FEMINIZM Subscribe to this list

| Select titles to:
(De)Konstrukcje kobiecości : podmiot feminizmu a problem wykluczenia / Joanna Mizielińska. Publisher: Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2004. Other title: Konstrukcje kobiecości.Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
50 wielkich teorii, które powinieneś znać / Ben Dupré ; [tł. Magdalena Anna Mika, Barbara Świderska et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Other title: Pięćdziesiąt wielkich teorii, które powinieneś znać | 50 big ideas you really need to know.Availability: Copies available for loan: [M-080455] (5).
  Copies available for hold on place: [M-099720] (1).
Place hold
A feminist voyage through international relations / J. Ann Tickner. Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-116086] (1). Place hold
American government and politics today / Steffen W. Schmidt, Mack C. Shelley, Babara A. Bardes. Edition: 2007-2008 ed.Publisher: Belmont : Thomson/Wadsworth, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1). Place hold
Anioł w domu, mrówka w fabryce / Alicja Urbanik-Kopeć. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.4] (1). Place hold
Another voice : feminist perspectives on social life and social science / edited by Marcia Millman and Rosabeth Moss Kanter. Edition: First edition.Publisher: Garden City, New York : Anchor Books, Anchor Press/Doubleday, 1975. Other title: Feminist perspectives on social life and social science.Availability: Copies available for hold on place: [M-033949] (1). Place hold
Brakująca połowa dziejów : krótka historia kobiet na ziemiach polskich / Anna Kowalczyk ; ilustrowała Marta Frej. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo WAB, 2018. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-110648] (2).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Bunt białych czepków : analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych / Julia Kubisa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 614.2] (1). Place hold
Chrześcijaństwo i ład społeczny / Alfred Klose ; [przekł. pol. Zofia Kowalska]. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej , 2003. Other title: Für eine Welt von morgen.Availability: Copies available for hold on place: [M-101386] (1). Place hold
Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 1 / redakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : IRWiR PAN : Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o, copyright © 2019. Other title: Sto lat rozwoju polskiej wsi | Ciągłość i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi 1918-2018.Availability: Copies available for loan: [M-117357] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Place hold
Ciało i tekst : feminizm w literaturoznawstwie - antologia szkiców / pod red. Anny Nasiłowskiej. Publisher: Warszawa : IBL, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061930] (5).
  Copies available for hold on place: [M-109377] (1).
Place hold
Co nam daje równość? : wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce / pod redakcją Ewy Krzaklewskiej. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Contemporary Morocco : state, politics and society under Mohammed VI / ed. by Bruce Maddy-Weitzman, Daniel Zisenwine. Publisher: London ; New York : Routledge, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1). Place hold
Contemporary sociological theory / Bert N. Adams, R. A. Sydie. Publisher: Thousand Oaks [etc.] : Pine Forge Press an imprint of Sage Publications, Inc., 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1). Place hold
Culture & gender : an intimate relation / eds.: Aneta Chybicka, Saba F. Safdar, Anna Kwiatkowska. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Cyborg w ogrodzie : wprowadzenie do ekokrytyki / Julia Fiedorczuk. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015. Other title: Wprowadzenie do ekokrytyki.Availability: Copies available for hold on place: [M-109363] (1). Place hold
Czarna księga kobiet / pod red. Christine Ockrent ; współpr. Sandrine Treiner ; przeł. Katarzyna Bartkiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2007. Other title: Livre noir de la condition des femmes.Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Czas na kobiety : rozmowy z twórczyniami I Kongresu Kobiet / Henryka Bochniarz [et al.] ; [wywiady przeprowadziła] Aleksandra Pawlicka. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-096702] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych / pod red. Jarosława Klebaniuka. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1). Place hold
Darkness now visible : patriarchy's resurgence and feminist resistance / Carol Gilligan, David A. J. Richards. Publisher: Cambridge ; New York ; Port Melburne : Cambridge University Press, copyright 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Debiuty doktorantów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania / red. nauk. Łukasz Sułkowski. Publisher: Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-095394] (1). Place hold
Demokracja w Europie Środkowej, 1989-99 : studia historyczne i porównawcze / pod red. Justyny Miklaszewskiej. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Do utraty wzroku : wybór tekstów / Laura Mulvey ; pod red. Kamili Kuc i Lary Thompson. Publisher: Kraków ; Warszawa : Korporacja Ha!art : Międzynarodowy Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064233] (1).
  Copies available for hold on place: [M-111328] (1).
Place hold
Drogi feminizmu : od kapitalizmu państwowego do neoliberalnego kryzysu / Nancy Fraser ; przeł. Agnieszka Weseli ; przedm. Kinga Dunin. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. Other title: Fortunes of feminism : from state-managed capitalism to neoliberal crisis.Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Druga płeć / Simone de Beauvoir ; przekł. Gabriela Mycielska, Maria Leśniewska. Edition: Wyd. 2, dodr.Publisher: Warszawa : Jacek Santorski & Co, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... : samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym). [T. 1] / red.: Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093658] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... : samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym). T. 2 / red.: Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093659] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Ekonomia i płeć : [pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej] / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega ; przekł. Agnieszka Grzybek. Edition: Wyd. 1 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. Other title: Gender and economics.Availability: Copies available for loan: [M-006900] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Place hold
Emancypantka i patriotka : wizerunek kobiety przełomu XIX i XX wieku w czasopismach Królestwa Polskiego / Renata Bednarz-Grzybek. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet : płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji / Anna Odrowąż-Coates ; [recenzenci: Ewa Jarosz, Danuta Lalak]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. Other title: Fatamorgana.Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1). Place hold
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha