Zbyszko Melosik. Edition: Wyd. 1, dodr. 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-106522] (5).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Kobiety, wybory, polityka / pod red. Małgorzaty Fuszary. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Kontestacja i banał : feminizm w kulturze współczesnej / Hanna Jaxa-Rożen. Publisher: Wrocław : "Atla 2" : na zlec. Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Kościół kobiet / Zuzanna Radzik. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-098094] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Kryzys męskości w kulturze współczesnej / Zbyszko Melosik. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006133] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Księga Pamiątkowa : z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim / Red.: Tadeusz Guz, Maria R. Pałubska, Małgorzata Kuć. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1). Place hold
Kulturofilia jest legalna! : czas kultury / [wstęp, wybór tekstów i red. Marek Wasilewski ; aut. Monika Bakke et al. ; Stowarzyszenie Czasu Kultury]. Publisher: Poznań : Stowarzyszenie Czasu Kultury, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-107541] (1). Place hold
Kupa kultury : przewodnik inteligenta / Leszek Bugajski. Publisher: Warszawa : Prószyński Media, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1). Place hold
Leksykon prawdziwej kobiety : pierwsza w Polsce książka antyfeministyczna / Barbara Buonaffiori. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : 3S Media, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Lewicowy Kraków w okresie międzywojennym / pod redakcją Anny Kargol. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1). Place hold
Maj' 68 : rewolta / pod red. Daniela Cohn-Bendita i Rüdigera Dammanna ; przeł. Sława Lisiecka i Zdzisław Jaskuła. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008. Other title: Maj sześćdziesiąt osiem : rewolta | 1968 : die Revolte.Availability: Copies available for loan: [M-079982] (2).
  Copies available for hold on place: [M-103454] (1).
Place hold
Matka feministka / Agnieszka Graff. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Mechanizmy sprawowania władzy / pod red. Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego. Publisher: Warszawa : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. Other title: Mechanisms of governance.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1). Place hold
Męskość i kobiecość czy walka płci? / pod red. Ireny Machaj i Renaty Suchockiej ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Męskość w kulturze współczesnej / pod red. Andrzeja Radomskiego, Bogumiły Truchlińskiej. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-067721] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Między płcią a rodzajem : teorie, badania, aplikacje / pod red. nauk. Anety Chybickiej, Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084782] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Między tradycją a nowoczesnością : tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji / red. nauk. Wanda Laszczak et al. ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Milczenie owieczek : rzecz o aborcji / Kazimiera Szczuka. Publisher: Warszawa : Wydaw. W.A.B., 2004. Availability: Copies available for loan: [M-054527] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095924] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności : kształty rodziny współczesnej / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Publisher: Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058937] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Place hold
Mistyka kobiecości / Betty Friedan ; przeł. Agnieszka Grzybek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Myśl feministyczna : wprowadzenie / Rosemarie Putnam Tong ; przeł. Jarosław Mikos, Bożena Umińska ; przekł. przejrzała Magdalena Środa. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. Other title: Feminist Thought.Availability: Copies available for loan: [M-003967] (2).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Nieletnie : niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? / Dagmara Woźniakowska-Fajst. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Nieme dusze? : kobiety w kulturze jidysz / pod red. Joanny Lisek. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Nowe kierunki w zarządzaniu : podręcznik akademicki / red. nauk. Monika Kostera. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1). Place hold
O demokracji w Ameryce / Alexis de Tocqueville ; przeł. Barbara Janicka i Marcin Król. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-060200] (2).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Oczekiwania kobiet i wobec kobiet : stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej / pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Janiny Radziszewskiej i Aleksandry Szlagowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-067755] (5).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Od matriarchatu do patriarchatu / Zygmunt Krzak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo TRIO, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-063077] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Place hold
Odrodzenie człowieczeństwa : ludzkie transformacje / red. nauk. Halina Romanowska-Łakomy. Publisher: Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057642] (5).
  Copies available for hold on place: [M-107554] (1).
Place hold
Organizacje i ugrupowania międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku : multilateralna współpraca państw w świecie postzimnowojennym / pod red. Izabeli Wróbel. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-023049] (2).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Place hold
Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów / pod red. Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1). Place hold
Płeć / Harriet Bradley ; przeł. Ewa Chomicka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Płeć w życiu publicznym : różnorodność problemów i perspektyw / pod red. Marka Jezińskiego, Marii Wincławskiej i Barbary Brodzińskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-094344] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Płeć, ciało, seksualność : od feminizmu do teorii queer / Joanna Mizielińska. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Political and legal doctrines in theoretical and practical terms regarding contemporary challenges / edited by Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1). Place hold
Polityka kobiecości jako pedagogika różnic / Lucyna Kopciewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Polityka równych szans : instytucjonalne mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w strukturach politycznych na przykładzie państw Unii Europejskiej / Łukasz Wawrowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy / pod red. Michael Lavalette, Alan Pratt ; [praca zbior. tł. z jęz. ang.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-089378] (2).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Place hold
Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej / Katarzyna Głąbicka. Publisher: Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza / Michael Hill ; [tł. Przemysław Sadura]. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Polki : spełnione profesjonalistki, rodzinne panie domu czy obywatelki świata? / Katarzyna Pawlikowska, Dominika Maison. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Polskie style życia : między miastem a wsią : V Kongres Obywatelski / [red. Beata Łaciak]. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową , 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093004] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107988] (1).
Place hold
Ponad granicami : kobiety, migracje, obywatelstwo / pod red. Marty Warat i Agnieszki Małek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084783] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Populizm penalny / redakcja Jan Widacki. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-105609] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 343] (1).
Place hold
Postkolonializm : wprowadzenie / Robert J. C. Young ; przekł. Marek Król. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-108003] (1). Place hold
Powołanie i zaangażowanie : prawa człowieka - feminizm - chrześcijaństwo / Małgorzata Chrząstowska. Publisher: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2005. Other title: Calling and involvement.Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Praca socjalno-wychowawcza z rodziną : od teorii do praktyki / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Prawo przed sądem : studium sądownictwa konstytucyjnego w postkomunistycznych państwach Europy Środkowej i Wschodniej / Wojciech Sadurski ; przeł. Piotr Mleczko ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092816] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Place hold
Problemy ochrony praw człowieka w Afryce / Grażyna Michałowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053501] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość : problemy badawcze młodych politologów / pod red. Dominiki Mikuckiej-Wójtowicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-046597] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej / pod red. Roberta E. Goodina i Filipa Pettita ; z ang. przeł. Cezary Cieśliński i Marcin Poręba. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 2002. Other title: Companion to contemporary political philosophy.Availability: Copies available for loan: [M-060436] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Psychologia polityczna / red. David O. Sears, Leonie Huddy, Robert Jervis ; tł. Robert Andruszko. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. Other title: Oxford handbook of political psychology.Availability: Copies available for loan: [M-057282] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Place hold
Re: internet - społeczne aspekty medium : polskie konteksty i interpretacje / red. nauk. Łukasz Jonak [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049370] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Place hold
Reakcja : niewypowiedziana wojna przeciw kobietom / Susan Faludi ; przeł. Anna Dzierzgowska ; wstęp do pol. wyd. Agnieszka Graff. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Reluctant reformers : racism and social reform movements in the United States / by Robert L Allen with the collaboration of Pamela P. Allen. Edition: Rev. pbk ed.Publisher: Washington : Howard University Press, 1983. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1). Place hold
Rola płci w integracji europejskich muzułmanów / Barbara Pasamonik. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Równe traktowanie mężczyzn i kobiet / Marek Wandzel. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Równe traktowanie w życiu społecznym : wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego / Paweł Filipek, Łukasz Połatyński, Natalia Żytkiewicz. Publisher: Kraków : Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Other title: Zasada równego traktowania w życiu społecznym.Availability: Copies available for loan: [M-084216] (3).
  Copies available for hold on place: [M-112496] (1).
Place hold
Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów / pod redakcją Andrzeja Klasika i Floriana Kuźnika ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: Development of urban areas in the policy of regions.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1). Place hold
Siła tożsamości / Manuel Castells ; przekład Sebastian Szymański ; redakcja naukowa Mirosława Marody. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-113291] (1). Place hold
Siłaczki, szefowe, społeczniczki : Polki, organizatorki / pod redakcją Ewy Bogacz-Wojtanowskiej, Moniki Kostery. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Social policy in the European Union / Linda Hantrais. Edition: 3rd ed.Publisher: Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1). Place hold
Society in focus : an introduction to sociology / William E. Thompson, Joseph V. Hickey, Mica L. Thompson. Edition: Eighth edition.Publisher: Lanham ; Boulder ; New York ; London : Rowman & Littlefield, copyright 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Sociology / Anthony Giddens, Philip W. Sutton. Edition: 7th ed.Publisher: Cambridge ; Malden : Polity Press, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-095589] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Socjologia / Anthony Giddens ; tł. Alina Szulżycka. Edition: Wyd. 2 uzup., 5 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-089380] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Place hold
Socjologia / Anthony Giddens ; współpraca Philip W. Sutton ; tłumaczenie: Olga Siara, Alina Szulżycka, Paweł Tomanek. Edition: Wydanie I - 3 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. Availability: Copies available for loan: [M-117010] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Place hold
Socjologia ciała / Honorata Jakubowska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-062365] (5).
  Copies available for hold on place: [M-108572] (1).
Place hold
Socjologia płci : płeć w ujęciu globalnym / Raewyn Connell ; tł. Olga Siara. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-090068] (5).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Socjologia problemów społecznych / Krzysztof Frysztacki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059042] (5).
  Copies available for hold on place: [M-107751] (1).
Place hold
Społeczeństwo genderowe / Michael Kimmel ; redakcja naukowa Anna M. Kłonkowska ; tłumaczenie Anna Czerniak i Anna M. Kłonkowska. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Społeczeństwo i codzienność : w stronę nowej socjologii? / red. nauk. Seweryn Rudnicki, Justyna Stypińska, Katarzyna Wojnicka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063803] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107840] (1).
Place hold
Spotkanie cywilizacji / Youssef Courbage, Emmanuel Todd ; przekł. Szczepan Całek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1). Place hold
Środki masowego komunikowania a społeczeństwo / pod red. Mariana Gieruli przy współpracy Mirosławy Wielopolskiej-Szymury. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1). Place hold
Studia bezpieczeństwa / red. Paul D. Williams ; przekł. Wojciech Nowicki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. Other title: Security studies.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1). Place hold
Studia kulturowe : teoria i praktyka / Chris Barker ; przekł. Agata Sadza. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-078918] (9).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Świat bez kobiet : płeć w polskim życiu publicznym / Agnieszka Graff. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2008. Other title: Płeć w polskim życiu publicznym.Availability: Copies available for loan: [M-054532] (5).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Telepłeć : gender w telewizji doby globalizacji / Anna Nacher. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-061136] (5).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Teorie i metody w naukach politycznych / red. David Marsh, Gerry Stoker ; tł. Joanna Tegnerowicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. Other title: Theory and methods in political science.Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Terapia rodzin a perspektywa feministyczna / pod red. Barbary Józefik i Bogdana de Barbaro. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-003878] (4).
  Copies available for hold on place: [M-117016] (1).
Place hold
The future of human rights / Alison Brysk. Publisher: Cambridge, UK ; Medford, MA : Polity Press, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
The gender and media reader / edited by Mary Celeste Kearney. Publisher: New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
The participation of women in the media and in politics : an international dimension : a collective work / ed. by Iwetta Andruszkiewicz and Alina Balczyńska-Kosman. Publisher: Poznań : Faculty of Political Science and Journalism. Adam Mickiewicz University, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112180] (1). Place hold
The struggle for female suffrage in Europe : voting to become citizens / edited by Blanca Rodríguez-Ruiz, Ruth Rubio-Marín. Publisher: Leiden ; Boston : Brill, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.4] (1). Place hold
Theories of race and racism : a reader / ed. and introduced by Les Back and John Solomos. Publisher: London ; New York : Routledge, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1). Place hold
Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym / red. nauk. Elżbieta H. Oleksy. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-084780] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant / Zbyszko Melosik. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063085] (2).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Udomowiony świat : o kobiecym doświadczaniu historii / Danuta Dąbrowska. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1). Place hold
Ukryte za zasłoną w Maghrebie : kobiety w działaniu, działania kobiet / Anna Barska. Edition: Wydanie I.Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018. Availability: Copies available for hold on place: [M-115169] (1). Place hold
Uwarunkowania aktywności politycznej kobiet na szczeblu lokalnym na przykładzie Rady Miasta Torunia / Barbara Brodzińska. Publisher: Toruń : Dom Wydawniczy DUET, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Uwikłani w płeć : feminizm i polityka tożsamości / Judith Butler ; przełożyła Karolina Krasuska ; wstęp Olga Tokarczuk. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061751] (3).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Waleczny duch kobiety : społeczno-ekonomiczne aspekty ról kobiecych / red. Kinga Lendzion, Olga Kotowska-Wójcik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Własny pokój ; Trzy gwinee / Virginia Woolf ; przeł. Ewa Krasińska. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Sic!, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-054529] (2).
  Copies available for hold on place: [M-098068] (1).
Place hold
Wolność, równość i siostrzeństwo / Edyta Pietrzak. Publisher: Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-084784] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Wołanie o prawa kobiety / Mary Wollstonecraft. Publisher: Warszawa : Mamania, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Women : a world report. Publisher: London : Methuen, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-016039] (1). Place hold
Współczesna filozofia polityczna / Will Kymlicka ; przekł. Andrzej Pawelec. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063783] (1).
  Copies available for reference: [CZ 1] (1).
Place hold
Współczesna teoria społeczna : wprowadzenie / Anthony Elliott ; tł. Paweł Tomanek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080954] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Place hold
Współczesne doktryny polityczne / Roman Tokarczyk. Edition: Wyd. 15 poszerz.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Współczesne teorie socjologiczne. 2 / wybór i oprac. Aleksandra Jasińska-Kania [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2006. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-023663] (6).
  Copies available for hold on place: [M-107853] (1).
Place hold
Współczesny Bliski Wschód / Ilan Pappé ; z ang. przeł. Natalia Nowak. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Wszystko o Ewie / Krzysztof Burnetko i Anna Mateja. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Wybrane problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej / red. nauk. Halina Sobocka-Szczapa. Publisher: Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Wychowanie do wolności wyboru : ponadczasowy wymiar pedagogiki Fryderyka Wilhelma Foerstera / Janina Kostkiewicz. Edition: Wyd. 2 zm. i poszerz.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-075141] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Place hold
Wzbierająca fala : równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie / Ronald Inglehart, Pippa Norris ; przeł. Beata Hellmann. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063081] (2).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Youth & crime / John Muncie. Edition: 4th ed.Publisher: London [etc.] : SAGE, 2015. Other title: Youth and crime.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Zarządzanie kompetencjami kobiet w policji / pod redakcją Izabeli Nowickiej, Dominika Hryszkiewicza. Publisher: Szczytno : Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Zmierzch przemocy : lepsza strona naszej natury / Steven Pinker ; przekład Tomasz Bieroń. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-106525] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Place hold
Zrozumieć współczesność / pod red. Grzegorza Babińskiego i Marii Kapiszewskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-081104] (13).
  Copies available for reference: [CZ KA 32] (1).
Place hold
Związki miłosne między kobietami od XVI do XX wieku / Marie-Jo Bonnet ; przeł. Bella Szwarcman-Czarnota ; [słowo wstępne Élisabeth Badinter]. Publisher: Warszawa : Sic!, cop. 1997. Other title: Relations amoureuses entre les femmes du XVI au XX siècle.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.83] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha