FEMINIZM Subscribe to this list

| Select titles to:
(De)Konstrukcje kobiecości : podmiot feminizmu a problem wykluczenia / Joanna Mizielińska. Publisher: Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2004. Other title: Konstrukcje kobiecości.Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
50 wielkich teorii, które powinieneś znać / Ben Dupré ; [tł. Magdalena Anna Mika, Barbara Świderska et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Other title: Pięćdziesiąt wielkich teorii, które powinieneś znać | 50 big ideas you really need to know.Availability: Copies available for loan: [M-080455] (5).
  Copies available for hold on place: [M-099720] (1).
Place hold
Bliski Wschód coraz bliżej / Janusz Danecki, Stanisław Sulowski (red. nauk.). Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Bunt białych czepków : analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych / Julia Kubisa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 614.2] (1). Place hold
Ciało i tekst : feminizm w literaturoznawstwie - antologia szkiców / pod red. Anny Nasiłowskiej. Publisher: Warszawa : IBL, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061930] (5).
  Copies available for hold on place: [M-109377] (1).
Place hold
Contemporary Morocco : state, politics and society under Mohammed VI / ed. by Bruce Maddy-Weitzman, Daniel Zisenwine. Publisher: London ; New York : Routledge, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Contemporary sociological theory / Bert N. Adams, R. A. Sydie. Publisher: Thousand Oaks [etc.] : Pine Forge Press an imprint of Sage Publications, Inc., 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1). Place hold
Culture & gender : an intimate relation / eds.: Aneta Chybicka, Saba F. Safdar, Anna Kwiatkowska. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Cyborg w ogrodzie : wprowadzenie do ekokrytyki / Julia Fiedorczuk. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015. Other title: Wprowadzenie do ekokrytyki.Availability: Copies available for hold on place: [M-109363] (1). Place hold
Czarna księga kobiet / pod red. Christine Ockrent ; współpr. Sandrine Treiner ; przeł. Katarzyna Bartkiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2007. Other title: Livre noir de la condition des femmes.Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Czas na kobiety : rozmowy z twórczyniami I Kongresu Kobiet / Henryka Bochniarz [et al.] ; [wywiady przeprowadziła] Aleksandra Pawlicka. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-096702] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych / pod red. Jarosława Klebaniuka. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1). Place hold
Darkness now visible : patriarchy's resurgence and feminist resistance / Carol Gilligan, David A. J. Richards. Publisher: Cambridge ; New York ; Port Melburne : Cambridge University Press, copyright 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Do utraty wzroku : wybór tekstów / Laura Mulvey ; pod red. Kamili Kuc i Lary Thompson. Publisher: Kraków ; Warszawa : Korporacja Ha!art : Międzynarodowy Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064233] (1).
  Copies available for hold on place: [M-111328] (1).
Place hold
Drogi feminizmu : od kapitalizmu państwowego do neoliberalnego kryzysu / Nancy Fraser ; przeł. Agnieszka Weseli ; przedm. Kinga Dunin. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. Other title: Fortunes of feminism : from state-managed capitalism to neoliberal crisis.Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Druga płeć / Simone de Beauvoir ; przekł. Gabriela Mycielska, Maria Leśniewska. Edition: Wyd. 2, dodr.Publisher: Warszawa : Jacek Santorski & Co, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... : samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym). [T. 1] / red.: Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093658] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... : samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym). T. 2 / red.: Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093659] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Ekonomia i płeć : [pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej] / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega ; przekł. Agnieszka Grzybek. Edition: Wyd. 1 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. Other title: Gender and economics.Availability: Copies available for loan: [M-006900] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Encyklopedia gender : płeć w kulturze / red. Monika Rudaś-Grodzka [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Feminizm europejski, demokracja parytetowa a polski ruch kobiet : socjologiczna analiza walki o równouprawnienie płci / Ewa Malinowska. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. Availability: No copies available Place hold
Feminizm jako filozofia społeczna : szkice z teorii rodziny / Ewa Majewska. Publisher: Warszawa : "Difin", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Gender - konteksty / pod red. Małgorzaty Radkiewicz. Publisher: Kraków : Rabid, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Gender : perspektywa antropologiczna. T. 1, Organizacja społeczna / pod red. nauk. Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kościańskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-062033] (4).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Gender : kobieta w kulturze i społeczeństwie / pod red. Beaty Kowalskiej, Katarzyny Zielińskiej, Bena Koschalki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo RABID, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-078917] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Gender dla średnio zaawansowanych : wykłady szczecińskie / Inga Iwasiów. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2008. Availability: Copies available for loan: [M-084788] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej : praca zbiorowa / pod red. Aliny Balczyńskiej-Kosman [et al.]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Gender mainstreaming w polskim dyskursie medialnym : na przykładzie debaty nad Konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej / red. Anna Frątczak ; [tłumaczenie Katarzyna Stoczek]. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. Other title: Gender mainstreaming in Polish media discourse : as exemplified in the debate concerning the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-096048] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 305] (1).
Place hold
Gender politics : from consciousness to mass politics / Ethel Klein. Publisher: Cambridge ; London : Harvard University Press, cop. 1984. Other title: From consciousness to mass politics.Availability: Copies available for hold on place: [M-088684] (1). Place hold
Gender trouble : feminism and the subversion of identity / Judith Butler ; with an introduction by the author. Edition: Repr.Publisher: New York ; London : Routledge, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3  4    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha