EUROSIEROTY Subscribe to this list

| Select titles to:
Ameryka - to nie tak miało być / Krystyna Piotrowska-Breger. Publisher: Kraków : "Impuls", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006134] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Place hold
Diagnoza społeczna 2007 : warunki i jakość życia Polaków : raport / red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek ; [aut. raportu: Dominik Batorski et al.]. Publisher: Warszawa : Rada Monitoringu Społecznego : Vizja Press&IT, 2007. Other title: Warunki i jakość życia Polaków | Diagnoza społeczna dwa tysiące siedem.Availability: Copies available for loan: [M-055119] (2).
  Copies available for hold on place: [M-081991] (1).
Place hold
Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. Publisher: Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej / red. nauk. Mestwin Stanisław Kostka, Dorota Ostrowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1). Place hold
Europa z perspektywy młodego pokolenia : kultura, gospodarka, technologie / red. Krzysztof Rejman, Krzysztof Czubocha. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-108509] (1). Place hold
Kondycja współczesnych rodzin / redakcja naukowa Wojciech Muszyński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Other title: Condition of contemporary families.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian / Paweł Kaczmarczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005513] (2).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Place hold
Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084478] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Place hold
Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka : stan i perspektywy / red. Ewa Marynowicz-Hetka, Jacek Piekarski, Ewa Cyrańska. Publisher: Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego : Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-087356] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym : materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych / W. T. Danilewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach. Edition: Wyd. 2.Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Postawy rodzicielskie współczesnych ojców / red. nauk. Maria Kujawska, Lidia Huber. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2010. Other title: Paternal attitudes of modern fathers.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Proces kształcenia i jego uczestnicy / red. nauk. Kazimierz Denek [et al.]. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1). Place hold
Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej / pod red. Ireny Adamek, Magdaleny Grochowalskiej i Ewy Żmijewskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065970] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Place hold
Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1). Place hold
Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. Edition: Wyd. 1, wznowienie.Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Sytuacja rodzinna i społeczna dzieci rodziców migrujących zarobkowo z województwa świętokrzyskiego : publikacja podsumowująca projekt / Anna Dąbrowska. Publisher: Kielce : Akademia Przedsiębiorczości, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-096778] (5).
  Copies available for hold on place: [M-108794] (1).
Place hold
W poszukiwaniu jakości życia współczesnej rodziny polskiej / pod red. Grażyny Makiełło-Jarży ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-063228] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 316.811/.815] (1).
Place hold
Wartość i dobro rodziny / red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak ; [Instytut Nauki o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-108771] (1). Place hold
Wielorakość kultur w dyskursie pedagogiki społecznej / Stanisław Kawula. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Epistheme, 2008. Other title: Multiplicity of cultures in the social pedagogy's discourse.Availability: Copies available for loan: [M-080228] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Place hold
Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Krasnystaw : [s.n.], 2010 (Krasnystaw : Polianna). Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1). Place hold
Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1). Place hold
Zagrożenia współczesnej rodziny / red. naukowa Elżbieta Lisowska ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Staraniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [etc.], 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108772] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha