AMERYKA ŁACIŃSKA Subscribe to this list

| Select titles to:
Abecadło które z walizki wypadło / Anna Kožuh. Publisher: Koper : Univerza na Primorskem. Pedagoška fakulteta, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1). Place hold
Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku / pod red. Marcina F. Gawryckiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Ameryka Łacińska we współczesnym świecie / pod red. nauk. Marcina F. Gawryckiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Democracy in developing countires : Latin America / edited by Larry Diamond, Jonathan Hartlyn, Juan J. Linz, and Seymour Martin Lipset. Edition: 2nd ed., 3rd print.Publisher: Boulder ; London : Lynne Reinner Publishers, 1999. Other title: Latin America.Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1). Place hold
Dzieje kultury latynoamerykańskiej / red. nauk. Marcin F. Gawrycki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1). Place hold
Filozofia poznawania Ameryki : studium idei i koncepcji poznawania i interpretowania Ameryki od czasów najdawniejszych po współczesne studia latynoamerykańskie = Filosofía del conocer de América : ideas y concepciones del conocimiento e interpretación de América desde su inicio hasta los estudios latinoamericanos contemporáneos / Andrzej Dembicz. Publisher: Warszawa : CESLA - Centrum Studiów Latynoamerykańskich. Uniwersytet Warszawski, 2006. Other title: Filosofía del conocer de América.Availability: Copies available for loan: [M-004976] (2).
  Copies available for hold on place: [M-098055] (1).
Place hold
Geografia ekonomiczna Ameryki Łacińskiej / Andrzej Maryański, Piotr Modrzejewski, Zygmunt Szot. Edition: Wyd. 2 zm. i uaktual.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-088216] (1). Place hold
Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych / Wojciech Rojek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067016] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 : z kalendarium 2001-2006 / Józef Kukułka. Edition: Wyd. 5. rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049279] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Klucz do sukcesu : wolne rynki, zdrowy pieniądz i odrobina szczęścia / Rudi Dornbusch ; [przekł. z ang. Michał Rusiński]. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1). Place hold
Komunikowanie międzynarodowe / Beata Ociepka. Publisher: Wrocław : Astrum, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-112164] (1). Place hold
Koniec tysiąclecia / Manuel Castells ; przekład: Janusz Stawiński, Sebastian Szymański ; redakcja naukowa Mirosława Marody. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-092374] (6).
  Copies available for hold on place: [M-107884] (1).
Place hold
Ład międzynarodowy w XXI wieku / redakcja naukowa Tadeusz Kubaczyk, Marek Żyła. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Między autonomią a zależnością : polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów - studium przypadków / Marcin Florian Gawrycki ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Instytut Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017. Other title: Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów - studium przypadków.Availability: Copies available for loan: [M-110977] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
Międzynarodowe stosunki polityczne / pod red. nauk. Erharda Cziomera. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-109856] (29).
  Copies available for reference: [CZ 327] (2).
  Checked out (2).
Place hold
Modernizacja, centrum, peryferie : księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Ryszarda Stemplowskiego / pod red. Włodzimierza Borodzieja i Sławomira Dębskiego ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-053849] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097655] (1).
Place hold
Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych / red. nauk. Mirosław Sułek, Janusz Symonides. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-082459] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Place hold
Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie / red. nauk. Justyna Zając ; [aut. Agnieszka Bryc et al.]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010 : stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / Roman Kuźniar. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1). Place hold
Regionalne koncepcje bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej / Marcin Florian Gawrycki ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar" : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047984] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Place hold
Religie w przeszłości i w dobie współczesnej / Helmer Ringgren, Åke V. Ström ; przeł. ze szw. Bogdan Kupis ; [wstęp Józef Keller]. Publisher: Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. Availability: Copies available for reference: [CZ 2] (1). Place hold
Rola Prezydencji Rady Unii Europejskiej : na przykładzie Prezydencji hiszpańskiej w 2002 roku / Maria Zuber. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-083457] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109886] (1).
Place hold
Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. Vol. 2 / red. nauk. Elżbieta Kaczmarska, Piotr Raźniak. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-096589] (10).
  Copies available for reference: [CZ 332] (2).
Place hold
Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. Vol. 3 / red. nauk. Elżbieta Kaczmarska, Piotr Raźniak. Publisher: Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ KA 332] (1). Place hold
Stany Zjednoczone i Europa : stosunki polityczne i gospodarcze 1776-2004 / Paulina Matera, Rafał Matera. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Stosunki międzynarodowe w XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Haliżaka [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2006. Other title: Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej / Łukasz Bartkowiak. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-098143] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Świat w 2025 : scenariusze Narodowej Rady Wywiadu USA / wstęp Jadwiga Staniszkis ; [tł. Anna Krzynówek, Magdalena Modrzejewska]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "AlfaSagittarius", 2009. Other title: Świat w dwa tysiące dwudziestym piątym | Scenariusze Narodowej Rady Wywiadu USA | Global trends 2025.Availability: Copies available for loan: [M-057233] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Place hold
System międzyamerykański / Wiesław Dobrzycki ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Scholar, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-080076] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Place hold
The Arab mind / Raphael Patai. Edition: Rev. ed.Publisher: New York : Hatherleigh Press, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-108978] (1). Place hold
W poszukiwaniu etniczności : ruch BRASPOL w Brazylii - współczesna interpretacja = Em busca da etnicidade : movimento da BRASPOL no Brasil - interpretação contemporânea / Elżbieta Budakowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. Other title: Em busca da etnicidade : movimento da BRASPOL no Brasil - interpretação contemporânea.Availability: Copies available for loan: [M-061913] (5).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Place hold
Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne / pod red. naukową Jadwigi Stachury ; [zespół aut.: Adam Bartnicki et al.] Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Współczesne stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa / zespół aut. w składzie Stanisław Ciosek [et al.] ; Akademia Finansów w Warszawie. Wydział Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów w Warszawie, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha